Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Dysortografie (@@20121016-19:38:49@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Praha : D + H, 2009
158 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-87295-00-7 (brož.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 147-148 a bibliografické odkazy
000135327
1. Úvod -- 2. IVP a legislativa -- 2. 1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním -- 2. 2. Speciální vzdělávání -- 2. 2. 1. Realizace speciálního vzdělávání -- 2. 3. Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program -- 3. Podklady pro tvorbu IVP -- 3. 1. Pedagogická diagnostika -- 3. 2. Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika -- 3. 2. 1. Výstupy z psychologické -- a speciálně pedagogické diagnostiky -- 4. Tvorba IVP -- 4. 1. Obsah IVP -- 4. 1. 1. Úpravy učebního plánu -- 4. 1. 1.a Úpravy učebního plánu u dětí s hraničními intelektovými schopnostmi -- 4. 1.2. Spolupráce se zákonnými zástupci žáka 4. 2. Změny v IVP a vyhodnocení IVP -- 4. 3. Výhody a úskalí IVP -- 5. Realizace IVP -- 6. Konkrétní možnosti individualizace při tvorbě a realizaci IVP u žáků s SPUCH v jednotlivých vyučovacích předmětech -- 7. Ukázky vypracovaných IVP u žáků s SPUCH -- 7. 1. IVP u žáka 1. stupně ZŠ s SPUCH -- 7. 1. 1. IVP u žáka 1. stupně ZŠ s SPUCH a zdravotním znevýhodněním -- 7. 2. IVP u žáka 2. stupně ZŠ s SPUCH -- 7. 3.IVP u žáka s SPCH -- 8. Integrace mentálně postiženého dítěte a IVP -- 8. 1. Integrace mentálně postiženého dítěte v MŠ -- 8.1.1. Ukázka IVP pro mentálně postižené dítě v MŠ -- 8.2. Integrace mentálně postiženého dítěte v ZŠ -- 8. 2. 1. Ukázka IVP pro mentálně
postižené dítě v ZŠ -- 9. Integrace žáků se sociálním znevýhodněním a IVP -- 9. 1. Integrace žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí v ZŠ -- 9.1.1. Ukázka IVP pro žáka -- ze sociálně znevýhodněného prostředí -- 10. Integrace žáků z cizojazyčného prostředí v ZŠ -- 10. 1. Ukázka IVP pro žáka z cizojazyčného prostředí v ZŠ -- 11. Závěr -- 12. Důležité odkazy -- 13. Literatura -- 14. Přílohová část

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC