Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Veduta : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009
412 s. : il., mapy ; 22 cm

ISBN 978-80-7368-678-9 (Ostravská univerzita ; váz.)
ISBN 978-80-86829-42-5 (Veduta ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 367-391 a rejstříky
Anglické resumé
000135500
I. Úvod -- Problémy, otázky a struktura práce Literatura k tématu, současný stav bádání Prameny a metody -- II. Továrna a město prolegomena ke studiu zlínského urbánního fenoménu -- Sídelní typologie: putování za širšími souvislostmi tématu -- Vzorná sídliště pro průmyslové zaměstnance: geneze klasického modelu -- Baťovský Zlín: moderní verze vzorného firemního města -- III. Svět moderní továrny technologie, průmyslová práce a management Nástup moderní doby: fordismus jako industriální paradigma -- Za idolem běžícího pásu: masová výroba obuvi u firmy Baťa Baťův systém řízení: člověk, stroj a průmyslová práce -- IV. Hlavní linie ekonomického vývoje města -- Pohled na zlínské hospodářství před první světovou válkou -- Zlínské hospodářství za války -- Zlínské hospodářství v meziválečné éře -- V. Proměny městského prostoru Stavební vývoj ---
Předindustriální Zlín na cestě do nové éry -- Od válečného provizoria k systematičtějším snahám o konsolidaci Koncern staví město Nová tvář „starého Zlína" Formování moderního urbánního prostoru Směrem k plánovanému městu Budování moderní městské infrastruktury -- Doprava a komunikační technologie -- Nová média (podnikový tisk, rozhlas, Jilm) -- Elektrifikace -- Plynárna -- Vodovod -- Kanalizace -- Zásobování potravinami (jatka, mlékárna a pekárna) Urbanizace a změna sociální a prostorové organizace města -- VI. Bydlení, bytová otázka a bytové poměry -- Bydlení a bytová otázka před první světovou válkou Vystupňovaná prostorová nouze v centru válečné výroby Bytová otázka v meziválečných letech -- Investoři, bytový fond a jeho kategorizace podle držebních poměrů Situace na trhu s byty -- Podíl prázdných bytů v bytovém fondu Úroveň bydlení a habitační poměry ---
Sekundární formy podnájmu a úroveň bydlení Závodní bytová výstavba a bydlení zaměstnanců firmy Baťa Efektivita závodní výstavby v zaopatřování zaměstnanců bydlením Dílčí závěr -- VII. Demografická charakteristika městské společnosti -- Teritoriální mobilita -- Teritoriální původ migrantů -- Dynamika migrací, délka pobytu přistěhovalců -- Fluktuace zaměstnanců firmy Baťa Struktury rodin a domácností -- Struktura podle typu domácnosti -- Služebnictvo a zaměstnanci -- Institut podnájemnictví a noclehářství Biologické struktury -- Skladba podle pohlaví -- Populace podle věkové struktury -- Skladba podle rodinného stavu Struktura podle národnosti, náboženského vyznání a gramotnosti -- Národnostní složení -- Náboženské vyznání -- Gramotnost Socioekonomické struktury -- Struktura podle ekonomické aktivity -- Struktura podle příslušnosti k odvětví -- Struktura podle postavení v povolání Dílčí závěr ---
VIII. Závěry 334 -- Přílohy 342 -- Tabulky dodatek 342 -- Mapy a plány 356 -- Seznam pramenů a literatury 367 -- Seznam tabulek a grafů 392 -- Seznam fotografií a obrázků 395 -- Rejstříky 400 -- Résumé 407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC