Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezské zemské muzeum, 2008
326 s. : grafy ; 23 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-86224-67-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 295-326
Anglické resumé
000135565
Východiska a předpoklady výzkumu -- Cíl práce Metodika -- Stav výzkumu v české historiografii -- Pozadí vývoje: Moravská Ostrava, Vítkovice, Opava, Olomouc a Místek -- v druhé polovině 19. a na počátku 20. století -- Moravská Ostrava -- Vítkovice -- Opava -- Olomouc -- Místek -- Advokacie -- Advokacie v Moravské Ostravě: sociodemografické údaje Advokátní koncipienti -- Advokacie v Opavě: sociodemografické údaje Advokátní koncipienti -- Advokacie v Olomouci a na Nové Ulici: sociodemografické údaje Advokátní koncipienti -- Advokacie v Místku: sociodemografické údaje Advokátní koncipienti -- Advokacie ve Vítkovicích: sociodemografické údaje Vývoj profese advokát ve sledovaných lokalitách Advokacie: kolektivní biogram Výkon profese Občanská angažovanost -- Kvalifikované zdravotnické profese -- Lékaři: doktoři medicíny a ranhojiči -- Lékaři v Moravské Ostravě: sociodemografické údaje -- Lékaři ve Vítkovicích: analýza sociodemografických dat -- Lékaři v Opavě: analýza sociodemografických dat -- Lékaři v Olomouci: sociodemografické údaje -- Lékaři v Místku: sociodemografické údaje -- Vývoj profese lékař ve sledovaných lokalitách -- Lékaři: kolektivní biogram -- Výkon profese -- Občanská angažovanost -- Lékárníci magistři farmacie -- Lékárníci v Moravské Ostravě: sociodemografické údaje Lékárníci ve Vítkovicích: sociodemografické údaje Lékárníci v Opavě: sociodemografické
údaje Lékárníci v Olomouci: sociodemografické údaje Lékárníci v Místku: sociodemografické údaje Vývoj profese lékárník ve zkoumaných lokalitách Lékárníci: kolektivní biogram Výkon profese Občanská angažovanost -- Technická inteligence -- Technická inteligence v Moravské Ostravě: sociodemografické údaje -- Technická inteligence ve Vítkovicích: sociodemografické údaje -- Technická inteligence v Opavě: sociodemografické údaje -- Technická inteligence v Olomouci: sociodemografické údaje -- Vývoj socioprofesní skupiny technická inteligence ve sledovaných lokalitách -- Technická inteligence: kolektivní biogram -- Výkon profese -- Občanská angažovanost -- Pedagogické profese -- Profesor -- Profesoři v Moravské Ostravě: sociodemografické údaje Profesoři v Opavě: sociodemografické údaje Profesoři v Olomouci: sociodemografické údaje Profesoři v Místku: sociodemografické údaje Vývoj profese profesor ve zkoumaných lokalitách Profesor: kolektivní biogram Výkon profese Občanská angažovanost Učitel -- Učitelé v Moravské Ostravě: sociodemografické údaje Učitelé ve Vítkovicích: sociodemografické údaje Učitelé v Opavě: sociodemografické údaje Učitelé v Olomouci: sociodemografické údaje Učitelé v Místku: sociodemografické údaje Vývoj profese učitel ve zkoumaných městech Učitel: kolektivní biogram Výkon profese Občanská angažovanost -- Úřednictvo -- Úřednictvo v Moravské Ostravě:
sociodemografické údaje Úřednictvo ve Vítkovicích: sociodemografické údaje Úřednictvo v Opavě: sociodemografické údaje Úřednictvo v Olomouci: sociodemografické údaje Úřednictvo v Místku: sociodemografické údaje Vývoj profese úředník ve zkoumaných lokalitách Kolektivní biogram Výkon profese Občanská angažovanost -- Duchovní státem uznaných vyznání: římskokatolický klérus, evangeličtí duchovní a rabíni Závěrečná analýza -- Summary -- Soupis bibliografických citací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC