Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

jak se jedlo ve (@@20120925-09:14:26@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
NEZOBRAZOVAT
1. vyd.
Velké Bílovice : TeMi CZ, c2007
159 s. : il. ; 19 cm

ISBN 978-80-903873-8-6 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 158-159
000135705
Jak používat tuto knihu -- Na úvod: -- Co je to antika? -- Které vědní obory se zabývají výzkumem antiky? -- Politické instituce: -- Co je to poliš? -- Byli řečtí tyrani krutovládci? Jak fungovala athénská demokracie? Byla Sparta válečnickým státem? Co se rozumí pod pojmem „helénismus"? Co víme o římské republice? Jak se stal Řím světovou velmocí? Byl Augustus prvním římským císařem? Jak udrželi Římané svou světovou říši pohromadě? Co je to limes? -- Proč byli křesťané pronásledováni? Jak se proměnilo římské císařství za pozdní antiky? -- Sociální struktury: ---
Jaký význam měla rodina? Jak se vyvíjel vztah starých a mladých? Jaké skupiny obyvatelstva žily v Athénách? Co lze říci o úloze žen v antice? Jak se v Řecku zacházelo s cizinci? Kdo byl v Římě počítán k vyšší vrstvě? Co jsou to klienti a co je to patron? Jak žili římští otroci a propuštěnci? Jaké možnosti vzestupu měl obyvatel římské provincie? Kdo byli první křesťané? -- Proč byl tak důležitý ceremoniál na císařském dvoře? Chápali křesťané přátelství jinak než pohané? -- Náboženství a kult: -- Co je to mýtus? Jak se slavila svatba? Jaké slavnosti provázely narození dítěte? Jak se pohřbívali zemřelí? Co je to delfská věštírna? Jak probíhaly v antice olympijské hry? Co víme o náboženství Peršanů? Jaký význam měly předzvěsti? Kdo to byly vestálky? Jak se v Římě uctíval zemřelý císař? Proč došlo k válce mezi Židy a Římany? Které faktory umožnily rozmach křesťanství? ---
Hospodářství, technika a vojenství: -- Jak žili rolníci v antice? Znala antika smysl pro životní prostředí? Existoval v antice technický pokrok? Jak se posuzovalo bohatství? Kdo musel v Athénách platit daně? Existovaly v antice minimální mzdy? Jak byla římská metropole zásobována? Co je to villa? -- Jak fungovalo římské vytápění? Kdo financoval římskou silniční síť? Jak se v antice vedla válka? Jak vypadala vojenská kariéra v Římě? -- Umění a literatura: -- Co víme o Homérovi a trojské válce? Jak vypadala řecká svatyně? Měly řecké tragédie a komedie politickou funkci? Co je to akropolis? -- Jaký význam mělo řečnické umění v athénské demokracii? -- Jak se vyvíjelo řecké dějepisectví? Kdo byli Etruskové? Co se naučili Římané od Řeků? Jak byl postaven římský dům? Proč se proslavil Cicero? -- Jak se proměnilo umění a literatura za Augustova panování? ---
Existovala v Římě literární kritika společenských nešvarů? -- Vzdělání a vědy: -- Pochází řecké a římské vědění z Afriky? Co chápali Řekové pod pojmem barbaři? Proč měli sofisté špatnou pověst? Které filosofické školy existovaly v antice? Proč odmítala antická politická teorie demokracii? Co znali Řekové a Římané o Británii? Byla znalost jazyků antickým ideálem? Jak se šířily v antice knihy? Co věděli Římané o svých raných dějinách? Jak vypadal římský vzdělávací systém? Co věděli Římané o medicíně? Kdo to byli církevní otci? -- Jak se žilo: -- Jak se v Řecku rozděloval čas? Jak vypadal římský kalendář? Bylo cestování v antice potěšením nebo břemenem? Jak se žilo v antickém velkoměstě? Jak se žilo v římské provincii Germanii? Jak se hledělo na homosexualitu? Co to byla sparťanská krvavá polévka? Jak se jedlo v Římě? ---
Co se dalo vidět při gladiátorském zápase? Proč byly v oblibě závody vozů? -- Co je to triumf? Jak vypadala zahrada? -- Muži a ženy a starověké dějiny: -- Kdo byla Penthesileia? Kdo byl Leonidas? Kdo byl Perikles? Kdo byla Médeia? Kdo byl Alexandros? Kdo byla Lukrécie? Kdo byl Hannibal? Kdo byli Gracchové? Kdo byl Caesarův největší soupeř? Kdo byla Kleopatra? Kdo byl Caligula? Kdo byl Konstantin? Kdo byl Julián Apostata? -- Co bylo poté: -- Proč zanikla římská říše? Jak antika působila dál? -- Kde lze získat další informace o antice?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC