Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2009
335 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7021-942-3 (váz.)
Historica
Obsahuje bibliografii na s. 315-321, bibliografické odkazy a rejstřík
000135707
„FRANSKÉ" KMENY PŘED VZNIKEM FRANSKÉHO -- KMENOVÉHO SVAZU -- SPOLEČNÁ HISTORIE ŘÍMANŮ -- A FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU -- Rané kontakty -- Vztahy Franků a Římanů za dominátu -- (do doby vlády prvního známého příslušníka -- rodu Merovejců Chlogiona) -- První usazení franských laetů -- Postavení laetů v římských službách -- Franští velitelé a vzdělanci -- Nepřátelé a foederáti -- Frankové v době Aëtiově a od jeho smrti -- do smrti krále Childericha -- CHLODVÍK JAKO ZAKLADATEL FRANSKÉHO STÁTU -- A JEHO CESTA KE KATOLICKÉMU KŘESŤANSTVÍ -- Sjednocování Franků a Chlodvíkův výboj -- Prameny týkající se Chlodvíkovy konverze a rozpory mezi nimi -- Gregorius Turonensis -- Legendy o Remigiovi z Remeše -- Gregoriova zpráva a její hodnocení -- Avitus z Vienny -- Chlodvíkův křest -- Nicetius z Trevíru -- Motivace Chlodvíkova obrácení -- Chlodvíkovo křesťanství a jeho politická praxe -- DATACE CHLODVÍKOVA KŘTU ---
Prameny k řešení otázky a stav bádání -- Gregorius Turonensis -- Remigius z Remů (Remeše) -- Korespondence Avita z Vienny -- Collatio episcoporum -- Cassiodorus Senátor a počet Chlodvíkových bitev s Alamany -- Listy biskupa Ennodia z Pavie a další prameny -- Jordánova Getica a anonymní Excerpta Valesiana -- Návrh textově kritické úpravy části Valesiových excerpt -- Důsledky této úpravy pro datování Chlodvíkova křtu -- FRANSKÝ STÁT, VÝZNAM ANTICKÉHO DĚDICTVÍ -- A KŘESŤANSTVÍ V JEHO VÝVOJI -- Zkušenosti, získané v římských službách -- Otázka postavení krále Childericha -- Chlodvíkovo postavení -- Otázka sakrálního království Germánů -- Sakrální království po křesťanských konverzích -- Rodové zřízení Franků a státotvorný proces -- Sněm svobodných bojovníků -- Počátky stavovských shromáždění -- Vývoj zákonodárné moci panovníků -- Pozůstatky rodového zřízení v právu -- Wergeld ---
Vývoj od rodové společnosti ke státu v oblasti soukromoprávní -- Role králů v potlačování reziduí rodové společnosti -- Teritoriální uspořádání státu -- Diferenciace společnosti -- Instituce státní správy a jejich souvislost -- s „barbarskými" či antickými tradicemi -- Principy soudnictví -- Úloha církve ve světském soudnictví -- Armáda raného franského státu -- Teritoriální královští úředníci -- Comites (grafiones) -- Duces -- Praefecti -- Patriciové -- Centrální administrativa království -- Míra právní ochrany královské správy a majetku -- Šlechta jako sociální stav (v počátcích íránského státu) -- Střední a nižší vrstvy společnosti Franků -- Franští svobodní (ingenui) -- Laeti (liti) v počátcích franského státu -- Postavení Gallořímanů podle íránských právních pramenů -- Právní pozice žen ve íránské společenosti -- Otroci a vývoj jejich postavení ---
Církev a stát v raném íránském království -- Gallořímané ve správě franského království -- Postoj Franků k antickému dědictví -- Ekonomika raného franského království -- Daňové příjmy státu -- Jiné zdroje příjmů -- Zemědělství -- Řemesla a obchod -- Jídelníček Franků -- Urbanizace -- Význam antického dědictví jako celku -- VLIV CHRISTIANIZACE NA FRANSKÉ PRÁVO -- A POSILOVÁNÍ STÁTU -- Světské právní normy -- Legislativa koncilů do poloviny 6. století -- Vlastnosti franských křesťanských králů v 1. polovině 6. stol -- Franské koncily druhé poloviny 6. stol -- Církev a války mezi Merovejci -- Přežívání starých zvyklostí -- Pranýřování pohanských přežitků zvnějšku -- Činnost irského mnicha Columbana Mladšího -- Legenda o biskupu Eligiovi z Noyonu -- Důsledky míšení polyteismu a křesťanství -- a vliv církve ve íránském království -- Otázka vlastnických kostelů ---
Problematika zemské církve -- ZBOŽNOST FRANSKÉHO KRÁLOVSTVÍ VE SVĚTLE LEGEND -- Příklady zásluh a zázračných skutků mučedníků, vyznavačů a následováníhodných křesťanů v díle -- Libri historiarum X Gregoria z Turonu -- Svědectví legend, vytvářených kolem událostí r. 451 -- Biskup Anianus -- Sv. Jenovéfa -- Sv. Voršila -- Další legendy -- Sv. Lupus -- Thébská legie -- FRANSKÉ MISIE A EVROPA -- Sv. Columbanus a misie u Alamanů -- Okrajové oblasti íránské říše. Eligius z Noyonu -- Bavorsko -- Christianizace a bavorské právo -- Frankové a křesťanství na území Frýzů -- Završení misie u Frýzů -- Náboženství ve frýzském právu -- Durynsko -- Hesensko -- Problematika christianizace Sasů -- Prosazování křesťanství u Sasů pomocí zákonů -- Británie -- Pokřesťanštění germánského severu -- Dánsko -- Norsko -- Island a Grónsko -- Švédové -- ZÁVĚRY K VÝZNAMU FRANSKÉHO STÁTU ---
Hlavní klady a zápory duchovní činnosti Franků v Evropě

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC