Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2009
289 s., [84] s. obr. příl. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7387-278-6 (váz.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000135708
Část I: Předfilozofické myšlení -- Myšlení u zvířat a lidí: Jak si rozumíme se zvířaty -- Antropogeneze: Myšlení v umění paleolitu a mesolitu -- Snivé myšlení (dreaming) -- Neolitický způsob cyklického myšlení: Rigveda, její předlohy -- a Avesta. Umění neolitických civilizací -- Eneolit (chalkolit) a první vysoké civilizace Starého světa -- Myšlenkový svět Egypta a staré Mezopotámie -- Vyspělá doba bronzová od druhé poloviny 3. do konce -- 2. tisíciletí př. Kr. Mezopotámie a Egyypt, Kréta a Mykény -- Část II: Nástup filozofického myšlení: Doba železná a Řecko -- 1. Od doby bronzové k době železné aneb Od mýtu k logu -- Řecko geometrického období (11-8. stol. př. Kr.) -- Orient na počátku doby železné: Pozdně chetitské umění, Asýrie, Babylónie, Lýdové a Frýgové, Foiničané, Persie -- 2. Archaické období v Řecku: Vznik filozofie a lyrické poezie ---
3. Raně klasické období 5. století př. Kr. Řecké osvícenství a racionalismus -- 4. Čtvrté století př. Kr.: Vrchol antické filozofie jako obecného výkladu světa: doba Platóna a Aristotela -- 5. Helénismus: Osobní filozofie a multikulturalita helénistického světa -- Část III: Etruskové a další tzv. okrajové civilizace -- antického světa -- 1. Etruské umění a myšlení -- 2. Ostatní kultury rané doby železné -- Umění situl -- Foiničané -- Sardinie a nuraghi -- Iberové -- Skytové -- Thrákové -- Keltové a jejich dědictví -- Část IV: Římský racionalismus a zesílení individuality -- Villanovský Řím -- Etruský Řím -- Umění rané republiky -- Střední republika -- Pozdní republika: architektura, sochařství, malířství -- Římské císařství -- Od antiky ke středověku: Doba po pádu říše západořímské -- Část V: Středověk: scholastika, nástup vědeckého myšlení a cesta k myšlení modernímu ---
Scholastika a myšlení středověku -- Počátky moderního myšlení od 14. století: nástup -- moderní lidské mysli skrze umění doby lucemburské -- Od filozofie k vědě: od počátků novověku po dnešní časy -- Část VI: Jak se obráží v umění myšlení mimoevropských civilizací Asie, Afriky a Ameriky -- Závěr -- Prameny ilustrací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC