Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Fragment, 2009
220 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-253-0599-7 (brož.)
Maturita v kostce pro SŠ
Bibliografie na s. 219-220, rejstřík
000135927
1. STRUKTURA ATOMU -- Stavba atomového jádra -- Stavba elektronového obalu -- Základní principy kvantové mechaniky -- Kvantová čísla a atomové orbitaly -- 2. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (PSP) -- Charakteristika dlouhé periodické tabulky -- Obecné vlastnosti prvků vyplývající z jejich elektronové konfigurace -- Velikosti atomů, iontů -- Elektropozitivní a elektronegativní charakter prvků -- Ionizační energie -- Elektronová afinita -- Elektronegativita -- Periodicita oxidačních stavů prvků -- Bazicita oxidů a hydroxidů -- 3. CHEMICKÁ VAZBA -- Vznik a typy chemické vazby -- Kriteria pro vznik chemické vazby -- Teorie valenčních vazeb VB teorie -- Podmínky pro vznik chemické vazby podle VB teorie -- Znázornění vzniku chemické vazby -- Typy chemické vazby -- Hybridizace -- Metoda VSEPR -- Slabé vazebné interakce -- Kovová vazba -- 4. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCI -- Rozdělení chemických reakcí -- 5. CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA -- Termochemie -- 6. REAKČNÍ KINETIKA -- Teorie reakční kinetiky -- Faktory ovlivňující reakční rychlost -- 7. CHEMICKÉ ROVNOVÁHY -- Chemická rovnováha -- Změna rovnovážné konstanty v závislosti na úpravě chemické rovnice -- Chemická rovnováha v heterogenních soustavách -- Rovnovážné složení soustavy -- Posun chemické rovnováhy -- Rovnováhy v roztocích elektrolytů -- Protolytické rovnováhy -- Vztahy mezi strukturou a acidobazickými vlastnostmi -- Autoprotolýza -- Srážecí rovnováhy -- Komplexotvorné rovnováhy -- Redoxní rovnováhy --
8. ANORGANICKÁ CHEMIE -- I. Nekovy -- Vodík (H hydrogenium) -- p-prvky -- Chalkogeny VI. skupina -- Vzácné plyny p6-prvky -- Halogeny p5-prvky -- V. skupina p3-prvky -- IV. skupina p2-prvky -- p1-prvky -- II. KOVY -- s-prvky -- Alkalické kovy (s1prvky) -- s2-prvky -- p1-prvky s kovovým charakterem -- p2-prvky s kovovým charakterem -- Přechodné prvky (d-prvky) -- Skupina Cr -- Skupina Mn -- VIII. skupina -- Prvky skupiny železa -- Platinové kovy -- Skupina I.B -- Prvky skupiny II.B -- 9. ZÁKLADY ORGANICKÉ CHEMIE -- Zásady strukturní teorie -- Prostorové uspořádání molekul. Isomerie -- Typy vzorců -- Klasifikace organických reakcí -- Typy reagentů (činidel) -- Reakční mechanizmy -- Polarita vazby a její důsledky -- Konjugované systémy, mezomerní efekt -- 10. UHLOVODÍKY -- Alkany (parafiny) -- Cykloalkany (cykloparafiny, nafteny) -- Alkeny (olefiny) -- Dieny -- Alkyny (acetyleny) -- Aromatické uhlovodíky arény -- 11. DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ -- Halogenderiváty -- Alkylhalogenidy -- Arylhalogenidy -- Arylhalogenidy s halogenem na postranním řetězci Dusíkaté deriváty uhlovodíků -- Aminy -- 1. Aminy s vazbou Csp3-N -- 2. Aromatické aminy -- Nitrosloučeniny -- Nitroalkany -- Kyslíkaté deriváty uhlovodíků -- Alkoholy -- Fenoly -- Ethery (alkoxyderiváty uhlovodíků) -- Karbonylové sloučeniny -- Karboxylové kyseliny -- Substituční deriváty karboxylových kyselin -- Funkční deriváty karboxylových kyselin -- Heterocyklické sloučeniny -- Pětičetné heterocykly -- Šestičetné heterocykly -- Heterocykly s více heteroatomy --
12. PŘÍRODNÍ LÁTKY -- Lipidy -- I. Jednoduché lipidy -- II. Složené lipidy -- Isoprenoidy -- I. Terpenoidy (Terpeny) -- II. Steroidy -- Sacharidy -- Monosacharidy -- Disacharidy -- Polysacharidy -- Bílkoviny (proteiny) -- Jednoduché bílkoviny -- Složené bílkoviny -- Nukleové kyseliny (NA) -- Proteosyntéza biosyntéza bílkovin -- 13. ZÁKLADY BIOCHEMIE -- Vlastnosti živých soustav -- Chemické složení živých soustav -- Fyzikálně-chemické procesy v živých soustavách -- Enzymy -- 14. LÁTKOVÝ METABOLIZMUS -- Rozdělení organizmů podle metabolizmu -- Katabolizmus degradační fáze metabolizmu -- Anabolizmus biosyntéza („výrobní" fáze metabolizmu) -- Vzájemný vztah katabolizmu a anabolizmu -- Bioenergetika -- Dýchací řetězec -- Citrátový cyklus -- Metabolizmus sacharidů -- Glykolýza -- Metabolizmus lipidů -- Metabolizmus bílkovin
(OCoLC)436260094
cnb001798486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC