Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, [1994]-
sv. ; 29 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.lib.cas.cz/kvo/casopis-knihy-a-dejiny/ 

2004-
1210-8510
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: roč. 11/15 (2004-2008)
000136108
OBSAH // Anna Vorlíčková // Pár slov o náboženské literatuře slezských autorů a tajném nekatolictví v Cechách a na Moravě ... 5 // Marcin Gab rys // K počátkům Tschammerovy knihovny evangelického sboru v Těšíně ... 21 Hedvika Kuchařová // Cenzorská činnost Jeronýma Zeidlera. Příspěvek k cenzorské praxi v době předbřeznové ...39 // Petr Voit // Úvahy nad pohybem a periodizací českého předbělohorského knihtisku ... 55 // Jan Pišna // Vliv Ondřeje Ungnada ze Suneku na rozvoj české knižní kultury...68 // Ivo Purš // Projekt analýzy knihovny arcivévody Ferdinanda II. // Tyrolského (1529—1595) ... 81 // Lenka Veselá // Knihy z českých zemí ve švédských knihovnách // (K výzkumu knihovny Becků z Leopoldsdoríů) ...93 // Jaroslava Kašparová // Databáze „PROVENIO“ a výzkum knižní provenience v Knihovně Národního muzea ... 97 // Michaela Tydlitátová // Rudolf Hirsch a plzeňská františkánská knihovna — oprava k článku M. F. Bajgera ... 101 // Kronika ... 103 // Recenze, zprávy ... 148 // Výběr studií z časopisů, ročenek a sborníků ... 174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC