Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.4) Půjčeno:404x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
291 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2715-8 (brož.)
Pedagogika
1. dotisk 2010, 2. dotisk 2011
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000136124
2. ZDRAVÍ -- J. Machová -- 2.1 Definice zdraví a nemoci -- 2.2 Determinanty zdraví -- 2.3 Podpora zdraví a prevence -- 2.3.1 Podpora zdraví -- 2.3.2 Prevence -- 3. ŽIVOTNÍ STYL -- 3.1 Definice životního stylu -- J. Machová -- 3.1.1 Životní styl současného člověka -- Literatura -- 3.2 Výživa -- J. Machová -- 3.2.1 Složky výživy -- 3.2.2 Nesprávná výživa -- 3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR -- 3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR -- 3.2.5 Zásady stravování dětí -- Literatura -- 3.3 Pohybová aktivita -- D. Kubátová -- 3.3.1 Pohybový aparát -- 3.3.2 Tělesná zdatnost -- 3.3.3 Držení těla -- 3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace -- 3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí -- 3.3.6 Význam pohybu -- Literatura -- 3.4 Kouření -- J. Machová -- 3.4.1 Rizika kouření -- 3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření -- 3.4.3 Pasivní kouření -- 3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání -- 3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření -- Literatura -- 3.5 Vztah k alkoholu -- J. Machová -- 3.5.1 Druhy alkoholických nápojů -- 3.5.2 Metabolizmus alkoholu -- 3.5.3 Účinky alkoholu -- 3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem -- 3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem -- 3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem , Literatura -- 3.6 Drogy -- D. Kubátová -- 3.6.1 Terminologie -- 3.6.2 Klasifikace drog -- 3.6.3 Vzdělávání dětí a
mladistvých v protidrogové prevenci Literatura -- 3.7 Návykové chování -- Z Svoboda -- 3.7.1 Patologické hráčství -- 3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům -- 3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (TV, video) -- 3.7.4 Závislost na práci -- Literatura -- 3.8 Působení alternativních náboženských skupin -- Z Svoboda -- 3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty -- 3.8.2 Znaky sekt -- 3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin -- 3.8.4 Možnosti prevence působení sekt -- Literatura -- 3.9 Šikana -- J. Machová -- 3.9.1 Definice šikany -- 3.9.2 Psychosociální poruchy -- 3.9.3 Stupně šikany -- 3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti -- 3.9.5 Zhoubné účinky šikanování -- 3.9.6 Prevence šikany na základní škole -- Literatura -- 3.10 Psychická zátěž -- I. Wedlichová -- 3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví -- 3.10.2 Náročné situace a závažné životní události -- 3.10.3 Reakce na náročné životní situace -- 3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí -- Literatura -- 3.10.5 Relaxace -- E. Mrázová -- Literatura -- 3.11 Rizikové sexuální chování -- J. Machová, J. Hamanová -- 3.11.1 Vývoj sexuálního chování -- 3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání -- Literatura -- 3.11.3 Pohlavní nemoci -- Literatura -- 3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS) -- Literatura -- 4 DOSPÍVÁNÍ A NĚKTERÉ JEHO ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY
-- J. Hamanová -- 4.1 Fáze dospívání -- 4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví -- 4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání -- 4.3.1 Zneužívání návykových látek -- 4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální -- 4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti -- 4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání -- 4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi Literatura -- 4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání -- P. Kabíček -- 4.4.1 Acne juvenilis -- 4.4.2 Péče o pleť v dospívám -- Literatura -- 4.5 Fitnesscentra a dospívající -- P. Kabíček -- Literatura -- 4.6 Poruchy příjmu potravy -- J. Machová -- 4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy -- 4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii -- 4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexii -- 4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimii -- 4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy -- 4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy -- Literatura -- 5 ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY -- 5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob -- J. Machová -- Literatura -- 5.2 Kardiovaskulární choroby -- D. Kubátová -- 5.2.1 Ateroskleróza -- 5.2.2 Vysoký krevní tlak -- 5.2.3 Komplikace aterosklerózy a hypertenze v srdci, cévách a mozku -- 5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob -- Literatura -- 5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence -- J. Machová --
5.3.1 Charakteristika nádorové choroby -- 5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění -- 5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění -- P. Kabíček -- 5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění -- Literatura -- 5.4 Cukrovka -- J. Machová -- 5.4.1 Co je cukrovka -- 5.4.2 Rozdělení cukrovky -- 5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky -- 5.4.4 Chronické komplikace -- 5.4.5 Hypoglykemie -- 5.4.6 Prevence a léčení -- 5.4.7 Cukrovka u dětí a dospívajících -- Literatura -- 5.5 Obezita -- J. Machová -- 5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi -- 5.5.2 Nadváha a obezita -- 5.5.3 Typy obezity -- 5.5.4 Zdravotní rizika obezity -- 5.5.5 Jak obezita vzniká -- 5.5.6 Výskyt obezity -- 5.5.7 Obezita u dětí -- 5.5.8 Prevence obezity a její léčení -- 5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu -- Literatura -- 5.6 Osteoporóza -- J. Machová -- 5.6.1 Kostní tkáň -- 5.6.2 Příčiny osteoporózy -- 5.6.3 Projevy osteoporózy -- 5.6.4 Prevence -- Literatura -- 5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů -- J. Machová -- 5.7.1 Funkce zubů -- 5.7.2 Dočasný a trvalý chrup -- 5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině -- 5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejích onemocnění -- 5.7.5 Výukový program zdravé zuby -- Literatura -- 5.8 Alergické choroby -- D. Kubátová -- 5.8.1 Typy přecitlivělosti -- 5.8.2 Péče o dítě s alergií -- Literatura -- 6. ÚRAZY V DĚTSTVÍ -- J. Machová -- 6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský
a ekonomický problém -- 6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze -- 6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období -- 6.2.2 Úrazy v předškolním věku -- 6.2.3 Úrazy ve školním věku -- 6.2.4 Úrazy ve věku 15-19 let -- 6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte -- 6.4 Prevence úrazů -- Literatura -- 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -- D. Kubátová -- 7.1 Životní prostředí a zdraví -- 7.1.1 Pohoda prostředí -- 7.1.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy -- 7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života -- Literatura -- 8. PODPORA ZDRAVÍ VE ŠKOLE -- D. Kubátová -- 8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků -- 8.2 Projekt „Škola podporující zdraví" -- Literatura -- 9 ZDRAVÍ 21-ZDRAVÍ PRO VŠECHNY DO 21. STOLETÍ -- J. Machová -- 9.1 Principy programu Zdraví 21 -- 9.2 Problematika cílů programu Zdraví 21 v podmínkách České republiky -- 9.3 Přehled cílů programu Zdraví 21
(OCoLC)465283221
cnb001995241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC