Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
234 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-096-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 233-234 a bibliografické odkazy
000136174
Organizační vymezení veřejné správy -- 1.1 Charakteristika organizace veřejné správy -- 1.2 Státní správa a veřejná samospráva -- 1.3 Právní základ organizace veřejné správy -- 1.4 Platnost a účinnost právních předpisů -- 1.5 Organizační principy veřejné správy -- 1.6 Subjekty a vykonavatelé veřejné správy -- 1.7 Působnost a pravomoc orgánů veřejné správy -- 1.8 Orgány veřejné správy a jejich klasifikace -- Státní správa -- 2.1 Ústřední státní správa -- 2.2 Státní správa vykonávaná veřejnými sbory -- 2.3 Výkon státní správy zabezpečovaný zpravodajskými službami -- 2.4 Další vykonavatelé státní správy s celostátní působností -- 2.5 Státní správa propůjčená soukromým osobám -- Místní státní správa -- 3.1 Organizace územní (místní) veřejné správy -- 3.2 Územní orgány se všeobecnou působností -- 3.3 Územní (specializované) správní úřady ---
Zájmová samospráva a ostatní samospráva -- 4.1 Zájmová samospráva -- 4.2 Ostatní samospráva a další instituce -- Postavení úředníků veřejné správy -- 5.1 Státní služba -- 5.2 Úředníci územních samosprávných celků -- Územní samospráva -- 6.1 Vývoj územní samosprávy v českých zemích -- 6.2 Základní principy územní samosprávy -- Právní předpisy samosprávy -- 7.1 Publikace a evidence právních předpisů -- 7.2 Působnost právních předpisů samosprávy -- 7.3 Rušení a změna právních předpisů samosprávy -- 7.4 Obecně závazné vyhlášky -- 7.5 Nařízení -- Obce -- 8.l Obce, druhy obcí -- 8.2 Správní území -- 8.3 Občané obce -- Území obce a jeho změny -- 9.1 Sloučení, připojení a oddělení obcí -- 9.2 Jiné změny území obcí -- Hospodaření obcí -- Veřejnoprávní smlouvy -- Spolupráce obcí -- Orgány obcí -- 13.1 Druhy orgánů obcí -- 13.2 Hlasování v orgánech obcí -- 13.3 Zastupitelstvo ---
13.4 Rada -- 13.5 Starosta -- 13.6 Obecní úřad -- 13.7 Další orgány -- Orgány zastupitelstva -- Orgány rady -- Ukládání sankcí obcemi -- Kraje -- 17.1 Občané kraje -- 17.2 Území kraje a jeho změny -- Hospodaření krajů -- Spolupráce krajů -- Orgány kraje -- 20.1 Zastupitelstvo -- 20.2 Rada -- 20.3 Hejtman -- 20.4 Krajský úřad -- 20.5 Zvláštní orgány -- Orgány zastupitelstva -- Orgány rady -- Označování listin a používání razítek orgány územní samosprávy -- Symboly subjektů územní samosprávy -- Vztahy mezi obcemi a kraji -- Vztahy mezi orgány samosprávy a státní správou -- 26.1 Obce a státní správa -- 26.2 Kraje a státní správa -- 26.3 Dozor nad výkonem samostatné působnosti -- 26.4 Dozor nad výkonem přenesené působnosti -- Hlavní město Praha -- 27.1 Základní ustanovení -- 27.2 Občané hl. m. Prahy a městských částí -- 27.3 Samostatná působnost hl. m. Prahy a městských částí ---
27.4 Přenesená působnost hl. m. Prahy a městských částí -- Území hlavního města a jeho změny -- 28.1 Sloučení nebo připojení městských částí -- 28.2 Oddělení městské části nebo připojení sousední obce -- 28.3 Jiné změny území hl. m. Prahy a městských částí -- Hospodaření hl. m. Prahy a městských částí -- 29.1 Nakládání s nemovitým majetkem -- 29.2 Přezkoumávání hospodaření -- Spolupráce hl. m. a městských částí -- Právní předpisy hl. m. Prahy -- Orgány hl. města -- 32.1 Druhy orgánů -- 32.2 Zastupitelstvo hl. m. Prahy -- 32.3 Rada hl. m. Prahy -- 32.4 Primátor hl. m. Prahy -- 32.5 Magistrát hl. m. Prahy -- 32.6 Další orgány hl. m. Prahy a městských částí -- Orgány městských částí -- 33.1 Zastupitelstvo městské části -- 33.2 Rada městské části -- 33.3 Starosta městské části -- 33.4 Úřad městské části -- Dozor státu nad výkonem samostatné i přenesené působnosti ---
hl. m. Prahy -- 34.1 Dozor nad zákonností právních předpisů v samostatné -- působnosti hl. m. Prahy -- Dozor nad vydáním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiným opatřením vydaným v samostatné působnosti Dozor nad výkonem přenesené působnosti hl. m. Prahy , Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti -- městských částí -- Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC