Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

vrstevnická skupina (@@20121003-16:26:12@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:53x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
123 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-2685-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6235-7 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 121-123
Popsáno podle tištěné verze
000136180
I. TEORETICKÁ ČÁST -- Předmluva -- 1. Úvod do problematiky -- 1.1 Teoretické vymezení konceptu já -- 1.2 Strukturální složky sebepojetí -- 1.3 Základní terminologie -- 2. Sebevědomí -- 2.1 Vymezení pojmu sebevědomí -- 2.2 Utváření sebevědomí vývojově psychologické hledisko -- 2.3 Vnitřní vlivy působící na sebevědomí žáka -- 2.3.1 Psychické dispozice -- 2.3.2 Fyzické dispozice -- 2.4 Vnější vlivy působící na sebevědomí žáka -- 2.4.1 Rodina -- 2.4.2 Škola -- 2.4.3 Vrstevnická skupina -- 2.4.4 Média vliv oceňování hodnoty člověka ve společnosti -- 2.5 Důsledky nízkého sebevědomí komplex méněcennosti -- 2.6 Důsledky příliš vysokého sebevědomí pocit všemohoucnosti -- 2.7 Význam zdravého sebevědomí -- 2.8 Diagnostické možnosti zjištění sebevědomí žáka -- 3. Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka -- 3.1 Kooperativní vyučování -- 3.2 Asertivita -- 3.3 Dramatická výchova -- 3.4 Osobnostní a sociální výchova -- 3.5 Rané čtenářství -- II. EMPIRICKÁ ČÁST -- 4. Koncipování vlastního výzkumu -- 4.1 Vymezení výzkumného problému -- 4.2 Charakteristika a cíl empirického šetření -- 4.3 Realizace výzkumu -- 5. Metodologický přístup -- 5.1 Výzkumné hypotézy -- 5.2 Popis výzkumného vzorku -- 5.3 Metody a techniky zkoumání -- 5.3.1 Dotazník „sebevědomí žáka" -- 5.3.2 Školní prospěch -- 6. Zpracování výstupů výzkumu -- 6.1 Kvantitativní interpretace
výsledků výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám -- 6.2 Kvalitativní interpretace výsledků výzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám -- Shrnutí závěrečná diskuze -- Přílohy -- Seznam literatury
(OCoLC)465275593
cnb001990510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC