Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
615 s. : il. ; 28 cm

ISBN 978-80-200-1765-9 (váz.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 606-607 a rejstřík
Souběžný text v angličtině
000136186
I. CHOROBNÉ ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH KOSTECH KONČETIN / I. PATHOLOGICAL CHANGES ON THE INDIVIDUAL BONES OF THE EXTREMITIES -- 01. EXTREMITAS SUPERIOR ET CINGULUM -- EXTREMITATIS SUPERIORIS -- 01.1. Scapula -- AJ 3223: Os acromiale -- AJ 3227: Ostitis scapulae dextrae posttraumatica -- AJ 2945: Ostitis scapulae sinistrae -- AJ 3250: Necrosis syphilitica scapulae -- 01.2. Clavicula -- AJ 2896: Fractura claviculae -- AJ 2880: Fractura claviculae cum dislocatione -- sanata -- AJ 3360: Fractura claviculae sanata -- AJ 3354: Osteomyelitis claviculae -- AJ 3240: Necrosis syphilitica claviculae -- AJ 3242: Syphilis clavicularum -- AJ 3171: Sclerosis syphilitica claviculae dextrae -- 01.3. Humerus -- AJ 3348: Processus supracondylaris -- AJ 2898: Fractura diaphyseos humeri sinistri -- sanata -- AJ 4664: Fractura diaphyseos humeri in -- recurvatione sanata -- AJ 3308: Fractura diaphyseos humeri cum -- dislocatione sanata -- AJ 3281: Fractura ossis humeri dextri ---
AJ 3319: Fractura humeri sanata. Callus luxurians AJ 3324: Vulnus sclopetarium humeri sinistri -- sanatum -- AJ 3346: Fractura supracondylica humeri cum -- dislocatione non sanata -- AJ 3342: Amputatio humeri dextri -- AJ 3344: Fractura colli chirurgici humeri dextri non -- sanata cum dislocatione et pseudoarthrosi -- Osteomyelitis posttraumatica -- AJ 3288: Osteomyelitis humeri sanata -- AJ 3169: Ostitis syphilitica humeri -- AJ 3198: Atrophia concentrica humeri -- 01.4. Radius et ulna -- AJ 3224: Perobrachius -- AJ 3210: Hypoplasia antebrachii et malformatio -- manus -- AJ 3207 a AJ 3225: Extremita tes superiores -- deformes. Defectus totalis metacarpi primi -- et phalangium digiti primi -- AJ 3211: Hypoplasia antebrachii et malformatio -- manus -- AJ 3316: Fractura ossium antebrachii cum -- deviatione sanata -- AJ 3359: Osteomyelitis ossium antebrachii -- AJ 3296: Rhachitis ossium antebrachii sanata -- Fractura sanata -- 01.5. Radius ---
AJ 3226: Defectus partialis radii sinistri congenitus A J 2893: Hypoplasia radii et subluxatio carpi -- congenita -- AJ 3317: Fractura radii dextri cum deviatione sanata AJ 2948: Osteomyelitis chronica radii cum -- sequestratione totali -- AJ 3241: Periostitis tuberculosa radii dextri -- 01.6. Ulna -- AJ 3333: Fractura ulnae dextrae non sanata -- Callus luxurians cum pseudoarthrosim AJ 2868: Pseudoarthrosis ulnae post fracturam -- A J 2892: Hyperostosis syphilitica ulnae -- AJ 3161: Hyperostosis syphilitica ulnae -- 01.7. Localisatio polyostotica -- AJ 3266 a AJ 3267: Hypoplasia extremitatis -- superioris sinistri enormis -- AJ 3271: Hypoplasia extremitatis superioris -- dextrae e poliomyelitide -- AJ 2962: Rhachitis extremitatis superioris -- AJ 3357: Rhachitis extremitatis superioris -- AJ 3363: Rhachitis extremitatis superioris dextrae. AJ 3334: Rhachitis gravis extremitatis superioris -- Al. ARTICULATIONES EXTREMITATIS -- SUPERIORIS -- Al. 1. Articulatio humeri ---
AJ 2980: Deformitas articulationis humeri congenita -- AJ 3269: Luxatio humeri anterior inveterata AJ 3270: Luxatio humeri anterior inveterata AJ 3274: Luxatio humeri anterior inveterata AJ 2977: Luxatio humeri sinistri subcoracoidea -- inveterata -- AJ 2887: Luxatio humeri sinistri cum fractura -- colli humeri -- AJ 2979: Omarthritis chronica -- A1.2. Articulatio cubiti -- AJ 3243: Anomalia congenita cubiti cum arthrosi -- incipienti -- AJ 2983: Luxatio radii dextri -- AJ 2894: Fractura humeri et ulnae intracapsular -- sanata -- AJ 3258: Luxatio radii inveterata -- AJ 3188: Luxatio articulationis cubiti inveterata -- AJ 2910: Ankylosis articulationis cubiti dextri -- AJ 3199: Ankylosis cubiti sinistri -- AJ 2900: Ankylosis cubiti dextri -- AJ 3203: Ankylosis cubiti sinistri -- AJ 2909: Ankylosis articulationis cubiti sinistri -- AJ 3196: Ankylosis cubiti -- AJ 3197: Ankylosis articulationis cubiti dextri -- posttraumatica -- AJ 3201: Ankylosis articulationis cubiti ---
posttraumatica -- AJ 3202: Ankylosis cubiti dextri postosteomyelitica AJ 3245: Arthritis deformans cubiti sinistri -- posttraumatica cum luxatione radii -- AJ 3182: Arthritis deformans cubiti dextri -- AJ 3178: Arthritis deformans articulationis cubiti -- dextri -- AJ 3192: Arthritis deformans cubiti sinistri cum -- luxatione radii -- AJ 3193: Arthritis chronica deformans -- articulationis cubiti -- AJ 3189: Arthritis deformans articulationis cubiti -- AJ 3257: Arthritis deformans cubiti sinistri -- AJ 2986: Arthritis deformans articulationis cubiti A J 2982: Arthritis chronica articulationis cubiti AJ 3191: Arthritis cubiti dextri chronica -- posttraumatica -- AJ 3180: Arthritis chronica articulationis cubiti AJ 2929: Caries tuberculosa articulationis cubiti AJ 3174: Caries tuberculosa articulationis cubiti AJ 2928: Caries tuberculosa articulationis cubiti -- A 1.3. Articulatio carpi -- AJ 2902: Ankylosis articulationis carpi ---
AJ 3194: Arthritis articulationum extremitatis superioris -- AJ 3254 a AJ 3255: Arthritis rheumatica chronica -- manus utriusque -- AJ 3252 a AJ 3261: Arthritis rheumatica -- chronica articulationis cubiti, carpi -- et articulationum metacarpophalangearum -- et interphalangearum proximalium -- AJ 3251: Arthritis mycotica articulationis carpi -- sinistri cum subluxatione -- 02. EXTREMITAS INFERIOR ET CINGULUM -- EXTREMITATIS INFERIORIS -- 02.1. Os femoris -- AJ 3295: Fractura colli ossis femoris -- Pseudoarthrosis -- AJ 2870: Fractura colli ossis femoris -- AJ 2869: Fractura colli ossis femoris complicata AJ 2860: Fractura colli ossis femoris complicata AJ 2867: Fractura colli ossis femoris sinistri cum -- dislocatione -- AJ 4893: Fractura colli ossis femoris recens -- AJ 2861: Fractura pertrochanterica complicata -- ossis femoris -- AJ 1874: Fractura pertrochanterica -- AJ 3315: Fractura pertrochanterica ossis femoris -- sinistri partim sanata ---
AJ 3313: Fractura pertrochanterica ossis femoris -- cum dislocatione sanata -- AJ 2881: Fractura pertrochanterica ossis femoris -- dextri sanata -- AJ 2864: Fractura pertrochanterica sanata ossis -- femoris -- AJ 2874: Fractura ossis femoris pertrochanterica -- sanata -- AJ 4135: Fractura ossis femoris subtrochanterica -- male sanata -- AJ 3300: Fractura ossis femoris subtrochanterica -- sanata cum recurvatione -- AJ 2895: Fractura comminutiva ossis femoris dextri -- AJ 4798: Fractura spiralis ossis femoris -- AJ 2871: Fractura ossis femoris cum dislocatione -- excessiva -- AJ 135: Fractura colli et diaphyseos ossis femoris -- sinistri sanata cum dislocatione -- AJ 2865: Fractura ossis femoris sinistri complicata -- sanata. Exostoses enormes -- AJ 2863: Fractura ossis femoris sanata cum -- deviatione -- AJ 2877: Fractura ossis femoris sinistri sanata AJ 2879: Fractura ossis femoris dextri cum -- dislocatione sanata -- AJ 2961: Fractura ossis femoris complicata sanata ---
AJ 3310: Fractura ossis femoris dextri cum -- deviatione sanata -- AJ 3309: Osteomalacia ossis femoris sinistri cum -- fractura -- AJ 3347: Fractura duplex ossis femoris dextri -- AJ 3292: Fractura ossis femoris cum dislocatione -- sanata -- AJ 3312: Fractura ossis femoris dextri sanata -- cum deviatione ad axim -- AJ 3307: Fractura obliqua ossis femoris dextri -- sanata cum dislocatione ad latus -- AJ 3297: Fractura ossis femoris sinistri sanata AJ 3306: Fractura ossis femoris dextri cum -- dislocatione sanata -- AJ 3302: Fractura ossis femoris cum dislocatione -- sanata -- AJ 3298: Fractura ossis femoris dextri sanata -- AJ 3228: Amputatio ossis femoris sinistri -- AJ 3352: Amputatio ossis femoris sinistri -- AJ 3350: Myositis ossificans -- A J 2967: Myositis ossificans -- AJ 2946: Arthrosis deformans capitis ossis femoris -- AJ 2931: Osteomyelitis chronica ossis femoris -- AJ 2933: Osteomyelitis chronica ossis femoris -- sanata -- AJ 2957: Osteomyelitis ossis femoris cum ---
sequestratione posttraumatica -- AJ 3146: Osteomyelitis chronica ossis femoris -- dextri -- AJ 3148: Osteomyelitis chronica ossis femoris -- AJ 3158: Osteomyelitis chronica ossis femoris -- AJ 3147: Osteomyelitis chronica ossis femoris -- AJ 2916: Periostitis et ostitis ossis femoris -- syphilitica -- AJ 3247: Hyperostosis ossis femoris syphilitica AJ 3152: Ostitis syphilitica ossis femoris dextri AJ 2969: Osteochondroma ossis femoris sinistri AJ 3365 a AJ 3366: Rhachitis gravis ossium -- femorum sanata cum recurvatione -- AJ 3358 a AJ 3384: Ossa femoris rhachitica cum -- recurvatione -- AJ 4794: Deformatio rhachitica ossis femoris -- AJ 3884: Rhachitis ossis femoris. Trochanter tertius AJ 3588: Atrophia ossis femoris sinistri post -- destructionem capitis -- AJ 3953: Osteomalacia ossis femoris -- AJ 5158: Ostitis deformans Paget ossis femoris -- sinistri « -- 02.2. Patella -- AJ 2965: Cicatrix traumatica patellae -- AJ 2975: Exostoses patellae -- 02.3. Tibia et fibula ---
AJ 2875: Dysplasia tibiae congenita -- AJ 3286: Fractura tibiae et fibulae sanata cum -- dislocatione -- AJ 2886: Fractura tibiae et fibulae dextrae sanata A J 2862: Fractura fibulae et tibiae sinistrae sanata. AJ 3284: Fractura tibiae et fibulae sanata cum -- deformatione -- AJ 2889: Fractura tibiae et fibulae sanata -- AJ 2884: Fractura tibiae et fibulae sinistrae sanata. AJ 2883: Fractura tibiae et fibulae sinistrae sanata -- AJ 2885: Fractura ossium cruris sanata -- AJ 3262: Amputatio cruris sinistri ante annos XIII AJ 2963: Necrosis tibiae post amputationem cruris -- AJ 3139: Osteomyelitis chronica cruris sanata -- AJ 2942: Periostitis ossificans fibulae et tibiae -- AJ 2996: Hyperostosis tibiae et fibulae ex ulcere -- cruris chronico -- AJ 3168: Hyperostosis tibiae et fibulae -- AJ 3160: Hyperostosis tibiae et fibulae ex ulcere -- cruris -- AJ 4795: Periostitis chronica tibiae et fibulae -- cum osteoporosi -- AJ 2935: Syphilis cruris ---
AJ 2943: Hyperostosis syphilitica tibiae et fibulae -- dextrae -- AJ 3143: Carcinoma cruris progrediens ad tibiam -- cum destructione tibiae -- AJ 3944: Ostitis deformans tibiae et fibulae -- (Morbus Paget) -- 02.4. Tibia -- AJ 2878: Fractura condyli medialis tibiae sinistrae -- in

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC