Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:335x 
BK
Vyd. 2.
V Praze : Karolinum, 2009
2 sv. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah - I. díl 
   Obsah - II. díl 

ISBN 978-80-246-1414-4 (soubor ; brož.)
ISBN 978-80-246-1416-8 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-246-1415-1 (2. díl ; brož.)
ISBN 978-80-246-1416-8 (1. díl ; dotisk ; brož.)
ISBN 978-80-246-1415-1 (2. díl ; dotisk ; brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje rejstřík
I. díl, (kapitola 1-13). 269 s. -- II. díl, (kapitola 14-33). s. 275-546
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000136188
I. DÍL -- PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ -- PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ -- POZNÁMKY K ROZSAHU A OBSAHU UČEBNÍHO TEXTU -- PODSTATOU ŽIVOTA JE VÝMĚNA LÁTEK A ENERGIE -- BIOLOGICKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LÁTKY ŽIVOČIŠNÉHO TĚLA -- PRINCIPY KOMUNIKACE V TĚLE VYŠŠÍCH ŽIVOČICHŮ -- CELKOVÝ PŘEHLED METABOLISMU -- ENZYMY JSOU FAKTORY UMOŽŇUJÍCÍ METABOLICKÉ REAKCE -- Proč je život bez katalyzátorů nemožný -- Definice a struktura enzymů -- Mnohotné formy enzymů -- Specifičnost enzymové katalýzy -- Vyjadřování aktivity enzymů -- Jakými mechanismy enzymy působí? -- Kinetika enzymově katalýzo váných reakcí -- Obecně o rychlosti enzymových reakcí -- Kinetika jednosubstrátových reakcí -- Kinetika dvousubstrátových reakcí -- Názvosloví a klasifikace enzymů -- Podmínky, za kterých probíhá enzymová katalýza -- Jak na činnost enzymu působí fyzikální vlivy? ---
Změny rychlosti reakcí v závislosti na koncentraci enzymu a efektorů -- Aktivace enzymů -- Inhibice enzymů -- Allosterické enzymy faktory řízení organismu -- Kofaktory enzymů -- Lokalizace enzymů a jejich význam pro medicínu -- METABOLICKÉ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ BUŇKY A CESTY STUDIA -- Význam topochemických údajů -- Biologické membrány a jejich role v metabolismu -- Struktura a vlastnosti biologických membrán -- Funkce membrán přenos látek přes ně -- Struktura a funkce mitochondrie -- Metabolické děje v buněčném jádře -- Endoplazmatické retikulum a ribosomy -- Úloha dalších částí buňky -- Funkce cytoskeletových struktur -- Cesty studia metabolismu -- OXIDOREDUKČNÍ POCHODY ZÁKLADNÍ PODMÍNKA K ZÍSKÁVÁNÍ -- ENERGIE PRO ŽIVOT -- Změny energie v průběhu biochemických reakcí -- Co rozhoduje o samovolnosti reakcí v živé hmotě? -- Čím je určena rovnováha v otevřených systémech? ---
Energií bohaté sloučeniny slouží k přenosu energie -- Které sloučeniny jsou schopné uchovávání a přenosu energie? -- ATP hegemon mezi makroergními sloučeninami -- Oxidoredukce jako energetické zdroje -- Principy biologických oxidací -- Význam oxidoredukčních reakcí pro organismus a jejich typy -- Dýchací řetězec sled redoxních reakcí v mitochondrii -- Definice a význam dýchacího řetězce -- Popis jednotlivých složek dýchacího řetězce -- Pyridinové dehydrogenasy -- Flavinové dehydrogenasy -- FeS-proteiny; koenzym Q -- Cytochromy a cytochromoxidasa -- Substráty se zapojují do dýchacího řetězce na různých místech -- Prostorové uspořádání přenašečů dýchacího řetězce je příčinou vysoké efektivity 75 Aerobní fosforylace tvorba ATP napojená na dýchací řetězec -- Vznik a účinky reaktivních forem kyslíku v těle -- Také oxidy dusíku v různých redoxních stavech zasahují do metabolismu ---
SPOJNICÍ METABOLICKÝCH CEST JE CITRÁTOVÝ CYKLUS -- Centrální postavení citrátového cyklu -- Předpoklady průběhu citrátového cyklu -- Popis jednotlivých reakcí citrátového cyklu -- Okolnosti průběhu citrátového cyklu -- Energetický význam citrátového cyklu -- Anaplerotické reakce -- METABOLISMUS SACHARIDŮ -- Význam sacharidů, trávení, absorpce a transport v těle -- Význam sacharidů pro výživu a metabolismus člověka -- Trávení sacharidů v ústní dutině -- Trávení a absorpce sacharidů ve střevech -- Společné rysy metabolismu sacharidů -- Přehled metabolismu glukosy -- Glykolýza hlavní cesta katabolismu glukosy -- Obecné údaje o glykolýze -- Jak se glukosa dostane do cytosolu buňky? -- Podstata anaerobní glykolýzy -- Popis dílčích reakcí glykolýzy -- Regulační faktory glykolýzy -- Poznatky o zisku energie anaerobní glykolýzou -- Oxidační dekarboxylace pyruvátu pochod navazující na glykolýzu ---
Průběh oxidační dekarboxylace pyruvátu -- Co reguluje oxidační dekarboxylaci pyruvátu? -- Celkový průběh glykolýzy za aerobních podmínek -- Kvasné pochody premena monosacharidů mikroorganismy -- Glukoneogeneze -- Definice, význam a průběh glukoneogeneze -- Regulace glukoneogeneze -- Dalším způsobem katabolismu glukosy je pentosafosfátová cesta -- Definice a průběh pentosafosfátové cesty -- Orgánová lokalizace a příspěvek pentosafosfátové cesty k metabolismu -- Štěpení makromolekulárního glykogenu glykogenolýza -- Význam glykogenolýzy pro metabolismus -- Jakým reakcím podléhá glykogen v průběhu glykogenolýzy? -- Enzymy vyvolávající Štěpení glykogenu -- Osud produktů glykogenolýzy a poruchy glykogenolýzy -- Syntéza glykogenu není pouhým obrácením glykogenolýzy -- Regulace metabolismu glykogenu -- Způsoby regulace glykogenolýzy -- Faktory, které regulují syntézu glykogenu ---
Protichůdnost v celkové regulaci metabolismu glykogenu -- Nejen glukosa má v sacharidovém metabolismu význam -- Metabolismus fruktosy -- Metabolismus galaktosy -- Metabolismus mannosy -- Metabolismus uronových kyselin -- Syntéza a štěpení aminocukrů a glykosaminoglykanů -- Vznik a funkce glykoproteinů -- Připojování sacharidů k bílkovinným řetězcům -- Význam glykosylace pro dobu existence bílkovinné molekuly -- METABOLISMUS LIPIDŮ, STEROIDŮ A LIPOPROTEINŮ -- Definice a úloha lipidů a steroidů v těle -- Společné rysy metabolismu lipidů a mastných kyselin -- Katabolismus mastných kyselin -- Katabolismus vyšších mastných kyselin se děje ß-oxidaci v mitochondriích -- Průběh ß-oxidace -- Energetický výtěžek ß-oxidace mastných kyselin je vysoký -- Nenasycené mastné kyseliny a kyseliny s velmi dlouhým řetězcem se utilizují modifikovanou ß-oxidaci -- Acetyl-koenzym A je výchozí látkou ketogeneze -- Syntéza mastných kyselin ---
Charakteristika syntézy mastných kyselin -- Úvodním krokem biosyntézy mastných kyselin je tvorba malonyl-koenzymu A -- Další průběh syntézy mastné kyseliny -- Synthasa mastných kyselin -- Nenasycené mastné kyseliny se tvoří modifikací nasycených -- Regulace syntézy mastných kyselin -- Syntéza a degradace triacylglycerolů -- Metabolismus fosfolipidů -- Z čeho vychází syntéza glycerofosfolipidů? -- Syntéza fosfatidylcholinu, fosfatidylethanolaminu a fosfatidylserinu -- Cesta syntézy fosfatidylinositolu a kardiolipinu -- Autorství v degradaci glycerolfosfolipidů mají fosfolipasy -- Metabolismus sfingolipidů -- Sfingosin společný stavební kámen sfingomyelinů a glykolipidů -- Metabolismus sfingomyelinů a glykolipidů -- Metabolismus steroidů -- Biosyntéza cholesterolu, základního steroidu živočišného těla -- Metabolické osudy cholesterolu -- Vznik a degradace žlučových kyselin -- Cholesterol jako zdroj steroidních hormonů ---
Metabolické osudy lipidů a cholesterolu v těle -- Trávení a absorpce lipidů a cholesterolu v těle -- K0.2Osud lipidů a cholesterolu v enterocytu -- Lipoproteiny jako transportní formy lipidů a cholesterolu -- Třídy lipoproteinů -- Funkce chylomikronů -- Metabolismus dalších lipoproteinů -- Úloha lipoproteinů v transportu cholesterolu -- Antagonistické funkce lipoproteinů -- Metabolismus lipidů za patologických okolností a jeho ovlivnění -- Metabolismus eikosanoidů -- Přehled eikosanoidů -- Syntéza eikosanoidů cyklizující cestou -- Syntéza eikosanoidů lipoxygenasovou cestou -- Lokalizace a účinky eikosanoidů -- DEGRADACE BÍLKOVIN A METABOLISMUS AMINOKYSELIN -- Postavení bílkovin a aminokyselin v metabolismu -- Štěpení bílkovin a peptidů -- Jak pojmenovat a třídit proteolytické enzymy? -- Štěpení tkáňových bílkovin -- Štěpení bílkovin v trávicím traktu -- Absorpce aminokyselin a transport krví ---
Jak se zapojují aminokyseliny do metabolismu? -- Společné rysy metabolismu aminokyselin -- Transaminace, nejběžnější obecná reakce aminokyselin -- Oxidační deaminace aminokyselin -- Dekarboxylace aminokyselin -- Osudy amoniaku v těle -- Zdroje amoniaku a cesty jeho detoxikace -- Hlavní cestou detoxikace amoniaku je ureosyntetický cyklus -- Další cesty detoxikace amoniaku -- Metabolismus jednotlivých skupin aminokyselin -- Rozdělení aminokyselin podle vznikajících intermediátů -- Úloha tetrahydrofolátu v metabolismu aminokyselin -- Metabolismus glycinu, serinu, threoninu a alaninu -- Metabolismus aminokyselin se sírou -- Degradace větvených aminokyselin -- Metabolismus dikarboxylových aminokyselin -- Přeměny lysinu -- Metabolismus argininu -- Metabolismus prolinu a hydroxyprolinu -- Degradační cesty histidinu -- Katabolismus aromatických aminokyselin a jeho poruchy -- Degradace tryptofanu -- Přehled syntéz, které vycházejí z aminokyselin ---
METABOLISMUS NUKLEOSIDŮ A NUKLEOTIDŮ -- Složení a biologický význam nukleosidů a nukleotidů -- Složení a význam nukleosidů -- Složení a význam nukleotidů -- Metabolismus purinových nukleotidů -- Biosyntéza purinových nukleotidů se uskutečňuje z malých jednotek za vzniku IMP -- Průběh syntézy IMP -- Přeměna IMP na jiné purinové nukleotidy -- Syntéza deoxyribonukleotidů -- Degradace purinových nukleotidů -- Kyselina močová, základní metabolický produkt -- Metabolismus pyrimidinových nukleotidů -- Biosyntéza pyrimidinových nukleotidů také vychází z malých jednotek -- Degradace pyrimidinových nukleotidů -- Nukleotidy jako kofaktory enzymů -- NUKLEOVÉ KYSELINY INFORMAČNÍ MOLEKULY -- Obecná charakteristika nukleových kyselin -- Primární struktura nukleových kyselin -- Sekundární struktura DNA -- Sekundární struktury RNA -- Kolik je základních typů RNA? -- Stavba ribosomálních RNA ---
Sekundární struktura transferových RNA -- Struktura mediátorové RNA -- Vyšší struktury DNA
(OCoLC)455852263
cnb001993723

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC