Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
ER
El. časopis z www.jib.cz
Elektronický zdroj
Warszawa : Biblioteka, 1965-
volumes : illustrations ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text (ověřit prostřednictvím SFX Jednotné informační brány) 


0083-7261
1 (1965)-
Ročenka
Online version: Rocznik Biblioteki Narodowej
Online version: Rocznik Biblioteki Narodowej
Plný text je volně přístupný
Tables of contents also in English, Russian, French, and German; summaries in English.
Latest issue consulted: 20 (1988).
000147159
Spis rzeczy // Studia i materiály // Míchat Spandowski Polskie zbiory inkunabulów zniszczone, rozproszone i przemieszczone w czasie i w wyniku II wojny Å¡wiatowej 5 // Míchat Spandowski Inkunábuly dawnej Biblioteki Miejskiej w Lubaniu 37 Tomasz Ptóciennik Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu pergaminowej karty zawierajqcej tekst IV Ksifgi Ezdrasza na parceli Glównego Miasta w Gdaňsku 79 // Piotr Paluchowski Kompozycja graficzna kart tytulowych gdaňskich kalendarzy XVI-XVII wieku 91 // Malgorzata Bitozór-Salwa Pary ski Karuzel 1612 roku, czyli skaly tryskajqce winem, grajqce góry i taňczqce копіє na uslugach propagandy wladzy 113 // Míchat Choptiany Jan Brožek, czytelnik Piotra Ramusa. Rekonesans 137 // Arkadiusz Wagner Nieznane cymelia introligatorstwa Å¡redniowiecznego w Bibliotéce Uniwersytetu Mikolaja Kopernika 177 // Ewa Bieliňska-Gatas Pi tnastowieczny gradualfranciszkanów-obserwantów w Glubczycach ms. BOZ 151. Charakterystyka zawartoÅ¡ci, próba odtworzenia dziejów 211 // Krzysztof Kossarzecki, Slawomir Szyller Rukopisy Biblioteki Zaluskich w Sankt Petersburgu 243 // Irina S. Zwieriewa Habent sua fata libelli. Z dziejów polskich ksifgozbiorów prywatnych wlqczonych do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w latach 1832-1850 259 // Waldemar Graczyk Zákupy antykwaryczne i legaty testamentowe jako žrádla powifkszania zásobu starých druków Biblioteki Wyžszego
Seminarium Duchownego w Piocku po 1945 roku 289 // Jolanta M. Marszalska Starovolsciana w zbiorach starých druków Biblioteki Wyžszego Seminarium Duchownego w Tarnowie 303 // Agata Pietrzak Kilka uwag terminologicznych na marginesie Formátu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego 317 // Jakub Kalinowski Podstawowe elementy opisu dziela i realizacji w štandardoch RDA (Resource Description and Access) i ISBD (International Standard Bibliographic Description) i ich zápis w formácie MARC 21 327 // 356 Spis rzeczy // Recenzje // Krzysztof Klincewicz, Marcin Žemigala, Michal Mijal, Bibliometria w zarzqdzaniu technológiami i badaniami naukowymi, Warszawa 2012 (Bartlomiej Siek) 337 // Agnieszka Bartoszewicz, Pišmiennošé mieszczaňska w póžnošredniowiecznej Роксе, Warszawa 2012 (Halina Manikowska) 340 // Liturgia wklasztorach pauliňskich w Polsce. Žrádla i poczqtki, red. Remigiusz Poápiech, Opole 2012 (Sonia Wronkowska) 345
(OCoLC)3191587
(SFX)110978977739059

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC