Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. rozšířené vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
234 s. : čb. il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-059-8 (brož.)
Obsahuje fotografie
Bibliografie na s. 241-243
000175883
Předmluva -- Část obecná vybrané kapitoly -- 1. Z dějin našeho soudního lékařství -- 2. Koncepce soudního lékařství v České republice -- 2.1 Charakteristika oboru -- 2.2 Náplň oboru -- 2.3 Úloha lékaře v soudním řízení a lékařská odpovědnost -- 3. Základní pojmy v soudnělékařské praxi -- 3.1 Smrt přirozená -- 3.2 Smrt násilná -- 4. Prohlídka živých osob -- 4.1 Lékařské odborné vyjádření -- 4.2 Vlastní lékařská prohlídka -- 4.3 Simulace -- 4.4 Disimulace -- 5. Lékařské posuzování při poškození života -- a zdraví v trestním řízení -- 5.1 Vražda -- 5.2 Vražda novorozeného dítěte matkou -- 5.3 Těžká újma na zdraví -- 5.4 Ublížení na zdraví -- 5.5 Ublížení na těle -- 5.6 Týrání svěřené osoby -- 5.7 Opuštění dítěte -- 5.8 Znásilnění -- 5.9 Pohlavní zneužívání -- 6. Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění -- Část speciální vybrané kapitoly ---
1. Prohlídka a pitva zemřelých -- 1.1 Vyhláška Mzd. č. 19/1988 Sb., § 4 rozhodnutí o pitvě -- 1.2 Vlastní pitva -- 1.3 Zákon o pohřebnictví -- 1.4 Exhumace -- 2. Soudnělékařská tanatologie -- 2.1 Umírání -- 2.2 Posmrtné změny -- 2.2.1 Časné posmrtné změny -- 2.2.2 Pozdní posmrtné změny -- 2.2.3 Atypické formy mrtvolného rozkladu -- 3. Náhlá smrt -- 3.1 Příčiny náhlé smrti -- 3.2 Náhlá úmrtí kojenců a dětí -- 4. Soudnělékařská traumatológie -- 4.1 Účinek mechanického násilí -- 4.2 Řezné rány (vulnera scissa) -- 4.3 Bodné rány (vulnera puncta) -- 4.4 Sečné rány (vulnera secta) -- 4.5 Poranění způsobená tupým předmětem -- 4.6 Tupá poranění hlavy -- 4.7 Poranění páteře a míchy -- 4.8 Poranění hrudníku -- 4.9 Poranění břicha -- 4.10 Poranění pánve -- 4.11 Zlomení kostí končetin -- 4.12 Časté mechanismy poranění -- 5. Udušení -- 5.1 Udušení oběšením -- 5.2 Udušení uškrcením ---
5.3 Udušení zardoušením -- 5.4 Udusení znemožněním dýchacích pohybů traumatická asfyxie -- 5.5 Udusení ucpáním nosu a úst -- 5.6 Udusení vdechnutím cizích těles (aspirace) -- 5.7 Udušení v malém prostoru -- 5.8 Udušení neadekvátním (neodpovídajícím) složením vzduchu -- 5.9 Udušení v neadekvátní poloze (polohová asfyxie) -- 5.10 Utopení -- 6. Střelná poranění -- 6.1 Účinek střely -- 6.2 Vstřel -- 6.3 Střelný kanál -- 6.4 Výstřel -- 6.5 Poranění brokovým nábojem -- 6.6 Poranění způsobená automatickou dávkou -- 6.7 Poranění cvičným nábojem -- 6.8 Poranění signálními pistolemi (raketnicemi) -- 6.9 Střelná poranění vysokorychlostními mikrorážovými střelami -- 6.10 Střelná poranění speciálními střelami -- 6.11 Poranění expanzními přístroji -- 6.12 Střelná poranění vzduchovkami a větrovkami -- 6.13 Poranění plynovkou -- 6.14 Poranění výbuchem -- 7. Poranění osob při dopravních nehodách ---
7.1 Zranění řidičů a spolujezdců -- 7.2 Poranění chodců -- 7.3 Specifická poranění při nehodách -- 8. Posuzování opilosti a ohrožení pod vlivem návykové látky -- 8.1 Ohrožení pod vlivem návykové látky -- 8.2 Opilství -- 8.3 Posuzování alkoholového ovlivnění -- 8.4 Metabolismus alkoholu -- 8.5 Účinek alkoholu na lidský organismus -- 8.6 Vyšetřování alkoholického ovlivnění -- 8.7 Smrt v souvislosti s požitím alkoholických nápojů -- 8.8 Výpočty hladin alkoholu v krvi -- 8.9 Drogová závislost (toxikománie) -- 8.10 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů -- 8.11 Šíření toxikománie -- 9. Porušení zdraví a úmrtí fyzikálními vlivy -- 9.1 Popálení -- 9.2 Opaření -- 9.3 Úpal -- 9.4 Úžeh -- 9.5 Působení nízké teploty -- 9.6 Omrznutí -- 9.7 Podchlazení zmrznutí -- 9.8 Poranění elektrickým proudem -- 9.9 Úraz bleskem -- 9.10 Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí ---
9.11 Porušení zdraví ionizujícím zářením -- 9.12 Poškození a smrt z nedostatku potravy a vody -- 10. Identifikace -- 10.1 Identifikace neznámé mrtvoly -- 10.2 Zjišťování identity u kosterního nálezu -- 11. Soudnělékařská toxikologie -- 11.1 Základní pojmy -- 11.2 Diagnostika otravy -- 11.3 Nej obvyklejší otravy v soudnělékařské praxi -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC