Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Příručka
Brno : Veronica, 2001
437 s. : il., mapy, plány ; 30 cm

objednat
ISBN 80-238-8939-7 (brož.)
Publikace je českou mutací anglické příručky The new rivers and wildlife handbook
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 427-434, bibliografické odkazy a rejstřík
000175946
Obsah // Úvodní slovo // Předmluva // Úvodem // Část 1 // Říční procesy a biologie // 1.1 ÚVod ??? 1.2 Hydrologické a ekologické spojení řek s jejich nivami 1 3 Mnrfnlogip řpky ? řírní prnrpsy ¦“ // 1 4 Rostliny ... // // 1 6 Ptáci tu mi // 1 7 Ryby // 1 8 Obojživelníci a plazi .. // 1.9 Bezobratlí živočichové - zoobentos // HUiMiii // lllitsitst // muniti // uuuuu // muum // mnutu // muum // uuuuu // 17 // 19 // 27 // 39 // 59 // 73 // 87 // 95 // 99 // Část 2 Metody průzkumu // 2.1 2.2 Úvod do metod průzkumu Průzkum morfologie řeky 117 // 2.3 Průzkum řpky ? jpjího okolí .. 124 // 2.4 Průzkumy rostlin 133 // 2 5 ??pování výskytu vydry ? ??? // 2.6 Zjišťování početnosti ptáků 151 // 2 7 Průzkum ? od h ? d rybírh popu tari ’i 47 // 2.8 Průzkum obojživelníků a plazů .. 165 // 2.9 Průzkum fauny bezobratlých // Část 3 Management ve prospěch přírody // 3.0 3.1 Úvod Způsoby managementu ve prospěch přírody 187 // 3.2 3.3 Úpravy koryta řeky Technické úpravy břehů řeky 205 // 3.4 Stavební práce ,.„.,227 // 3.5 Vodní rostliny: regulace, výsadba a management Břehová vegetace: regulace, zakládání a péče mumutumuumuumunununuuuuuu 255 271 // 3.7 Zakládání dřevinných porostů a péče o ně „283 // Část 4 Případové studie ...305 // Část 5 Péče o poříční biotopy v Nizozemsku // 5.1 Nový přístup ? ochraně přírody v Nizozemsku ... 393 // 5.2 Modelové projekty...397
// Příloha I Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ...411 // Příloha II Evropské směrnice...413 // Příloha III Vybrané zkratky ...415 // Příloha IV Jména vybraných druhů rostlin a živočichů spojených s řekami ... 416 // Příloha V Výkladový slovník vybraných pojmů...420 // Literatura I Rejstřík // lummummumm // 427 // ...435
(OCoLC)85032978
cnb001178668

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC