Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.4) Půjčeno:114x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009
269 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7367-509-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 265-268
000176065
ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM -- 1 Společnost a člověk s postižením -- 1.1 Sociologie zdravotního postižení, pojetí zdraví a nemoci -- 1.2 Subjektivní a objektivní determinanty života s postižením -- 1.3 Socializace a sociální integrace lidí s postižením -- 1.4 Integrace, inkluze pojetí a vývojové trendy -- 1.5 Mají lidé s postižením speciální potřeby? -- 2 Podmínky, oblasti a cíle sociální integrace -- 2.1 Neinformovanost, předsudky a diskriminace -- 2.2 Jedinec s postižením a jeho primární rodina -- 2.3 Výchova a vzdělávání -- 2.4 Fenomén informatizace -- 2.5 Politika zaměstnanosti a seberealizace člověka s postižením -- 2.6 Partnerství a sexualita člověka s postižením -- 2.7 Sociální politika a zabezpečení -- 2.8 Sociální péče a služby -- 2.9 Organizace občanů se zdravotním postižením -- 3 Lidský faktor integrace -- Část druhá -- VÝCHODISKA A METODY PORADENSKÉ ČINNOSTI -- 4 Poradenství jako součást systému ucelené rehabilitace -- 5 Východiska a cíle poradenské činnosti -- 5.1 Formy, oblasti a cíle poradenské práce -- 5.2 Východiska a základní úkoly „speciálního poradenství" -- 6 Principy a metody v poradenské práci -- 6.1 Komunikace v poradenství -- 6.2 Vztahová dimenze a prakticko-realizační principy poradenské práce 128 -- 6.3 Podoby poradensko-terapeutického zásahu -- 6.4 Vybrané diagnosticko-poznávací a terapeutické metody ve „speciálním poradenství"
-- 6.5 Zvláštnosti v přístupech ke klientům s postižením -- 6.6 Vybraná východiska pro práci s lidmi v krizi -- 6.7 Přístupy u svízelných typů osob -- 7 Osobnost poradce spojení humanity a socioprofesní přípravy -- 7.1 Příprava poradce -- 7.2 Prevence stresu a vyhoření -- 7.3 Interdisciplinarita a kooperace v poradenství -- 7.4 Etické zásady v poradenství a dalších pomáhajících profesích -- Část třetí -- PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ A INSTITUCE -- 8 Typy a charakteristika poradenských zařízení -- 8.1 Poradenské aktivity ve školství, školní poradenství -- 8.2 Poradny působící nebo primárně zaměřené mimo oblast školství -- 8.3 Doplňky ke kapitole 8 -- 9 Poradenské aktivity dalších institucí -- 9.1 Oblast státní správy -- 9.2 Oblast zdravotnictví -- 9.3 Další formy poradenské pomoci -- 9.4 Církevní zařízení, duchovní v roli poradce -- 10 „Speciální" potřeby a jejich financování -- 10.1 Posuzování zdravotního stavu ve vztahu k sociálním dávkám -- 10.2 Alternativní či doplňkové možnosti financování -- 11 Příběhy k zamyšlení (kazuistický trénink) -- 11.1 Propuštění z nemocnice -- 11.2 Kontinuita péče o mentáíně postiženého klienta -- 11.3 Odpoutání klienta od závislosti na náboženské sektě -- 11.4 Problém seniora, generační soužití -- 11.5 Problém vztahu rodičů k postiženému dítěti -- 11.6 Neinformovanost -- Kde hledat pomoc a informace
(OCoLC)465269933
cnb001929323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC