Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1992

ISBN 80-7044-336-7
000176074
Rekat.
ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE PHILOSOPHICA ET HISTORICA I, OPERA HISTORICA!, 1992 // 1 // Obsah // Inhalt // Úvodem»...-...—... // Jaroslav Pánek: Život na šlechtickém sídle v predbelohorské dobe..9 // Das Leben auf einem AdeLssitz in den böhmischen Ländern im 16. und am Beginn des 17. Jahrhunderts // Václav Ledvinka: Funkce venkovských rezidencí a pražských // palácu jihoceské šlechty v 16, a 17. století...—28 // Die Funktion der ländlichen Residenzen und der Prager Paläste des südböhmischen Adels im 16. und 17. Jahrhundert // Václav Bužek: Domácnosti nižší šlechty v predbelohorskýchCechách..42 // Die Haushalte des niederen Adels in Böhmen vor der Schlacht am Weißen Berg // * Michaela Neudertová: Život predbelohorské šlechty // na Lounsku z pohledu pramenu mestské provenience.»...65 // Das Leben des Adels in der Umgebung der Stadt Louny vor der Schlacht am Weißen Berg in den Quellen der Stadtsprovenienz // Bohumír Roedl: Šlechta a hrdelní soud v Lounech...74 // Der Adel und das Halsgericht in Louny // Aleš Stejskal: Financní zpronevery a jejich funkce v politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie v Cechách // na prelomu 16. a 17. století... // Finanzveruntreuungen und ihre Funktion in der politischen und kulturellen Repräsentation der Obrigkeitsbürokratie in Böhmen um die Wende des 16. und 17. Jh. // Petr Jancárek: Vliv bánské cinnosti na život šlechty koncem // 16. století a pocátkem 17. století
v ceském Krušnohorí... // Der Einfluß der Bergbautätigkeit auf das Adelsleben am Ende des 16. Jh. und dem Beginn des 17. Jh. im Böhmischen Erzgebirge // 235 // // Lenka Bobková: Cizí Šlechta usazená v severních Cechách // do poloviny 17. století... 99 // Der fremde Adel, der bis zur ersten Hälfte // des 17. Jahrhunderts im Nordböhmen sesshaft war // Kristina Kaiscrová: Život na saském dvore // koncem 16. a zacátkem 17. století... // Das Leben auf dem sächsischen Hof // Zbigniew Jakubowski: Próba opisu religijnosci szlachty // polskiej na przykladzie fundacji klasztomyeh... 121 // Ein Versuch der Beschreibung der Religiosität // des polnischen Adels am Beispiel der Klosterstiftungen // in Polen des XV. bis XVII. Jhs. // Andrzej J. Zakrzewski: Choroby i uzdrowienia // w swietle Jasnogorskiej Ksiegi cudom... 141 // Krankheiten und Heilungen angesichts des Wunderbuches aus dem Kloster Jasna Gora // Zdenek Hojdá: Rezidence Ceské šlechty v baroku... 161 // Die Residenzen des böhmischen Adels im Barock // Erich Hubala: Landschaft und Schloßbau im 18. Jahrhundert...179 // Krajina a zámecké stavby v 18. století // Irena BukaCová: Zámecká spolecnost ve svetle obrazových // a písemných pramenu v Manetíne na pocátku 18. století... 190 // Dienstleute am Hof (Homo faber aulicus) // Volker Ruhland: Zum Leben und politischen Wirken // des Bernhard August von Lindenau (1779-1854)...204 // Bernard August z Lindenau - astronom, státník a sberatel (1779-1854)
// Príspevky studentu // Martin Aschenbrenner: Zdislav Berka z Dubé a jeho rodina...213 // Zdislav Berka von Dubá und seine Familie // Marie Koldmská: Šlechtické školy v predbelohorskýchCechách...217 // Adelsschulen in Böhmen in der Zeitperiode // 4 // 236 // // vor der Schlacht am Weißen Berg // Libor Bchúl: Struktura príjmu šlechty boleslavského kraje // v polovine 18. století na základe tereziánského katastru...223 // Die Struktur der Adeleinkommen im Kreis Bunzlau in der Hälfte des 18. Jahrhunderts auf Grund des Theresianischen Kataster // Seznam používaných zkratek...231 // Redakcní poznámka... 233 // Obsah... 235 // 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC