Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009
299 s. : il. ; 20 cm

ISBN 978-80-7368-662-8 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě), Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Obsahuje tabulky, grafy a diagramy
Konference se konala ve dnech 15.2.-30.4.2009
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně slovenský text, anglická a německá resumé
000176331
SEKCE 1 -- Čeština a bohemistika; proměny dnešní češtiny; čeština v komunikaci a ve výuce -- Ivana GEJGUŠOVÁ -- O jedné odrážce v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání(výzva k diskuzi) -- Eva HÖFLEROVÁ -- co sděluje časové adverbium HNED -- Darina HRADILOVÁ -- K slovotvorné utvářenosti vybraných neologismů -- Jana HYPLOVÁ -- Rozšiřování slovní zásoby prostřednictvím frazeologie-2. období 1. stupně ; -- Martina IREINOVÁ -- Tvoření příčestí činného v běžně mluveném jazyce Jindřichova Hradce -- Alena JAKLOVÁ -- Projevy interkulturality a formy interkulturní komunikace v čechoamerickém periodickém tisku -- Kateřina JECHOVÁ -- Lexikální jednotky v mluvě současné české mládeže -- Ivana KOLÁŘOVÁ -- Víceslovné názvy rostlin a živočichů a jim konkurující univerbizáty (na materiále českého národního korpusu) -- Zuzana KOVÁČOVÁ -- Kompetenčně vyučovanie slovenského jazyka ---
Lucie KŘEMÉNKOVÁ -- Strategie zvládání zátěže učitelů českého jazyka -- Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ -- Podmínky pro výuku komunikace na ZŠ v předmětu Český jazyk a literatura -- Eva STRÁNSKÁ -- příspěvek k porozumění rčení -- Diana SVOBODOVÁ -- K otázce spisovnosti vybraných typů přejatých lexikálních jednotek -- Jana SVOBODOVÁ -- Spisovná čeština jako fenomén dnešní doby -- Jindřiška SVOBODOVÁ -- Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu -- Radim ŠINK -- Deminutiva v internetové komunikaci -- Katarína VUŽŇÁKOVÁ -- slovotvorné kategorie a postupy v malom slovotvornom slovníku slovenčiny na pozadí detskej reči -- Andrea ZAHRADNÍKOVÁ -- interkulturalita a interkulturní komunikace -- SEKCE 2 -- Čeština v Evropě a ve světě; čeština ve slovanské jazykové rodině; čeština v kontaktu s jinými jazyky; interkulturní komunikace a čeština -- Adéla HLÁVKOVÁ ---
Calta malý příspěvek ke staročeským reáliím -- Milena HOBZOVÁ -- výuka češtiny na bilingvní škole ve Vídni -- Lukáš HOLČÁK -- Správná výslovnost anglicismů -- Joanna MIELCZAREK -- Využití prvků běžně mluveného jazyka v psaném projevu s ohledem na možnost přeložení do cizích jazyků (polštiny) -- Juraj RUSNÁK -- sociokultúrne izoglosy v mediálnom texte: úvahy o interkultúrnej komunikác1i v elektronických médiách -- Kamila SEKEROVÁ -- učitelova evaluační replika realizovaná v rámci výukového dialogu vedeného s jinojazyčným žákem -- Roman SUKAČ -- Ryba a její rybář -- Dagmar TUČKOVA -- užívání bohemismů slovenskou mládeží na 2. stupni ZŠ v banskobystrickém regionu -- SEKCE 3 -- Čeština jako jazyk překladu; kniha, knihovnictví a překladatelství v českém a světovém kontextu; čeština v umění -- Eva DOUPALOVÁ -- Uplatnění pověsťového žánru v současném kulturním životě ---
Kateřina HOMOLOVÁ -- Literární a jazyková ekvilibristika v knihách Petra Nikla -- Radomil NOVÁK -- Jazzové infiltrace v české poezii -- Hana SODEYFI -- Překladatelské oříšky (na příkladech z dětské literatury)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC