Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2008
296 s., xxxii s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 23 cm

ISBN 978-80-7294-292-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000176355
Jazyky starověké Itálie: Úvod Zkratky -- Mapa staré Itálie -- Mapa národů staré Itálie -- Národy starověké Itálie -- Termíny indoevropský versus indogermánský -- Latina mezi ostatními indoevropskými jazyky -- Místo italických jazyků v indoevropské jazykové rodině -- Vnitřní členění italických jazyků -- Obyvatelé starověké Itálie ve světle antických pramenů — Bibliografie -- Transformace archaického fénického písma -- v řeckou alfabetu -- Staroitalská písma vzniklá přímo ze západořecké alfabety -- Písma centrální Itálie -- Písma severní Itálie -- Bibliografie -- Etruština -- Úvod -- Etruská abeceda -- Etruské nápisy -- Rituální kalendář, tzv. liber linteus -- Nápis na hliněné desce z kampánského města Capua -- Cippus z Perugie -- Bronzová nápodoba obětních jater -- Tabulka z Cortony -- Bilingvní nápisy -- Abecedáře -- Příklady kratších etruských nápisů -- Etruské gramatické kategorie -- Slovní zásoba -- Bibliografie -- Rétština a kamunština -- Úvod -- Rétština -- Kamunština -- Bibliografie -- Latina -- Úvod -- Dochované nápisy -- Klasifikace nápisů -- Latinská abeceda v předliterárním období -- Archaické latinské nápisy -- Nápis Manios na zlaté sponě z Praeneste -- (tzv. Fibula Praenestina) -- Nápis Eco urna z Caere -- Nápis Salvetod Tita z Gabií -- Nápis na cippu z Fora Romana -- Duenův nápis -- Podstavec z Tiburu -- Nápis na bronzové tabulce z Lavinia
-- Lapis Satricanus -- Nápis na misce z Garigliana -- Přehled všech dochovaných latinských nápisů z předliterárního období včetně fragmentů Bibliografie -- Faliština -- Úvod -- Faliská abeceda -- Faliské nápisy -- Vlastnické nápisy -- Dedikační nápisy -- Náhrobní nápisy -- Archaické f aliské nápisy -- Slovní zásoba -- Jazykové shody a rozdíly mezi falištinou a latinou Bibliografie -- Venetština -- Úvod -- Venetské písmo -- Venetské nápisy -- Náhrobní nápisy -- Votivní nápisy -- Nápisy veřejného charakteru -- Nápis na bronzové destičce z Este -- Slovní zásoba -- Bibliografie -- Sabelské jazyky -- Úvod -- Jihopikénská j azyková skupina -- Umberská jazyková skupina -- Oska j azyková skupina -- Jihopikénština -- Korpus jihopikénských nápisů -- Jihopikénská abeceda -- Jihopikénské nápisy -- Presamnitské nápisy -- Oinótrové -- Umberština -- Úvod -- Umberská abeceda -- Iguvinské tabule -- Menší umberské nápisy -- Archaické nápisné doklady přiřazované dnes -- kumberštine -- Archaický volský nápis ze Satrica -- Oština -- Úvod -- Oska písma a nápisy -- Korpus oských nápisů -- Tabulka z Agnone -- Tzv. nápisy IÚVILAS -- Menší oské nápisy -- Archaické doklady jazyka Herniků -- Hlavní společné rysy latiny a sabelských jazyků -- Bibliografie -- Ostatní neitalické j azyky staroveké Itálie -- Úvod -- Ligurové -- Lepontové -- Lepontské nápisy -- Lepontský jazyk -- Lepontská
slovní zásoba -- Legendy na mincích -- Galové předalpští -- Nápis na náhrobním kameni od Briony -- Galskolatinská bilingva z Todi -- Galskolatinská bilingva z Vercelli -- Mesapština -- Úvod -- Mesapské písmo -- Mesapské nápisy -- Mesapská slovní zásoba -- Pozice mesapštiny -- Severopikénština -- Bibliografie -- Obyvatelé ostrovů -- Sicílie -- Šikulové -- Elymové -- Sikanové -- Korsika -- Sardinie -- Ausoni a Aurunkové -- Bibliografie -- Vývoj indoevropského hláskosloví v italických jazycích -- Historická fonetika latiny a oskoumberských jazyků -- Bibliografie -- Historická fonetika venetštiny -- Bibliografie -- Jmenná deklinace v italických j azycích -- Jmenná deklinace v italických jazycích -- Bibliografie -- Mesapská deklinace -- Srovnání deklinace helénskych jazyků: -- prařeckého, fryžského a mesapského -- Bibliografie -- Pronomina a numeralia v italických jazycích Pronomina a numeralia v italických jazycích Bibliografie -- Sloveso v italických jazycích -- Sloveso v italických jazycích -- Bibliografie -- Jmenný rejstřík Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC