Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:63x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
320 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2526-0 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000176381
1 Fyziologie buňky (M. Langmeier, J. Pokorný) -- 1.1 Buněčné organely -- 1.1.1 Buněčné jádro -- 1.1.2 Endoplazmatické retikulum -- 1.1.3 Golgiho aparát -- 1.1.4 Lyzosomy a peroxisomy -- 1.1.5 Mitochondrie -- 1.1.6 Cytoskelet -- 1.2 Buněčné membrány -- 1.2.1 Plazmatická membrána -- 1.2.2 Mezibuněčné kontakty -- 1.2.3 Intracelulární membrány -- 1.2.4 Celulární transportní systémy -- 1.3 Vývoj a obnova tkání -- 1.3.1 Vývoj tkání -- 1.3.2 Zánik buněk -- 1.3.3 Obnova tkání -- 2 Tělní tekutiny (O. Kittnar, D. Marešová, M. Langmeier) -- 2.1 Extracelulární a intracelulární tekutina -- 2.1.1 Složení tělních tekutin -- 2.1.2 Regulace osmolarity tělních tekutin -- 2.1.3 Regulace objemu extracelulární tekutiny -- 2.2 Krev -- 2.2.1 Tvorba krve (hematopoéza) -- 2.2.2 Červené krvinky (erytrocyty) -- 2.2.3 Krevní skupiny -- 2.2.4 Bílé krvinky (leukocyty) -- 2.2.5 Krevní destičky (trombocyty) -- 2.2.6 Hemostáza -- 2.2.7 Krevní plazma -- 2.3 Likvor -- 2.3.1 Tvorba mozkomíšního moku -- 2.3.2 Reabsorpce likvoru -- 2.3.3 Složení mozkomíšního moku -- 2.3.4 Likvorový tlak -- 2.3.5 Ochranná funkce mozkomíšního moku -- 2.3.6 Stálost intrakraniálního objemu -- 3 Oběh krve a lymfy (O. Kittnar) -- 3.1 Funkční organizace srdečně-cévního systému -- 3.2 Funkční morfologie srdce -- 3.3 Typologie cév -- 3.4 Hemodynamika krevního oběhu -- 3.5 Obecné uspořádání systémového oběhu -- 3.6 Čerpací práce srdce -- 3.6.1 Elektrická aktivita srdce -- 3.6.2 Mechanická činnost srdce -- 3.7 Systémové krevní řečiště -- 3.7.1 Arteriální část systémového krevního řečiště -- 3.7.2 Mikrocirkulace -- 3.7.3 Lymfatický systém -- 3.7.4 Venózní část systémového oběhu --
3.8 Řídicí mechanismy srdečně-cévního systému -- 3.8.1 Místní regulační mechanismy -- 3.8.2 Celkové regulační mechanismy -- 3.9 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech -- 3.9.1 Plicní cirkulace -- 3.9.2 Koronární cirkulace -- 3.9.3 Mozková cirkulace -- 3.9.4 Fetální cirkulace -- 3.10 Zevní projevy srdeční činnosti -- 3.10.1 Srdeční ozvy -- 3.10.2 Arteriální a venózní pulz -- 3.10.3 Elektrokardiogram -- Respirace (D. Marešová) -- 4.1 Ventilace plic -- 4.1.1 Mechanika dýchání -- 4.1.2 Statické objemy plic -- 4.1.3 Statické kapacity -- 4.1.4 Dynamické plicní objemy -- 4.1.5 Pneumotorax -- 4.2 Alveolární vzduch -- 4.2.1 Výměna dýchacích plynů mezi alveoly a krví -- 4.2.2 Plicní cirkulace -- 4.2.3 Poměr průtok krve a ventilace plic -- 4.3 Transport dýchacích plynů mezi plícemi a tkáněmi -- 4.3.1 Transport kyslíku -- 4.3.2 Transport oxidu uhličitého -- 4.4 Vnitřní dýchání -- 4.5 Řízení dýchání -- 4.5.1 Nervová regulace dýchání -- 4.5.2 Chemická regulace dýchání -- 4.6 Poruchy dýchání -- 4.7 Hypoxie -- 4.8 Vliv zvýšeného barometrického tlaku -- 4.9 Nemoc z dekomprese --
5 Vylučování (O. Kittnar, J. Pokorný) -- 5.1 Význam a funkce vylučovacího systému -- 5.1.1 Funkční morfologie ledvin -- 5.1.2 Základní procesy tvorby moči -- 5.1.3 Zahušťovací a zředbvací funkce ledvin -- 5.1.4 Vývodné cesty močové -- 5.1.5 Clearance -- 5.2 Význam a funkce kůže -- 5.2.1 Stavba kůže -- 5.2.2 Funkce kůže -- Funkce trávicího traktu (7. Pokorný) -- 6.1 Trávení a vstřebávání -- 6.2 Sekrece -- 6.2.1 Sliny -- 6.2.2 Žaludeční šťáva -- 6.2.3 Šťáva slinivky břišní -- 6.2.4 Buňky sliznice duodena a tenkého střeva -- 6.3 Pohyby trávicího traktu -- 6.3.1 Žvýkání -- 6.3.2 Polykání -- 6.3.3 Pohyby žaludku -- 6.3.4 Pohyby tenkého střeva -- 6.3.5 Pohyby tlustého střeva -- 6.4 Vylučování -- 6.5 Obrana organismu -- 6.6 Řízení funkcí trávicího traktu -- 6.6.1 Neuronální řízení -- 6.6.2 Humorální řízení -- 6.7 Skladování potravy -- 6.8 Činnost jednotlivých oddílů trávicího systému -- 6.8.1 Dutina ústní -- 6.8.2 Hltan, jícen -- 6.8.3 Žaludek -- 6.8.4 Duodenum a tenké střevo -- 6.8.5 Tlusté střevo -- 6.8.6 Krevní oběh trávicího systému -- 6.8.7 Játra -- 6.8.8 Rovnováha příjmu potravy -- 7 Acidobazická rovnováha (O. Kittnar) -- 7.1 Pufrovací systémy -- 7.2 Respirační kompenzace -- 7.3 Renální kompenzace -- 8 Termoregulace (J. Pokorný) -- 8.1 Výkyvy tělesné teploty -- 8.2 Systém izolace těla -- 8.3 Výměna tepla s prostředím v povrchových vrstvách těla -- 8.3.1 Potní žlázy -- 8.3.2 Piloerekce -- 8.4 Termoregulační mechanismy -- 8.5 Řízení tělesné teploty -- 8.5.1 Termoreceptory -- 8.5.2 Hypotalamická řídicí centra (termostat) -- 8.5.3 Termoregulační efektorové mechanismy -- 8.6 Horečka --
9 Humorální regulace (D. Marešová) -- 9.1 Základní charakteristiky humorálního systému -- 9.2 Rozdělení hormonů -- 9.3 Obecné mechanismy tvorby hormonů -- 9.4 Transport hormonů -- 9.5 Receptory -- 9.5.1 Rozdělení receptorů -- 9.6 Nástup a trvání účinků hormonu -- 9.7 Ukončení působení hormonů -- 9.8 Tvorba hormonů periferními endokrinními žlázami -- 9.8.1 Řízení složitou zpětnou vazbou -- 9.8.2 Produkce hormonů endokrinními žlázami řízení jednoduchou zpětnou vazbou -- 9.8.3 Nervově řízené uvolňování hormonů -- 9.8.4 Produkce hormonů jinými typy buněk (tkáňové hormony) -- 10 Reprodukční systém (D. Marešová) -- 10.1 Reprodukční systém muže -- 10.1.1 Tvorba pohlavních buněk spermatogeneze -- 10.1.2 Produkce pohlavních hormonů steroidogeneze -- 10.1.3 Pohlavní spojení -- 10.2 Reprodukční systém ženy -- 10.2.1 Tvorba pohlavních buněk oogeneze -- 10.2.2 Produkce pohlavních hormonů -- 10.3 Těhotenství --
11 Neurofyziologie (M. Langmeier, J. Pokorný, D. Marešová, O. Kittnar) -- 11.1 Neuron -- 11.1.1 Membrána neuronu -- 11.1.2 Synapse -- 11.1.3 Mediátory -- 11.1.4 Nervosvalová ploténka -- 11.1.5 Vzájemné vztahy mezi neurony -- 11.1.6 Mediátorové systémy -- 11.1.7 Wallerova degenerace a regenerace -- 11.2 Neuroglie -- 11.2.1 Neuroglie v CNS -- 11.2.2 Neuroglie v PNS -- 11.2.3 Regulace extracelulární koncentrace draslíku -- 11.3 Hematoencefalická bariéra -- 11.3.1 Regionální rozdíly v hematoencefalické bariéře -- 11.4 Senzorické funkce -- 11.4.1 Buněčné mechanismy senzorických funkcí -- 11.4.2 Vnímání vlastního těla -- 11.4.3 Zrak -- 11.4.4 Sluch -- 11.4.5 Chuť a čich -- 11.5 Motorické funkce -- 11.5.1 Spinální mícha -- 11.5.2 Mozkový kmen -- 11.5.3 Mozeček -- 11.5.4 Bazální ganglia -- 11.5.5 Mozková kůra -- 11.6 Autonomní funkce -- 11.6.1 Periferní vegetativní nervový systém -- 11.6.2 Centrální část vegetativního nervstva -- 11.7 Biologické rytmy -- 11.8 Bioelektrická aktivita mozku -- 11.8.1 Bioelektrická aktivita mozkových okruhů -- 11.8.2 Spánek a bdění -- 11.9 Integrační funkce centrálního nervového systému -- 11.9.1 Páteřní mícha -- 11.9.2 Mozkový kmen a mezimozek -- 11.9.3 Limbický systém -- 11.9.4 Mozková kůra -- 11.10 Fyziologie chování a paměti -- 11.10.1 Mechanismy řídící chování na základě vrozených informací -- 11.10.2 Mechanismy řídící chování na základě získaných informací -- 11.10.3 Specifické rysy nervové činnosti u člověka -- Fyziologie svalstva (D. Marešová, O. Kittnar) -- 12.1 Kosterní sval -- 12.1.1 Funkční morfologie svalového vlákna -- 12.1.2 Spřažení excitace s kontrakcí -- 12.1.3 Mechanika svalové kontrakce -- 12.1.4 Odlišnosti srdečního svalu --12.2 Hladký sval
(OCoLC)480918886
cnb001993989

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC