Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

klenba nohy (@@20120808-16:31:25@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:33x 
BK
Praha : Galén ; Karolinum, c2009
viii, 201 s. : il. ; 29 cm

ISBN 978-80-7262-590-1 (Galén ; váz.)
ISBN 978-80-246-1716-9 (Karolinum ; váz.)
Bibliografie na s. 191-197, bibliografické odkazy, rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000176444
1. Masáž -- 1.1. Historie masáže -- 1.2. Obecná charakteristika masáže -- ♦ Kůže a podkožní vazivo -- ♦ Svalová tkáň a fascie -- ♦ Mechanický účinek masáže -- ♦ Masáž a metabolismus -- ♦ Masáž a krevní tlak -- ♦ Krevní a lymfatické cévy -- ♦ Masáž a nervová soustava -- ♦ Masáž a bolest -- ♦ Masáž a tlak na tkáně -- ♦ Psychologické účinky masáže -- ♦ Profesionální poškození masírujícího -- 1.3. Druhy masáží -- ♦ Klasická masáž -- ♦ Reflexní masáž -- ♦ Orientální masáž -- ♦ Masáž kameny -- ♦ Sportovní masáž -- ♦ Automasáž -- ♦ Perineální masáž -- ♦ Kosmetická masáž -- ♦ Ledová masáž chladová masáž -- ♦ Hluboká frikční masáž -- ♦ Masáž u předčasně narozených dětí -- ♦ Masáž u mentálně postižených osob -- ♦ Masáž v těhotenství -- ♦ Olejová masáž novorozenců hořčičným olejem -- 1.4. Základní masážní hmaty ---
♦ Efloráž -- ♦ Hnětení -- ♦ Roztírání tření -- ♦ Tepání -- ♦ Chvění -- 1.5. Kontraindikace masáže -- 1.6. Současné kritické názory na masáž -- 2. Stavba lidského těla -- 2.1 Obecná anatomie -- 2.1.1. Epitely -- 2.1.2. Pojiva -- ♦ Vazivo -- ♦ Chrupavka -- ♦ Kost -- 2.1.3. Svalová tkáň -- ♦ Hladké svalstvo -- ♦ Příčně pruhované svalstvo kosterní -- ♦ Příčně pruhované svalstvo srdeční -- 2.1.4. Nervová tkáň -- ♦ Skladba nervového vlákna -- 2.2 Anatomické názvosloví -- 2.2.1. Obecná terminologie hlavních částí lidského těla -- 2.2.2. Roviny -- 2.2.3. Směry -- ♦ Základní směry -- ♦ Přídatné směry na končetinách -- 2.3.Í. Osteologie -- 2.3.1. Popis a tvar kostí -- , 2.3.2. Stavba kostí -- 2.3.3. Vývoj a růst kostí -- 2.3.4. Cévy a nervy kostí -- 3 Kostra, skeleton -- 3.1. Lebka, cranium -- ♦ Novorozenecká lebka -- 3.2. Kostra trupu -- 3.2.1. Páteř, columna vertebrarum , ---
♦ Obratle, vertebrae -- ♦ Spojení na páteři -- ♦ Kraniovertebrální spojení -- ♦ Funkční anatomie páteře -- ♦ Pohyblivost páteře -- 3.2.2. Kosti hrudního koše -- ♦ Hrudní kost, sternum -- ♦ Žebra, costae -- 3.3. Kosti horní končetiny -- ♦ Klíční kost, clavicula -- ♦ Lopatka, scapula -- ♦ Pažní kost, humerus -- ♦ Vřetenní kost, radius -- ♦ Loketní kost, ulna -- ♦ Kosti ruky, ossa manus -- 3.4. Kosti dolní končetiny -- ♦ Pánevní kost, os coxae -- ♦ Kosti volné dolní končetiny -- ♦ Kosti bérce, ossa cruris -- ♦ Kosti nohy, ossa pedis -- 4 Spojení kostí -- ♦ Pomocná zařízení kloubů -- ♦ Cévní zásobení kloubů -- ♦ Inervace kloubů -- ♦ Uspořádání a druhy kloubů -- ♦ Pohyby v kloubech -- ♦ Postavení kloubů -- ♦ Kloubní vůle -- 4.1. Kloubní spojení kostí horní končetiny -- 4.1.1. Sternoklavikulární a akromioklavikulární kloub, articulatio sternoclavicularis ---
et acromioclavicularis -- 4.1.2. Ramenní kloub, articulatio humeri -- 4.1.3. Loketní kloub, articulatio cubiti -- 4.1.4. Dolní radioulnární kloub, articulatio radioulnaris distalis -- 4.1.5. Ruční klouby, articulationes manus -- ♦ Karpální vaz a karpální tunel -- 4.1.6. Klouby prstů, articulationes digitorum -- 4.2. Kloubní spojení kostí dolní končetiny -- 4.2.1. Kloubní spojení pánve -- ♦ Křížokyčelní kloub, articulatio sacroiliaca -- ♦ Stydká spona, symphysis pubica -- ♦ Vazivová spojení pánve -- 4.2.2. Klouby volné dolní končetiny -- ♦ Kyčelní kloub, articulatio coxae -- ♦ Kolenní kloub, articulatio genus -- ♦ Tibiofibulární kloub, articulatio tibiofibularis proximalis -- ♦ Klouby nohy, articulationes pedis -- 5 Svalová soustava, -- systema musculorum -- 5.1 Obecná charakteristika příčně pruhované -- svalové tkáně kosterní -- ♦ Části svalu -- ♦ Skladba svalu -- ♦ Šlacha, tendo -- ♦ Vnější tvar svalu ---
♦ Svalová mechanika -- ♦ Funkce kosterních svalů -- ♦ Svaly tonické a fazické -- ♦ Svalový metabolismus -- ♦ Únava svalu -- ♦ Svalové poškození vyvolané cvičením -- opožděná svalová bolest -- ♦ Aerobní a anaerobní trénink -- ♦ Inervace svalů -- ♦ Cévní zásobení svalů -- ♦ Svalová povázka, fascia -- ♦ Šlachové pochvy, vaginae tendinorum -- ♦ Tíhové váčky, bursae synoviales -- 5.2. Patofyziologické stavy svalové tkáně -- ♦ Kontraktura -- ♦ Svalová křeč -- ♦ Svalový revmatismus -- ♦ Fibromyalgie -- ♦ Myogelóza -- ♦ Myofasciální bolestivý syndrom -- ♦ Regenerace svalů -- ♦ Svalová dystrofie -- ♦ Poliomyelitida -- ♦ Atrofie svalu -- ♦ Hypertrofie svalu -- ♦ Svalové spouštěcí body -- ♦ Cervikální dystonie -- ♦ Nitrosvalový hematom -- ♦ Svalová hmota a stáří -- ♦ Spasmus -- ♦ Masáž a sval -- ♦ Svaly a sport -- 5.3. Svaly jednotlivých tělních krajin ---
5.3.1. Svaly hlavy, musculi capitis -- ♦ Svaly mimické, musculi faciei -- ♦ Svaly žvýkací, musculi masticatorii -- ♦ Fascie hlavy, fasciae capitis -- 5.3.2. Svaly krku, musculi colli -- ♦ Musculus platy srna -- ♦ Musculus sternocleidomastoideus -- ♦ Svaly jazylky -- ♦ Musculi scaleni -- ♦ Prevertebrální svaly -- 5.3.3. Svaly hrudníku, musculi thoracis -- ♦ Svaly na přední a boční straně hrudníku -- ♦ Fascie hrudních svalů, fasciae thoracis -- 5.3.4. Svaly břišní stěny, musculi abdominis -- ♦ Čtyřhranný sval bederní, musculus quadratus lumborum -- ♦ Ventrální skupina břišních svalů -- ♦ Laterální skupina břišních svalů -- ♦ Fascie břišní steny, fasciae abdominis -- ♦ Pochva přímých svalů břišních, vagina musculorum rectorum -- 5.3.5. Tříselný kanál, canalis inguinalis -- 5.3.6. Bránice, diaphragma -- 5.3.7. Svaly zádové, musculi dorsi -- ♦ Bolesti zad -- ♦ Povrchové zádové svaly ---
♦ Hluboké zádové svaly svaly autochtonní -- ♦ Svalové řetězce -- ♦ Fascie zad, fasciae dorsi -- 5.3.8. Svaly hráze, musculi perinei -- ♦ Svaly pánevního dna ženy -- ♦ Vlastní svaly hráze -- 5.4. Svaly horní končetiny, musculi membri superioris -- 5.4.1. Svaly ramene a lopatky, musculi humeri -- et scapulae -- ♦ Sval deltový, musculus deltoideus -- ♦ Sval nadhřebenový, musculus supraspinatus -- ♦ Sval podhřebenový, musculus infraspinatus -- ♦ Malý sval oblý, musculus teres minor -- ♦ Velký sval oblý, musculus teres major -- ♦ Podlopatkový sval, musculus subscapularis -- 5.4.2. Svaly paže, musculi brachii -- ♦ Svaly na ventrální straně -- ♦ Sval na dorzální straně -- 5.4.3. Svaly předloktí, musculi antebrachii -- ♦ Ventrální skupina svalů -- ♦ Dorzální skupina svalů -- ♦ Radiální skupina svalů -- 5.4.4. Svaly ruky, musculi manus -- ♦ Svaly palcového valu -- ♦ Svaly malíkové skupiny ---
♦ Střední dlaňový prostor -- ♦ Šlachové pochvy, vaginae tendinum -- 5.5. Svaly dolní končetiny -- 5.5.1. Svaly na přední straně kyčelního kloubu -- ♦ Velký bederní sval, musculus psoas major -- ♦ Kyčelní sval, musculus iliacus -- 5.5.2. Svaly na zadní straně kyčelního kloubu -- ♦ Velký hýždbvý sval, musculus glutaeus maximus -- ♦ Střední hýždbvý sval, musculus glutaeus medius -- ♦ Malý hýždbvý sval, musculus glutaeus minimus -- ♦ Napínač široké povázky, musculus tensor fasciae latae -- 5.5.3. Svaly pelvitrochanterické -- ♦ Hruškovitý sval, musculus piriformis -- ♦ Vnitřní ucpávač, musculus obturatorius internus -- ♦ Čtyřhranný sval stehenní, musculus quadratus femoris -- 5.5.4. Svaly stehna -- ♦ Svaly ventrální -- ♦ Svaly dorzální -- ♦ Skupina svalů na mediální straně stehna, musculi adductores -- 5.5.5. Svaly bérce, musculi cruris -- ♦ Ventrální skupina svalů bérce, mm. extensores cruris ---
♦ Svaly podél fibuly, musculi peronaeii, -- ♦ Dorzální skupina svalů bérce -- 5.5.6. Svaly nohy, musculi pedis -- ♦ Dorzální skupina svalů nohy -- ♦ Plantární skupina svaly chodidla -- ♦ Pochvy šlach, vaginae tendinum -- ♦ Osteofasciální prostory a fascie dolní končetiny -- ♦ Klenba nožní -- ♦ Podkožní tuková tkáň plosky nohy -- 5.6. Přehled svalů, které ovlivňují klouby končetin -- ♦ Pohyby lopatky -- ♦ Ramenní kloub -- ♦ Loketní kloub -- ♦ Předloktí -- ♦ Pohyby v zápěstí -- ♦ Pohyby palce ruky -- ♦ Pohyby prstů ruky -- ♦ Kyčelní kloub -- ♦ Kolenní kloub -- ♦ Horní kloub zanártní hlezenní kloub., -- ♦ Dolní kloub zanártní -- 5.7. Stabilizace páteře -- 6. Cévní systém, systema vasorum -- 6.1. Základní anatomická charakteristika -- 6.2. Malý a velký krevní oběh -- 6.3. Tepny, arteriae -- 6.4. Žíly, venae -- 6.4.1. Systém žil horní duté žíly -- ♦ Hluboké žíly horní končetiny ---
♦ Povrchové žíly horní končetiny -- 6.4.2. Systém žil dolní duté žíly -- ♦ Hluboké žíly dolní končetiny -- ♦ Povrchové žíly dolní končetiny -- 6.4.3. Žilní odtok ze zádového svalstva -- 7. Nervový systém, -- systema nervorum -- 7.1. Hřbetní mícha, medulla spinalis -- 7.1.1. Hlavové nervy -- 7.1.2. Míšní nervy -- ♦ Dorzální větve míšních nervů -- ♦ Ventrální větve míšních nervů -- ♦ Ventrální větve hrudních míšních nervů -- ♦ Ventrální větve bederních nervů -- ♦ Ventrální větve sakrálních nervů -- ♦ Chronická bolest -- 7.2. Autonomní nervový systém -- 7.3. Headovy zóny a reflexní terapie -- 7.3.1. Projekce Headových zón projekce orgánů na míšní segmenty -- 7.3.2. Reflexní masáž -- ♦ Segmentová masáž -- ♦ Vazivová masáž -- ♦ Periostální masáž -- ♦ Kožní reakce na reflexní masáž -- ♦ Hyperalgické zóny -- ♦ Masáž reflexních zón na noze ---
8 Kůže, cutis, derma -- ♦ Anatomie kůže -- 8.1. Pokožka, epidermis -- 8.2. Škára, corium* dermis -- 8.3. Podkožní vazivo, te

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC