Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
Příručka
2., aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2010
231 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-3031-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 226-228 a rejstřík
000176449
1. Historie a současnost rétoriky -- 1.1 Zrod rétoriky ve starověkém Řecku -- 1.2 Římské řečnictví -- 1.3 Rétorika a středověk -- 1.4 Renesanční rétorika -- 1.5 Přínos české rétoriky -- 2. Technika mluveného projevu -- 2.1 Správné dýchání (respirace) -- 2.2 Tvoření a užívání hlasu (fonace) -- 2.3 Přesná a pečlivá výslovnost (artikulace) -- 2.3.1 Tvoření a výslovnost samohlásek -- 2.3.2 Tvoření a výslovnost souhlásek -- 2.4 Spisovná výslovnost -- 2.4.1 Samohlásky -- 2.4.2 Souhlásky -- 2.5 Výslovnost cizích slov -- 2.5.1 Zásady české výslovnosti přejatých slov -- 2.6 Vady výslovnosti -- 2.7 Zvuková modulace řečového projevu -- 2.7.1 Frázování -- 2.7.2 Větný pří zvuk -- 2.7.3 Intonace -- 2.7.4 Mluvní tempo -- Druhy řečnických projevů -- 3.1 Referát -- 3.2 Přednáška -- 3.2.1 Rozhlasová přednáška -- 3.3 Diskuzní příspěvek -- 3.4 Slavnostní proslovy (proslov oslavný, smuteční, přípitek) ---
3.5 Řeč politická, řeč slavnostní, řeč soudní -- 3.6 Řeč (jazyk) bankovní -- 3.7 Veřejná informace, interview, tisková konference -- 3.7.1 Interview vystoupení v rozhlase, televizi -- a v novinách -- 3.7.2 Tisková konference -- 3.8 Televizní vystoupení -- 3.9 Vyprávění -- Výběr a využití řečnických jazykových prostředků -- 4.1 Slovní zásoba -- 4.2 Stavba vět -- 4.3 Jazykové prostředky umožňující navázání kontaktu -- s posluchači -- 4.4 Jazykové prostředky zvyšující účinnost řeči -- 4.5 Fráze ve veřejném projevu -- Příprava a přednes mluveného projevu -- 5.1 Příprava řeči -- 5.1.1 Postup při zpracování -- 5.2 Úvod a závěr řeči -- 5.3 Přednes -- 5.3.1 Způsoby přednesu -- 5.3.2 Podmínky kultivovaného přednesu -- Psychologické aspekty rétorických dovedností -- 6.1 Tréma a jak s ní pracovat -- 6.1.1 Reichovy zóny -- 6.1.2 Pohybové a dechové korekce zátěží -- 6.1.3 Dýchací aktivity ---
6.1.4 Protistresová organizace myšlení aneb Proč pozitivně myslet -- 6.2 Mimoslovní signály a jejich význam -- 6.2.1 Mimojazykové výrazové prostředky projevu -- 7. Cvičné texty k rozvoji rétorických dovedností -- 7.1 Nemotivované porušování slovesné vazby -- 7.1.1 Kontaminace -- 7.1.2 Zeugma -- 7.2 Anakolut -- 7.3 Nadužívání dějových substantiv -- 7.4 Synonyma -- 7.5 Nepravá vedlejší věta -- 7.6 Nadbytečná slova -- 7.7 Nevhodný pořádek slov ve větě -- 7.8 Klíč ke cvičením 1-8 -- 8. Vybrané texty -- 8.1 Ukázka řečí politických -- 8.2 Ukázky textů dialogických -- 8.3 Ukázky textů humorných -- 8.4 Ukázky brněnské hantýrky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC