Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:76x 
BK
Vyd. 1.
Kralice na Hané : Computer Media, 2009-2010
4 sv. : il. (převážně barev.) ; 30 cm

ISBN 978-80-7402-022-3 (učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7402-055-1 (cvičebnice - zadání ; kroužková vazba)
ISBN 978-80-7402-039-1 (cvičebnice - řešení ; brož.)
ISBN 978-80-7402-040-7 (příručka učitele ; brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
učebnice. 2009. 88 s. -- cvičebnice řešení. 2010. 88 s. -- cvičebnice zadání. 2010. 88 s. -- metodika. 2010. 112 s.
000176455
Komunikace -- Komunikační proces -- Historie komunikace -- Epocha znamení a signálů -- Epocha mluvení a jazyka -- Epocha psaní -- Epocha tisku -- Epocha masové komunikace -- Masová komunikace -- Přítomnost masového publika -- Prostředky přenosu zpráv -- Veřejná dostupnost zpráv (informací) -- Periodicita -- Neexistence přímého kontaktu mezi komunikátorem a příjemcem -- Náhodná a neplnohodnotná zpětná vazba -- Proces masové komunikace -- Zdroj -- Kódování -- Sdělení -- Dekódování -- Příjemce sdělení -- Žurnalistika a žurnalistické žánry , -- Žurnalistika -- Specifické znaky žurnalistiky -- Typy žurnalistiky -- Kdo je to žurnalista? -- Zdroje žurnalistických informací -- Vlastní zdroje informací -- Rešerše a vyhledávání -- Zprostředkované informace -- Typy mediálních obsahů -- Zpravodajství -- Zpráva -- Základní zpravodajské otázky -- Obsah zprávy -- Zásady tvorby zprávy -- Konstrukce zprávy ---
Délka zpráv -- Typy zpravodajství -- Seriózní zpráva -- Bulvární zpráva -- Fíčrová zpráva -- Publicistika -- Typy publicistiky -- Analytická publicistika -- Beletrizující publicistika -- Blábolivá publicistika -- Manipulativní publicistika -- Úvahová publicistika -- Publicistické žánry -- Analytický článek -- Črta -- Editorial -- Fejeton -- Fíčrová zpráva a fotografie -- Fraška -- Glosa -- Interview -- Komentář -- Komiks -- Kritika -- Kurzíva -- Polemika -- Poznámka -- Příběh -- Recenze -- Reportáž -- Sloupek -- Úvaha -- Úvodník -- Ostatní žánry -- Média -- Základní rozdělení mediálních institucí a médií -- Funkce médií -- Informační funkce -- Zábavní funkce -- Kulturní funkce -- Sociální funkce -- Politická funkce -- Veřejnoprávní a soukromá média -- Tištěná média -- Periodický tisk a trocha historie -- Dnešní noviny -- Druhy periodik -- Vzhled novin -- Posloupnost sdělení -- Elektronická média ---
Film -- Rozhlasové a televizní vysílání -- Obsah vysílání rozhlasu a televize -- Posloupnost RTV zpravodajství -- Moderátoři -- Multimédia -- Média a zábava -- Zábava -- Zábava v médiích -- Druhy mediální zábavy -- Ušlechtilá zábava -- Neškodná zábava -- Pokleslá zábava -- Zábavní žánry -- Zábavní žánry u tištěných médií -- Zábavní žánry v televizi a rozhlase -- Infotainment -- Média a reklama -- Co je to reklama? -- Základní cíle reklamy -- Historie reklamy -- Typy reklamy -- Inzerce v tisku -- Reklama v televizi -- Reklama v rozhlase -- Vnější (outdoorová) reklama -- Internetová reklama -- Reklama v alternativních médiích -- Reklama a naše společnost -- Současná reklama -- Vliv, omezení a nebezpečí médii -- Vliv médií a agenda setting -- Média a vládní moc -- Propaganda -- Vliv médií na děti a jejich vývoj -- Stereotypy a předsudky v médiích -- Vnitřní fungování médií ---
Struktura mediální organizace -- Vedení redakce -- Faktory ovlivňující práci redakcí -- Vnitřní vlivy -- Vnější vlivy -- Výrobní postupy -- Uzávěrka -- Výběr témat pro zpracování -- Rozsah a zařazení zpráv -- Náklady a financování médií -- Regulace médií -- Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání -- Digitalizace televizního vysílání -- Digitalizace rozhlasového vysílání -- Média pro veřejnou službu -- Legislativní úprava médií -- Autoregulace neboli vnitřní regulace médií -- Etika v žurnalistické práci -- Svoboda slova -- Nová média -- Internet jako prostor pro „submédia" -- Služba World Wide Web WWW -- Elektronická pošta (e-mail) -- On-line komunikace chat -- Internetová telefonie -- Sociální sítě -- Jednotlivé sociální sítě -- Nebezpečí sociálních sítí -- Bezpečnost informací na internetu -- Netiketa -- Mezinárodní Den bezpečného Internetu
cnb002115518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC