Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009
527 s. : il., portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-7182-275-2 (váz.)
Bibliografické odkazy
Částečně slovenský text
000176460
G. Frege -- Fregova korespondence s Hilbertem -- Jaroslav Peregrin: Gottlob Frege -- B. Russell -- Bertrand Russell: Poznání založené na obeznámenosti a poznání založené -- na deskripci -- Franc ois Rivenc: Několik poznámek o vynoření se problému -- přesvědčení ve filosofii ducha -- John Shosky: „Renesance" Bertranda Russella -- L, Wittgenstein -- Ludwig Wittgenstein: Zápisníky 1914-1916 -- Marina Barabášová: Wittgensteinovy Deníky 1914-1916 -- E. Husserl -- Edmund Husserl: Fenomenologie a antropologie -- Ivan Blecha: Edmund Husserl a fenomenologická filosofie -- T. G. Masaryk -- Tomáš Garrigue Masaryk: Filosofie -- Josef Zumr: T.G. Masaryk, filosof dělného života -- K. Vorovka -- Karel Vorovka: Věda, filosofie, náboženství. Gnostický postoj ve filosofii -- Helena Pavlincová: Karel Vorovka -- N. Hartmann -- Nicolai Hartmann. Úvod k Etice -- Karel Hlavoň: Upomenutí na Nicolaie Hartmanna jakožto axiologa a etika -- Vlastimil Hála: Problém duchovního bytí ve filosofii Nicolaie Hartmanna -- H. Bergson -- Henri Bergson: O povaze času -- Jakub Čapek: Henri Bergson na cestě ke skutečnému času -- Jakub Čapek: Komentář -- M. Heidegger -- Martin Heidegger: Gelassenheit Zdrženlivá uvolněnost -- Jiří Michálek: Heidegger filosof pro nové století? -- R. Bultmann -- Rudolf Bultmann: Christologie Nového zákona -- Otakar A. Funda: Rudolf Bultmann demytologizace a existenciální interpretace zvěsti křesťanské víry -- D. Bonhoeffer
-- Z dopisů Dietricha Bonhoeffera -- Otakar A. Funda: Dietrich Bonhoeffer svědek bezmocného Boha -- K. R. Popper -- Karl Raimund Popper: O zdrojích vědění a nevědění -- Karl Raimund Popper: Jazyk a problém vztahu mezi tělem a myslí -- Zuzana Parusníková: Racionalita bez indukce -- M. Horkheimer, H. Marcuse -- Max Horkheimer, Herbert Marcuse: Filosofie a kritická teorie -- Marek Hrubec: Horkheimer a Marcuse: tvůrci programových tezí kritické teorie -- J P. Sartre -- Jean-Paul Sartre: Základní myšlenka Husserlovy fenomenologie: Intencionalita -- Jean-Paul Sartre: Karteziánská svoboda -- Jean Lacroix: „Vězňové z Altony" neboli moderní tragično -- Jean Lacroix: Jean-Paul Sartre a „Kritika dialektického rozumu" -- S. de Beauvoirová -- Simone de Beauvoirová: Síla věcí -- Michael Walzer: Simone de Beauvoirová a přizpůsobená žena -- Josef Fulka: Komentář -- H G. Gadamer -- Hans-Georg Gadamer: Filosofie a hermeneutika -- Jaroslav Hroch: Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie -- Marek Skovajsa: Gadamer centenarius. Oslavy 100. narozenin profesora Hanse-Georga Gadamera v Heidelbergu (11-12. února 2000) -- M. Foucault -- Michel Foucault: Technológia seba samého -- Miroslav Marcelli: Foucault: bilancie, korektury, projekty -- J. Derrida, G. Deleuze, J-F. Lyotard -- Jacques Derrida: Problém geneze v Husserlově filosofii -- Gilles Deleuze: Logika smyslu -- Jean-Fran90is Lyotard: Hmota a paměť -- Miroslav Petříček jr.: Derrida, Deleuze,
Lyotard: transcendentální empirismus -- K-O. Apel -- Karl-Otto Apel: Komunikativní společenství jako transcendentální předpoklad sociálních věd -- Martin Šimsa: Apelovo transcendentální hermeneutické a pragmatické inter-komunitní filosofování -- H. Arendtová -- Hannah Arendtová: Vita activa -- Irena Šnebergová: Životem s filosofií Hannah Arendtová (1906-1975) -- J. Patočka -- Jan Patočka: Svět a předmětnost -- Filip Karfík: Nepředmětné nitro a jeho objektivace. K Patočkově filosofii z let 1936-1945 -- P. Tichý -- Pavel Tichý: Rozbíjení kódu přirozeného jazyka -- Pavel Materna: Odkaz Pavla Tichého -- Jindra Tichá: Pavel Tichý, léta v emigraci 1969-1994 -- G. E. Moore -- George Edward Moore: Dókaz vonkajšieho světa -- Dezider Kamhal: George Edward Moore a analýza jazyka -- W. V. O. Quine -- Willard Van Orman Quine: Ohlédnutí za dvěma dogmaty -- Jaroslav Peregrin: Quine a rozhraní mezi analytickým a syntetickým

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC