Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
315 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-195-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 301-305
000176462
ODDÍL I VÝCHOZÍ POJMY A PROBLÉMY -- 1. Morálka, mravnost a etika -- 2. Svoboda a odpovědnost -- 2.1 Svoboda jako podmínka morálního jednání -- 2.2 Odpovědnost jako „rub" svobody -- 3. Svědomí -- 4. Hodnoty a normy -- 4.1 Morální hodnoty -- 4.2 Mravní normy -- 5. „Ty" jako autentické založení etického postoje? -- 6. Ctnost jako přežitek, nebo ideál? -- 7. Víra jako legitimní východisko etického postoje -- 8. Užitek, nebo povinnost? -- 8.1 Etika užitku (konsekvencialistická etika, utilitarismus) -- 8.2 Etika povinnosti -- 9. Legitimita, autorita, moc -- 9.1 Legitimizovat autoritou, nebo racionální argumentací? -- 10. Diskurs jako platforma tvorby etického postoje? -- 11. Relativita jako způsob existence morálky? -- 12. Morálka, mravnost a právo „partneři", či „konkurenti"? -- 13. Spravedlnost a právo -- 13.1 Problém spravedlnosti -- 13.2 Spravedlnost a právo -- ODDÍL II ZÁKLADNÍ OTÁZKY PROFESNÍ ETIKY POLICIE -- 1. Profesní etika a policejní etika -- 2. Morální diskurs v Policii ČR -- 3. Sociální úloha policie -- 4. Policie a veřejnost -- 5. Specifičnost policejní subkultury -- 6. Problém loajality -- 7. Etický kodex policie a jeho úloha -- 7.1 Policie a morální hodnoty -- 7.2 Policie a mravní normy -- 8. Stavovská čest -- 9. Neetické chování v řadách policie. Korupce -- 10. Neetické chování v řadách policie -- Zneužití přímého donucení -- 11. Neetické chování v řadách policie -- Nevhodné chování na veřejnosti a vůči veřejnosti -- 12. Etické aspekty vyšetřování -- 12.1 Etické aspekty, související s typem -- profesionality vyšetřovatele -- 12.2 Etické aspekty, související s procesem dokazování -- 12.3 Etické aspekty související s organizováním -- a řízením vyšetřovacího aparátu -- 13. Etické aspekty výslechu -- PŘÍLOHY -- Etický kodex Policie České republiky -- Výklad některých pojmů obsažených v Etickém kodexu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC