Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2009
386 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-257-0100-3 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 44
Obsahuje bibliografii na s. [358]-377, bibliografické odkazy a rejstřík
000176483
Ideologie. Od falešného vědomí k analýze diskurzu -- Dějiny politického myšlení a rekonstrukce „politických jazyků" -- Marxistický revizionismus. Předběžné historické vymezení -- 1. ZROD MARXISTICKO-LENINSKÉHO DISKURZU -- VE FILOZOFII -- Role osobnosti v dějinách a filozofie kolektivismu (Maďarsko) -- Boj marxismu o exkluzivitu (Polsko) -- Příprava „filozofického frontu" (Československo) -- Shrnutí -- 2. LEGITIMITA MEZI REVOLUCÍ A NÁRODNÍM VĚDOMÍM -- Legitimizace ve státním socialismu jako teoretický a badatelský -- problém -- Od hegemonie stalinismu k diferenciaci „politických jazyků" -- marxismu -- Národní komunismus či socialistický patriotismus? -- Shrnutí -- 3. ANTINOMIE „NÁRODNÍHO KOMUNISMU" -- Říjen a kultura -- Cesty gomulkovské stabilizace -- Kritika stalinismu jako zdroj politického sebeuvědomění -- Kritika stalinismu jako zdroj obnovy marxistické filozofie -- Marxismus mezi vědou a ideologií -- Svoboda, morálka a teorie poznání. „Humanistický marxismus" -- na cestě k pluralitnímu paradigmatu -- Od hledání pokrokových tradic k marxistické hermeneutice -- Lidová demokracie ve světle marxistické sociologie -- Shrnutí -- 4. DIALEKTIKA PRAGMATICKÉ MOCI -- Zrod kádárismu a dozvuky revoluce -- Gyórgy Lukács, evangelista pokroku a historického rozumu -- Od „diktatury demokracie" k „maďarské cestě" -- Gyórgy Lukács, symbol revizionismu -- Marxistická estetika aneb otázka stranickosti umění -- Marxistická etika na cestě k „humanistickému marxismu" -- Shrnutí -- 5. EKONOMIE KONZERVATIVNÍ MOCI -- Od váhavé destalinizace k boji za čistotu marxismu -- Marxismus mezi vědou a ideologií -- Metoda dialektika. Mezi Hegelem a „raným Marxem" -- Marxistická teorie poznání a pozitivismus -- Byrokratismus a charakter státu za socialismu -- Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC