Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

slovník sociální práce (@@20121001-14:25:33@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(13.2) Půjčeno:66x 
BK
Příručka
Praha : Linde, 2009
159 s. : il., faksim. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7201-779-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 152-159, bibliografické odkazy a rejstřík
000176510
1 ÚVOD -- 2 PLAGIARISMUS A JAK SE MU VYHNOUT -- 2.1 Definice plagiátorství -- 2.2 Boj proti plagiarismu a následky pro studenty, -- pokud se ho dopustí -- 2.3 Cesty k vyhnutí se plagiarismu -- 2.3.1 Přímá citace -- 2.3.2 Nepřímá citace -- 2.3.3 Kolik je možné použít v odborném textu -- přímých a nepřímých citací -- 2.3.4 Praktický příklad rozlišení mezi přímou -- a nepřímou citací č. 1 -- 2.3.5 Praktický příklad rozlišení mezi přímou -- a nepřímou citací č. 2 -- 2.4 Obecně známá informace -- 2.5 Proč vlastně máme citovat? -- 2.6 Co také nestačí aneb varování před slepou uličkou -- 2.7 Střelba do vlastních řad: pokus o vysvětlení nevysvětlitelného -- 3 JAK CITOVAT: METODY A NORMY CITOVÁNÍ -- 3.1 Co všechno se může ocitnout mimo hlavní text -- 3.2 Metody citování -- 3.2.1 Metoda „vše v poznámkách pod čarou" -- 3.2.2 Kombinovaná metoda vysvětlivek za textem -- a citací v textu -- 3.2.3 Výhody/nevýhody mezi oběma systémy -- 3.3 Zpracování citací původních zdrojů -- 3.4 Jak pracovat s literaturou v poznámce pod čarou -- 3.5 Normy pro citování -- 3.5.1 Citace dle normy ČSN ISO 690 -- 3.5.LI Kniha -- 3.5.1.2 Část knihy -- 3.5.1.3 Příspěvek ze sborníku -- 3.5.1.4 Články z časopisů -- 3.5.1.5 Články z novin -- 3.5.1.6 Zvláštní druhy publikací -- 3.5.1.7 Judikáty a právní předpisy -- 3.5.2 Citace dle normy ČSN ISO 690-2 -- 3.5.2.1 WWW stránky -- 3.5.2.2 Článek z elektronického
časopisu -- 3.5.2.3 Program -- 3.5.3 Zkracování citací -- 3.5.4 Automatické vytváření citací -- 3.5.5 Zahraniční citační normy -- 3.5.6 Vytvoření vlastní normy -- 4 VYHLEDÁVÁNÍ ZDROJŮ -- 4.1 Jednotlivé druhy zdrojů -- 4.1.1 Primární a sekundární zdroje -- 4.1.2 Formy zdrojů -- 4.1.2.1 Knihy -- 4.1.2.2 Odborné časopisy -- 4.1.2.3 Working pápery, příspěvky z konferencí -- 4.1.3 Internet jako zdroj -- 4.1.4 Jak zhodnotit kvalitu zdroje -- 4.2 Metody nalezení zdrojů pro výzkum: -- základy heuristiky -- 4.2.1 Máte základní informace -- 4.2.2 Obecné vyhledávání versus metoda kaskády -- z jiných zdrojů -- 4.2.3 Vyhledávání v knihovně -- 4.2.4 Google jako nástroj vyhledávání -- 4.3 Databáze a elektronické informační zdroje -- 4.3.1 Vyhledávání v databázích -- 4.3.2 Právní informační systémy -- 4.3.3 Archivy českých novin -- 4.3.4 Elektronické informační zdroje -- 4.3.4.1 Vyhledávání v EIZ: známe přesnou citaci -- 4.3.4.2 Vyhledávání v EIZ: známe téma, neznáme zdroje -- 4.3.4.3 Nejvýznamnější databáze pro sociální védy a právo zvláště -- 5 KUCHAŘKA K PSANÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ -- 5.1 Než se do psaní pustíte -- 5.2 Přípravná fáze -- 5.2.1 Výběr tématu -- 5.2.2 Základní výzkum a bližší vymezení tématu -- 5.2.3 Osnova a její tvorba -- 5.3 Vlastní psaní textu -- 5.3.1 Strategie překonání autorského bloku -- 5.3.2 Fáze psaní -- 5.3.3 Forma zapojení autora do textu --
5.3.4 Stylistika a srozumitelnost textu -- 5.3.5 Pojmenování práce -- 5.4 Finalizace práce -- 5.5 Časový rozvrh a závěrečné poznámky -- 6 STRUKTURA PRÁCE -- 6.1 Titulní strana -- 6.2 Obsah -- 6.3 Úvod -- 6.4 Vlastní text (jádro práce) -- 6.5 Závěr -- 6.6 Bibliografie a její struktura -- 7 FORMÁLNÍ ÚPRAVA PÍSEMNÝCH PRACÍ -- 7.1 Délka práce určená počtem stran -- 7.2 Vizuální úprava práce -- 7.2.1 Požadavky na podobu textu -- 7.2.2 Nástroj pro úpravu textu: styly v MS Word -- 7.2.3 Další užitečné příkazy -- 8 UKÁZKY CHYB PŘI PSANÍ V PRAXI -- 8.1 Každá věta musí dávat smysl -- 8.2 Pozor na zbytečné výčty -- 8.3 Odstavec (část textu) musí dávat smysl -- 8.4 Vztah mezi názvem kapitoly a jejím obsahem -- 8.5 Struktura práce -- 8.6 Přílišné odkazování -- 8.7 Problematika „koláže" -- 9 REFERÁTY A PREZENTACE -- 9.1 Co je referát a jaké má cíle -- 9.2 Příprava referátu -- 9.3 Nástroje použitelné pro zlepšení průběhu referátu -- 9.3.1 Prezentace -- 9.3.2 Handout -- 9.4 Přednes referátu -- 10 CÍTÍTE SE PŘIPRAVENI NA PSANÍ? -- 11 CITOVANÁ LITERATURA -- 11.1 Zahrnutá v textu -- 11.2 Zahrnutá v příkladech -- 12 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA -- 12.1 Citování dle norem ČSN ISO 690 a 690-2 -- 12.2 České knihy o psaní odborných prací -- 12.3 Publikace zaměřené na metody -- 12.4 Příručky k doktorskému studiu
(OCoLC)551381806
cnb001993499

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC