Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen3 x )
(22.4) Půjčeno:110x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
467 s. : il. ; 22 cm

ISBN 978-80-246-0956-0 (dotisk ; váz.)
Dotisk 2008
Obsahuje bibliografie na s. 437-455 a rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000176558
OBSAH // PŘEDMLUVA 9 // 1. OBECNÝ ÚVOD 11 // 1. PŘEDMĚT A METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 11 // 1.1 Vymezení předmětu vývojové psychologie 11 // 1.2 Činitelé psychického vývoje 12 // 1.2.1 Dědičnost 12 // 1.2.2 Prostředí 16 // 1.3 Způsob realizace psychického vývoje 21 // 1.3.1 Gendcrová diferenciace psychického vývoje 23 // 1.4 CNS jako organický základ psychických funkcí 24 // 1.4.1 Rozdíly ve struktuře a funkci CNS závislé na pohlaví 29 // 1.5 Obecné znaky psychického vývoje 30 // 1.6 Teorie psychického vývoje 36 // 1.6.1 Psychodynamické teorie vývoje osobnosti 36 // 1.6.2 Teorie kognitivního vývoje 46 // 1.6.3 Teorie socializačního vývoje založené na učení 52 // 1.7 Metody vývojové psychologie 56 // II. DĚTSTVÍ 63 // 1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ 63 // 2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 67 // 3. KOJENECKÉ OBDOBÍ 71 // 3.1 Vývoj poznávacích procesů v kojeneckém věku 74 // 3.1.1 Vývoj zrakového vnímání 75 // 3.1.2 Vývoj motorických schopností 78 // 3.1.3 Vývoj poznávání na bázi senzomotorických aktivit 81 // 3.1.4 Význam rozvoje paměti 85 // 3.2 Vývoj sluchového vnímání a základů řeči 88 // OBSAH 5 // 3.2.1 Vývoj vnímání a porozumění řečovým podnětům 89 // 3.2.2 Vývoj předřečové aktivity 93 // 3.3 Emoční vývoj 96 // 3.4 Socializace 99 // 3.4.1 Průběh socializace 103 // 3.4.2 Rozvoj vztahu s matkou 107 // 3.4.3 Vztah s otcem 115 // 3.5 Vývoj vztahu ? sobě, sebepojetí kojence 115 // 4. BATOLECÍ
VĚK 118 // 4.1 Vývoj a význam motorických dovedností 119 // 4.1.1 Význam rozvoje pohybových aktivit ve vztahu ? vlastnímu tělu 119 // 4.1.2 Význam rozvoje pohybových aktivit ve vztahu ? okolnímu světu 120 // 4.2 Vývoj poznávacích procesů 122 // 4.2.1 Vývoj paměti 131 // 4.3 Vývoj jazykových schopností a dovedností 134 // 4.3.1 Vývoj sémantické složky 135 // 4.3.2 Vývoj gramatické složky 137 // 4.3.3 Vývoj fonologické složky 140 // 4.4 Emoční vývoj 142 // 4.5 Socializace 145 // 4.5.1 Proměna vztahu s matkou 147 // 4.5.2 Vztah s otcem 149 // 4.5.3 Vztah se sourozenci 151 // 4.5.4 Komunikace 152 // 4.5.5 Normy chování, premorální uvažování a jednání 154 // 4.5.6 Sociální učení: nápodoba a identifikace 158 // 4.6 Vývoj dětské osobnosti 160 // 4.6.1 Sebepojetí batolete 164 // 4.6.2 Vývoj genderové identity 167 // 5. VĚK HRY - PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ 173 // 5.1 Vývoj poznávacích procesů 174 // 5.1.1 Kresba, hra a pohádky 183 // 5.1.2 Chápání prostoru, času a počtu 188 // 5.1.3 Vývoj paměti 191 // 5.2 Vývoj verbálních schopností 194 // 5.3 Emoční vývoj 196 // 5.4 Socializace 202 // 5.4.1 Rodina, vztahy s rodiči a sourozenci 204 // 6 // 5.4.2 Vztahy s lidmi mimo rodinu 210 // 5.4.3 Vývoj sociálních vlastností a dovedností 216 // 5.4.4 Normy chování a morální uvažování 219 // 5.4.5 Komunikace 224 // 5.5 Vývoj dětské osobnosti a sebepojetí 225 // 5.5.1 Vývoj genderové identity 229 // 6. ŠKOLNÍ
VĚK 236 // 6.1 Vývoj poznávacích procesů 238 // 6.1.1 Vývoj percepce 238 // 6.1.2 Vývoj myšlení, zpracování informací a řešení problémů 241 // 6.1.3 Vývoj paměti a pozornosti 255 // 6.2 Vývoj jazykových kompetencí 260 // 6.3 Emoční vývoj 261 // 6.4 Vývoj autoregulačních mechanismů 264 // 6.5 Socializace 266 // 6.5.1 Rodina, vztahy s rodiči a sourozenci 268 // 6.5.2 Škola 283 // 6.5.3 Vrstevnická skupina 292 // 6.5.4 Normy chování a morální uvažování 299 // 6.5.5 Komunikace 304 // 6.6 Vývoj dětské osobnosti a sebepojetí 305 // 6.6.1 Vývoj genderové identity 309 // III. DOSPÍVÁNÍ 321 // 1. OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - ADOLESCENCE 321 // 1.1 Telesná proměna a její význam 326 // 1.2 Vývoj poznávacích procesů ’ 332 // 1.2.1 Vývoj myšlení, zpracování informací a řešení problémů 332 // 1.2.2 Vývoj paměti a pozornosti 339 // 1.3 Emoční vývoj 340 // 1.4 Vývoj autoregulačních schopností 343 // 1.5 Socializace 346 // 1.5.1 Rodina, vztahy s rodiči a sourozenci 350 // 1.5.2 Škola 362 // 1.5.3 Vrstevnická skupina 371 // 1.5.4 Nástup do zaměstnání 390 // 1.5.5 Sociální percepce a komunikace 393 // 1.5.6 Normy chování a morální uvažování 396 // OBSAH 7 // 1.6 Vývoj osobnosti a identity dospívajících 402 // 1.6.1 Vývoj genderové identity 421 // SEZNAM LITERATURY 437 // DOPORUČENÁ LITERATURA 455 // JMENNÝ REJSTŘÍK 457 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 463 // 8
(OCoLC)85151570
cnb001500695

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC