Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, c2009
276 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7196-264-9 (brož.)
Popsáno podle dotisku 1. vyd., rok původního vydání neuveden
Obálkový název: Matematické, fyzikální a chemické tabulky & vzorce pro střední školy
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Matematické tabulky a vzorce pro střední školy / Jiří Mikulčák, Jura Charvát -- Fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy / Martin Macháček, František Zemánek
000176575
Matematické tabulky a vzorce 9 // Úvod 12 // 1 Logika a množiny 13 // 1.1 Matematická logika 13 // 1.2 Teorie množin 15 // 1.3 Zobrazení 17 // 2 Aritmetika 19 // 2.1 Množiny čísel 19 // 2.2 Nerovnosti mezi reálnymi čísly 20 // 2.3 Početní operace v R 20 // 2.4 Mocniny a odmocniny 21 // 2.5 Reálná čísla - dodatky 23 // 2.6 Komplexní čísla 26 // 3 Algebraické rovnice 29 // 3.1 Mnohočleny 29 // 3.2 Rovnice 29 // 4 Funkce 32 // 4.1 Základní pojmy 32 // 4.2 Některé jednoduché funkce 36 // 4.3 Exponenciální a logaritmická funkce 38 // 4.4 Goniometrické funkce 40 // 4.5 Přibližné vzorce 44 // 5 Posloupnosti a řady 45 // 5.1 Posloupnosti 45 // 5.2 Nekonečné řady 47 // 5.3 Finanční matematika 48 // 6 Pravděpodobnost a statistika 50 // 6.1 Kombinatorika 50 // 6.2 Pravděpodobnost 52 // 6.3 Statistika 54 // 7 Planimetrie 57 // 7.1 Úhel 58 // 7.2 Trojúhelníky 61 // 7.3 Čtyřúhelníky 65 // 7.4 Kružnice a kruh 68 // 7.5 Zobrazení v rovině 71 // 7.6 Konstrukce úseček některých délek 75 // 3 // 8 Stereometrie 77 // 8.1 Mnohostěny 78 // 8.2 Hranoly 78 // 8.3 Jehlany 80 // 8.4 Rotační tělesa 81 // 9 Analytická geometrie 85 // 9.1 Vektory 86 // 9.2 Lineární útvary v rovině 90 // 9.3 Lineární útvary v prostoru 92 // 9.4 Kuželosečky 95 // 9.5 Kulová plocha 102 // 10 Diferenciální počet 103 // 10.1 Spojitost funkce 103 // 10.2 Limita funkce 104 // 10.3 Derivace funkce 107 // 11 Integrální počet 112 // 11.1 Primitivní funkce 112 // 11.2 Určitý integrál 113 // 11.3 Geometrické aplikace určitého integrálu 114 // 12 Tabulky 116 // Odlišnosti normy ISO 31-11 120 // Literatura 121 // Rejstřík 122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC