Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
xiii, 315 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-251-2007-1 (váz.)
Business books
angličtina
Přeloženo z angličtiny?
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000176589
Části -- Změněné pojetí managementu značky -- Kapitola 1 -- Vyvážený pohled na značku -- Shrnutí -- Proč zájem o značku? Vyvážený pohled na značku -- Úspěšné budování značky zapojením interních zdrojů -- Zaměstnanci a budování značky -- Mnohostranná povaha značky -- Strukturovaný přístup k řízení značky -- Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 2 -- Různé výklady pojmu „značka" Shrnutí -- Spektrum interpretací značky -- Interpretace značky založené na perspektivě vstupu -- Značka jako logo -- Značka jako právní nástroj -- Značka jako společnost -- Značka jako informační zkratka -- Značka jako prostředek snížení rizika -- Značka jako pozice -- Značka jako osobnost -- Značka jako soubor hodnot -- Značka jako vize -- Značka jako přidaná hodnota -- Značka jako identita -- Interpretace značky založené na perspektivě výstupu ---
Značka jako image Značka jako vztah -- Interpretace značky založené na perspektivě času -- Jak podpořit integrovaný pohled na značku v rámci celé organizace -- Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Část II -- Plánování integrovaných značek -- Kapitola 3 -- Strategický proces budování integrovaných značek -- Shrnutí -- Důležitost integrovaných programů rozvoje značky Modely pro zdokonalení integrovaného rozvoje značky Integrované budování značky v sektoru služeb Snaha o integrované digitální značky Rozvoj integrovaných značek na základě pochopení motivací zaměstnanců -- Fáze procesu integrovaného budování značky Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Část III -- Zavádění procesu budování značky -- Kapitola 4 -- Tvorba vize značky -- Shrnutí -- Význam vize značky Představa budoucnosti Účel značky ---
Jak identifikovat účel značky Hodnoty značky -- Jak identifikovat hodnoty značky -- Základní versus vedlejší hodnoty -- Soulad hodnot značky a hodnot zaměstnanců -- Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 5 -- Význam organizační kultury pro značky -- Shrnutí -- Vazba mezi organizační kulturou a rozvojem značky -- Možné pohledy na organizační kulturu -- Jak definovat a měřit organizační kulturu -- Hodnocení organizační kultury -- Vhodnost organizační kultury -- Jedna, nebo více organizačních kultur? -- Snaha o sjednocení kultur při fúzích -- Posilování značky prostřednictvím organizační kultury -- Vliv organizační kultury na výkon značky -- Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 6 -- Nastavení cílů značky -- Shrnutí ---
Dlouhodobé a krátkodobé cíle značky Dlouhodobé cíle značky Krátkodobé cíle značky Katalytický mechanismus Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 7 -- Audit vnějšího prostředí značky -- Shrnutí Model pěti sil -- Korporace (organizace, podnik, firma) -- Distributoři -- Zákazníci -- Koncoví spotřebitelé -- Organizace jako zákazníci -- Konkurenti -- Definování souboru konkurentů -- Jak se konkurenti odlišují? -- Strategická síla konkurenčních značek -- Makroprostředí -- Souhrnný vliv pěti sil prostředí -- Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 8 -- Syntéza podstaty značky -- Shrnutí -- Jádro příslibu značky -- Pochopení podstaty značky na základě modelu pyramidy značky Alternativní pohledy na podstatu značky Modely charakterizující značku Od podstaty značky k pozici značky ---
Jak umožnit lépe pochopit pozici značky Od podstaty značky k osobnosti značky Jak ohodnotit osobnost značky Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 9 -- Interní implementace a zdroje značky -- Shrnutí -- Struktura pro dodávání značky s unikátním mixem zdrojů Interní aspekty týkající se hodnotového řetězce Mechanistické aspekty interní implementace -- Mechanistická implementace u značek služeb -- Problematika implementace značky u zaměstnanců -- Význam hodnot v problematice interní implementace -- Otázka empowermentu v problematice interní implementace -- Vztahy v problematice interní implementace značky -- Posilování vztahů s využitím technologie -- Konečná podoba značky -- Atomový model značky -- Odlišné jméno a znak vlastnictví -- Funkční schopnosti -- Komponenta služeb -- Komponenta snížení rizika -- Komponenta právní ochrany -- Komponenta informační zkratky ---
Komponenta symbolické funkce -- Integrovaná značka -- Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky Odkazy a doporučená literatura -- Kapitola 10 -- Ohodnocení značky -- Shrnutí -- Multidimenzionální ohodnocení Vize značky Organizační kultura Cíle značky Podstata značky Implementace a zdroje značky Shrnutí stavu značky Závěry -- Praktická cvičení pro budování značky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC