Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
Příručka
1. české vyd.
Praha : Grada, 2009
266 s. ; 25 cm

ISBN 978-80-247-3058-5 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy
000176591
1. Příští program v zájmu konkurenceschopnosti: Lidské zdroje -- Problémy a výzvy konkurence v následujícím období -- Důsledky problémů a výzev podnikání -- Ucel a osnova této knihy -- Shrnutí -- Poznámky -- 2. Měnící se povaha personálních útvarů: Model pro smíšené role -- Model smíšených rolí pro řízení lidských zdrojů -- Partneři v podnikání hrají smíšené role -- Důsledky a souvislosti smíšených rolí pro personalisty -- Paradoxy smíšených rolí personálního útvaru -- Shrnutí -- Poznámky -- Příloha -- 3. Jak se stát strategickým partnerem -- Problémy cesty ke strategickému partnerství -- Systém organizační diagnózy -- Shrnutí: Jak se stát strategickým partnerem -- Poznámky -- 4. Jak se stát administrativním expertem -- Kroky nezbytné k přeměně na administrativního experta: dvě fáze -- reengineeringu -- Rozhodující faktory úspěšnosti v organizaci společných služeb -- Potenciální léčky a věci, na které je třeba si dávat pozor -- Shrnutí: Jak se stát administrativním expertem -- Poznámky -- 5. Jak se stát bojovníkem za pracovníky -- Problém péče o přínos pracovníků -- Rámec pro pochopení přínosu pracovníků -- Řešení problému požadavky versus -- zdroje -- Shrnutí: Jak se stát bojovníkem za pracovníky -- Poznámky -- 6. Jak se stát agentem změny -- Problémy úspěšné změny -- Iniciativa/proces: budování schopnosti změny -- Změna kultury: měnění
způsobu myšlení -- Personalisté jako agenti změny -- Shrnutí: jak se stát agentem změny -- Poznámky -- 7. Personální práce pro personální útvar a personální práci -- Strategické řízení lidských zdrojů: Přeměna podnikových strategií -- na priority personální práce -- Strategie lidských zdrojů: formování personálního útvaru -- a personální práce -- Organizace personální práce: organizační diagnóza pro účely budování -- personální infrastruktury -- Případová studie: Strategické řízení lidských zdrojů, strategie lidských -- zdrojů a organizace personální práce ve firmě Amoco -- Shrnutí: Personální práce pro personální útvar a personální práci -- Poznámky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC