Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
297 s., [24] s. obr. příl. ; 24 cm

ISBN 978-80-200-1755-0 (váz.)
Orient ; sv. 5
Obsahuje bibliografii na s. 275-280 a rejstříky
000176626
I. díl Čínské znaky jako psací soustava (Lukáš Zádrapa) -- I. Západ a čínské znaky ve starší době -- 1.1 Poznámka k pojmosloví -- 1.2 Rané pohledy na čínské znaky -- 1.3 Čínské znaky ve službách evropské filozofie -- 1.4 První kritické hlasy -- II. O znacích obecně -- II. 1 Nejstarší doklady -- 11.2 Počet znaků -- 11.3 Znaky zjednodušené a složité, směr psaní, interpunkce -- III. Funkce a stavba znaků -- III. 1 Vztah znaků a čínského jazyka -- III. 1.1 Méně běžné poměry znaku, slabiky a významu -- III. 1.2 Homonymie, homografie a homofonie -- 111.2 Stavba znaků: konstrukční typy -- 111.3 Skutečné i domnělé zvláštní vlastnosti znaků -- IV. Jak napsat čínský znak -- IV. 1 Grafické pole a obecné zásady psaní -- IV.2 Druhy tahů -- IV.3 Počet a pořadí tahů -- V. Čínský znak ve slovníku a v počítači -- VI Radikál -- V.2 Řazení a hledání ve slovníku -- V.2.1 Podle radikálů ---
V.2.2 Podle výslovnosti -- V.2.3 Podle číselného kódu -- V.2.4 Podle tahů -- V.3 Znaky a počítač -- V.3.1 Kódování -- V.3.2 Vstup -- VI. Na závěr prvního dílu -- II. díl Vývoj čínského písma ve starověku (Lukáš Zádrapa) -- VII. Prehistorie čínských znaků -- VILI Tradiční mýty -- VIL2 Moderní mýty -- VIII. Věštebné nápisy-nejstarší doklady čínského písma -- VIII.l Objev jiágůwénů -- VIII.2 Funkce a způsob vzniku -- VIII.3 Písmo věštebných nápisů -- VIII.4 Podoba a rozmístění nápisů -- VIII.5 Obsah věšteb -- VIIL6 Ukázka -- IX. Nápisy na bronzech -- IX. 1 Dějinný kontext a funkce nápisů -- IX.2 Objevy a výzkum jinwénů -- IX.3 Zpracování bronzových nádob -- IX.4 Základní typy nádob -- IX.5 Písmo jínwénů -- IX.6 Tematika a stavba textů -- IX.7 Ukázka -- X. Písmo v době rozdrobení -- X. 1 Politické pozadí vývoje znaků -- X.2 Nové materiály -- X.3 Orientace v pojmosloví ---
X.4 Proměny čínských znaků za Válčících států -- X.5 Druhy nápisových památek -- XI. Proměny znaků za dynastie Qín a Han -- XI. 1 Společenské podmínky -- XI.2 Menší pečetní písmo -- XI.3 Úřednické písmo -- XI.4 Východiska dalšího vývoje -- XII. Reformy znaků ve 20. století -- XII. 1 Obecně o reformách znakového písma -- XII.2 Reformní snahy před rokem 1949 -- XII.3 Reformy písma v ČLR -- XII.3.1 Nástin rozsahu a časového rozložení -- XII.3.2 Principy zjednodušování znaků -- XII.3.3 Ošetření variantních znaků -- XIL3.4 Drobné grafické úpravy podob znaků XII.4 Ukázka -- III. díl Kaligrafie (Michaela Pejčochová) -- XIII. Kaligrafie jako součást čínského umění -- XIII.1 Tři ušlechtilé disciplíny -- XIII.2 Nástroje, materiály a formáty čínské kaligrafie -- XIII.3 Pečetě -- XIV. Prvopočátky kaligrafie za dynastie Han -- XIV 1 Kaligrafie tesafiá do kamene -- XIV.2 První čínští kaligrafové ---
XV. Období nejednoty neboli Šest dynastií -- XV1 Kaligrafie na papíře a hedvábí -- XV.2 Mistři činní v jižní Číně ve 3. a 4. století n. 1 -- XV.3 Wáng Xizhl a Wáng Xiánzhl -- XV.3.1 Dílo Wáng Xizhiho a Wáng Xiánzhiho -- XV.3.2 Wáng Xizhiho kurzivní písmo -- XV.3.3 Předmluva ke sbírce básní složených -- u Pavilonu orchidejí -- XV.3.4 Wáng Xizhiho dílo v konceptním -- a vzorovém písmu -- XV.3.5 Dílo Wáng Xiánzhiho -- XV4 Situace v jižní Číně v 5. a 6. století -- XV.5 Kaligrafie severních oblastí nápisy na stélách -- a buddhistické texty -- XVI. Dynastie Suí -- XVII. Dynastie Tang -- XVII. 1 Tři velcí mistři počátku dynastie Tang a kaligrafie -- císaře Táizonga -- XVII.2 Sun Guótíng a mistři konceptního písma -- XVII.3 Vrcholné období dynastie Tang -- XVII.4 Pozdní období dynastie Tang a renesance -- archaických duktů -- XVIII. Pět dynastií a dynastie Song -- XVIII. 1 Kaligrafie v období Pěti dynastií ---
XVIII.2 Dynastie Severní Song -- XVIII.2.1 Literátská kultura -- XVIII.2.2 Čtyři velcí mistři dynastie Severní Song -- XVIII.2.3 Císař Huizong -- XVIII.3 Dynastie Jižní Song -- XIX. Dynastie Yuán -- XIX.l Zháo Měngfu a kaligrafové jeho generace -- XIX.2 Yuanská císařská akademie -- XIX.3 Nezávislí literátští kaligrafové -- XX. Dynastie Míng -- XX. 1 Kaligrafové raného mingského období -- XX.2 Mistři z oblasti kolem města Süzhöu -- XX.2.1 Starší generace suzhouských literátů -- XX.2.2 Mladší generace suzhouských literátů -- XX.3 Mistři z okolí dnešní Šanghaje -- XX.4 Excentričtí kaligrafové závěru dynastie Míng., -- XXI. Dynastie Qing -- XXI. 1 Individualisté počátku dynastie Qing -- XXI. 1.1 Čtyři mniši -- XXL 1.2 Podivíni z Yángzhou -- XXI.2 Ortodoxní tradice a alba modelové kaligrafie -- za dynastie Qing -- XXI.3 Qingské epigrafické bádání -- XXII. Seznam barevných vyobrazení -- XXIII. Tabulka radikálů ---
XXIV. Literatura -- XXV. Chronologická tabulka čínských dějin -- XXVI. Rejstřík pojmů -- XXVII. Rejstřík osobních a místních jmen a názvů děl

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC