Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

elsevier (@@20120903-12:07:37@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(12.2) Půjčeno:61x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
223 s., [24] s. obr. přil. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3170-4 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 209 a rejstřík
000176628
1 Lékařská mikrobiologie -- 2 Bakteriální buňka -- 2.1 Morfologie -- 2.2 Cytologie -- 2.3 Růst a množení bakterií -- 2.3.1 Růst v tekuté půdě -- 2.3.2 Růst na pevné půdě -- 2.4 Biofilm -- 2.4.1 Vznik a složení biofilmu -- 2.4.2 Biofilm a medicína -- 2.4.3 Rezistence bunék biofilmu k antibiotikům -- 2.5 Genetika bakterií -- 2.6 Nástroje patogenity a patogeneze bakteriálních infekcí -- 2.6.1 Adherence, kolonizace -- 2.6.2 Tvorba toxinů, toxiny -- 2.6.3 Patogenní ostrovy v genomu -- 2.6.4 Perzistoři -- 2.7 Usmrcení bakterií -- 2.7.1 Fyzikální vlivy -- 2.7.2 Chemické vlivy -- 2.8 Klasifikace bakterií -- 3 Antibiotika -- 3.1 Charakteristika antibiotik -- 3.2 Vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům -- 3.3 Mechanizmus účinku antibiotik -- 3.4 Rezistence bakterií k antibiotikům -- 3.4.1 Přirozená rezistence -- 3.4.2 Rozložení rezistence v populaci bakterií -- 3.4.3 Přenos rezistence -- 3.4.4 Rezistence změnou cílové struktury mutací -- 3.4.5 Enzymatická inaktivace antibiotik -- 3.5 Multirezistence -- 3.6 Problémové druhy bakterií -- 3.7 Budoucnost antimikrobní terapie -- 3.7.1 Nové látky -- 3.7.2 Nové cílové struktury -- 4 Speciální bakteriologie -- 4.1 Pyogenní koky -- 4.1.1 Staphylococcus aureus -- 4.1.2 Staphylococcus epidermidis -- 4.1.3 Streptokoky -- 4.1.4 Streptococcus pyogenes -- 4.1.5 Streptococcus agalactiae -- 4.1.6 Streptococcus pneumoniae -- 4.1.7 Ostatní streptokoky a „viridující streptokoky"
-- 4.1.8 Enterokoky -- 4.1.9 Neisserie -- 4.2 Enterobacteriaceae -- 4.2.1 Escherichia coli -- 4.2.2 Klebsiella pneumoniae -- 4.2.3 Enterobacter cloacae -- 4.2.4 Serratia marcescens -- 4.2.5 Próteus -- 4.2.6 Yersinia enterocolitica -- 4.2.7 Salmonely -- 4.2.8 Shigelly -- 4.2.9 Vibria -- 4.3 Hemofily a bordetely -- 4.3.1 Haemophilus iníluenzae -- 4.3.2 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis -- 4.4 Legionella pneumophila -- 4.5 Gramnegativní nefermentující aerobní tyčky -- 4.5.1 Pseudomonas aeruginosa -- 4.5.2 Burkholderia cepacia a Stenotrophomonas maltophilia -- 4.6 Mikroaerofilní pohyblivé prohýbané tyčky -- 4.6.1 Campylobacter jejuni -- 4.6.2 Helicobacter pylori -- 4.7 Spirochety -- 4.7.1 Treponema pallidum -- 4.7.2 Borrelia burgdorferi -- 4.7.3 Leptospira interrogans -- 4.8 Rickettsia prowazekii a Coxiella burneti -- 4.9 Chlamydie -- 4.9.1 Chlamydia trachomatis -- 4.9.2 Chlamydia psittaci -- 4.9.3 Chlamydia pneumoniae -- 4.10 Anaerobní bakterie -- 4.10.1 Anaerobní koky -- 4.10.2 Gramnegativní anaerobní tyčky -- 4.10.3 Grampozitivní anaerobní tyčky -- 4.10.4 Actinomyces israeli -- 4.10.5 Klostridia -- 4.10.6 Clostridium tetani -- 4.10.7 Clostridium botulinum -- 4.10.8 Clostridium perfringens -- 4.10.9 Clostridium difficile -- 4.11 Grampozitivní tyčky -- 4.11.1 Corynebacterium diphtheriae -- 4.11.2 Corynebacterium jeikeium -- 4.11.3 Listeria monocytogenes -- 4.11.4 Nocardia asteroides -- 4.11.5 Bacillus anthracis -- 4.12 Mykobakterie -- 4.12.1 Mycobacterium
tuberculosis -- 4.12.2 Mycobacterium avium complex -- 4.12.3 Mycobacterium kansasii -- 4.13 Bakterie bez buněčné stěny, mykoplazmata 4.13.1 Mycoplasma pneumoniae -- 5 Normální flóra -- 5.1 Význam mikrobní flóry -- 5.2 Kolonizace povrchu těla a sliznic -- 6 Biologie virů -- 6.1 Klasifikace virů -- 6.2 Struktura virů -- 6.2.1 Symetrie virionu -- 6.3 Replikace virů -- 6.3.1 Adsorpceviru -- 6.3.2 Penetrace viru -- 6.3.3 Odstranění obalu -- 6.3.4 Aktivace genomu -- 6.3.5 Syntéza viru a uvolnění -- 6.3.6 Efektivita virové replikace -- 6.3.7 Cytopatogenní efekt -- 6.3.8 Výsledek infekce buňky -- 6.4 Patogeneze a rozvoj virové infekce — -- 6.4.1 Brána vstupu -- 6.4.2 Místo primárního pomnožení -- 6.4.3 Šíření k cílové tkáni či orgánu -- 6.4.4 Sekundární pomnožení -- 6.4.5 Vyloučení -- 7 Speciální virologie -- 7.1 Adenoviry -- 7.2 Herpesviry -- 7.2.1 Herpesvirus hominis -- 7.2.2 Varicella zoster virus -- 7.2.3 EBV -- 7.2.4 Cytomegalovirus -- 7.2.5 HHV 6 HHV 7 (Roseolovirus) -- 7.3 Poxviry -- 7.3.1 Virus varioly -- 7.3.2 Virus vakcinie -- 7.3.3 Virus molluscum contagiosum -- 7.4 Papovaviry -- 7.4.1 Papilomaviry -- 7.4.2 Polyomaviry -- 7.5 Pikornaviry -- 7.5.1 Enteroviry -- 7.5.2 Poliovirus hominis -- 7.5.3 Coxsackieviry (C-viry) -- 7.5.4 Echoviry -- 7.5.5 Rinoviry -- 7.5.6 Virus hepatitidy A -- 7.6 Ortomyxoviry -- 7.6.1 Myxovirus influenzae -- 7.7 Paramyxoviry -- 7.7.1 Viry parainfluenzy -- 7.7.2 RSV -- 7.7.3 Virus spalniček -- 7.7.4 Virus
příušnic -- 7.8 Rubivirus -- 7.9 Virus vztekliny -- 7.10 Arboviry -- 7.10.1 Virus klíšťové encefalitidy -- 7.10.2 Virus žluté zimnice -- 7.10.3 Virus západodonilské encefalitidy -- 7.12 Viroví původci zánětu jater -- 7.12.1 Virus hepatitidy B -- 7.12.2 Virus hepatitidy C -- 7.12.3 Virus hepatitidy D -- 7.12.4 Virus hepatitidy E -- 7.13 Rotaviry -- 7.14 Caliciviry, Astroviry, Koronaviry -- 7.15 HIV, lidský virus ztráty imunity -- 7.16 Infekční jednotky podobné virům -- 7.17 Imunizace proti virovým onemocněním, virové vakcíny -- 7.17.1 Vlastnosti vakcíny -- 7.17.2 Inaktivované vakcíny -- 7.17.3 Živé vakcíny -- 7.17.4 Rekombinantní vakcíny -- 7.17.5 Vakcíny v praxi -- 7.18 Chemoterapie virových infekcí -- 8 Houby (Fungi) -- 8.1 RodCandida -- 8.2 Cryptococcus neoformans -- 8.3 Rod Aspergilus -- 8.4 Pneumocystis jiroveci -- 8.5 Původci systémových endemických mykóz -- 8.6 Původci dermatomykóz -- 9 Prvoci (Protozoa) -- 9.1 Trichomonas vaginalis -- 9.2 Cryptosporidium -- 9.3 Entamoeba histolytica -- 9.4 Giardia lamblia -- 9.5 Jiná parazitická protozoa menšího významu -- 10 Klinická mikrobiologie -- 10.1 Infekce horních cest dýchacích -- 10.1.1 Pneumonie v komunitě -- 10.1.2 Nozokomiální pneumonie -- 10.1.3 Bronchitida -- 10.2 Sepse -- 10.2.1 Zdroj nozokomiální sepse -- 10.2.2 Mikrobiologické vyšetření -- 10.3 Endokarditida -- 10.4 Močové infekce -- 10.4.1 Uretritida -- 10.4.2 Cystitida -- 10.4.3 Pyelonefritida -- 10.4.4
Prostatitida -- 10.4.5 Mikrobiologické vyšetření moči — -- 10.5 Sexuálně přenosné infekce -- 10.6 Průjmová onemocnění -- 10.7 Infekce ran -- 10.8 Nemocniční infekce -- 11 Principy diagnostiky infekčních chorob -- 11.1 Odběr materiálu -- 11.2 Mikroskopické vyšetření vzorku -- 11.3 Kultivace -- 11.4 Identifikace bakterií -- 11.5 Testování citlivosti k antimikrobním látkám -- 11.6 Sdělení výsledku -- 11.7 Virologické vyšetření 204 -- 12 Nové a obnovené infekční nemoci 205
(OCoLC)505914369
cnb002007629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC