Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.2) Půjčeno:142x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009
515 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-470-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000176630
Tematický obsah ’ -- Seznam hesel -- Autorský kolektiv -- Předmluva aneb Co v encyklopedii ne/najdete -- Heslář -- Životopisný rejstřík -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík -- Některé sousedící obory aplikované psychologie -- Andragogika vývoj a současnost: Naděžda Špatenková -- Pedagogika: Jan Průcha -- Speciální pedagogika: Marie Vítková -- Logopedie: Viktor Lechtá -- Sociální práce: Oldřich Matoušek -- Sociální služby typologie: Martin Bednář -- Sociologie vývoj a současnost: Miloslav Petrusek -- Behaviorální ekologie: Marek Špinka -- Etologie vývoj a současnost: Marek Špinka -- Mezioborové souvislosti a pomezí aplikované psychologie -- Etika v pomáhajících profesích: Jana Švadlenová, Mirka Nečasová -- Kvalita v sociálních službách: Martin Bednář -- Supervize v pomáhajících profesích: Milan Kinkor, Bohumila Baštecká -- Sebevražda z pohledu psychologa: Pavel Říčan -- Sebevražda z pohledu psychiatra: Pavel Baudiš -- Sny z neurofyziologického hlediska: Martin Brunovský -- Sny z psychologického hlediska: Ervin Široký -- Spiritualita v psychologii: Pavel Říčan -- Sekta: Zdeněk Vojtíšek -- Vědomí z pohledu filozofie: Jaroslav Peregrin -- Alternativní postupy v psychologické diagnostice a terapii: -- Naděžda Verecká -- Sexualita, partnerství, rodina a její poruchy -- Sexualita: Aleš Kolářský -- Homosexualita: Jaroslava Valentová, Ivo Procházka -- Manželství: Ivo Pláňava --
Partnerství osob stejného pohlaví: Eva Polášková -- Rodina: Irena Sobotková -- Náhradní rodinná péče: Irena Sobotková -- Rozvod: Ivo Pláňava -- PAS Syndrom odcizení/odmítání/zavržení rodiče: -- Ján Lukány, Šárka Poupětová -- Domácí násilí: Drahomír Ševčík -- Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí: Zora Dušková -- Krize, stres a zvládání -- Krize: Naděžda Špatenková -- Vývojové krize a vývojové úkoly: Lenka Lacinová, -- Radka Michalčáková -- Psychospirituální krize: Michael Vančura -- Krizová intervence: Daniela Vodáčková -- Krizová připravenost: Vivienne Soyková -- Stres reakce na zátěž: Jiří Klose, Vladimír Kebza -- Truchlení: Naděžda Špatenková -- Vyhoření: Vladimír Kebza -- Duševní hygiena: Vladimír Kebza -- Coping zvládání zátěže: Jaro Křivohlavý, Bohumila Baštecká Resilience odolnost: Irena Sobotková -- Pomáhající poradenství a psychoterapie (přístupy, formy, metody, školy, související pojmy) -- Pomáhající poradenství -- Poradenství v pomáhajících profesích: -- Bohumila Baštecká, Marcela Škábová -- Internetové poradenství: Pavel Veselský -- Pastorační poradenství: Vojtěch Sivek -- Předmanželské, manželské a rodinné poradenství: Petr Šmolka -- Psychoterapie -- Psychoterapie: Jan Vymětal -- Feministická psychologie v terapii: Kateřina Machovcová -- Systemický přístup v pomáhajících profesích: Vratislav Strnad -- Arteterapie:
Jaroslava Šicková-Fabrici -- Hypnóza teorie: Stanislav Kratochvíl -- Hypnóza praxe: Jiří Zika -- Psychoterapie dětí a dospívajících: Jana Kocourková -- Rodinná terapie: Jiří Kubická -- Skupinová psychoterapie: Stanislav Kratochvíl -- Analytická psychologie C. G. Junga: Jana Vašková -- Daseinsanalýza daseinsanalytická psychoterapie: Jiří Růžička -- EMDR a psychické trauma: Irena Burdová -- Gestalt terapie: Jan Knop, Jan Roubal -- Hellingerovy rodinné konstelace: Naděžda Verecká -- Individuální psychologie Alfreda Adlera: Miroslava Štěpánková, Jarmila Petrovská -- Komplex méněcennosti: Jarmila Petrovská -- Životní styl: Jarmila Petrovská -- Kognitivně-behaviorální terapie: Jiří Šípek -- Logoterapie: Martin Wagenknecht -- Narativní psychoterapie: Jan Hesoun -- PBSP Pesso Boyden psychomotorický systém: Zora Vančurová Psychoanalýza vývoj a současnost: Martin Mahler -- Obranné mechanismy: Martin Mahler -- Rogersovská psychoterapie: Jan Vymetal -- Transakční analýza: Blanka Čepička -- Klinická psychologie Duše a tělo ve zdraví a nemoci -- Bolest: Radkin Honzák -- Psychosomatika: Vladislav Chvála -- Duševní onemocnění a handicap: Václava Probstová -- Zdravotní postižení: Aleš Neusar, Eleonora Smékalová -- Lékařská psychologie: Jan Vymetal -- Psychologie zdraví: Jaro Křivohlavý -- Pozitivní psychologie: Jaro Křivohlavý -- Odpouštění: Jaro Křivohlavý -- Smysluplnost: Jaro Křivohlavý --
Vděčnost: Jaro Křivohlavý -- Psychometrie a klinicko-psychologická diagnostika -- Psychometrie a standardizace v psychologické diagnostice: -- Svatopluk Morávek, Marek Preiss -- Reliabilita spolehlivost: Radvan Bahbouh -- Validita platnost: Radvan Bahbouh -- Dotazníky: Katarína Komadová -- Projektivní metody (projektivní techniky, projektivní testy): -- Svatopluk Morávek -- Psychologická diagnostika inteligence: Ján Ferjenčík -- Výkonové testy: Ján Ferjenčík -- Vývojové škály / vývojové testy: Dana Krejčířová -- Neuropsychologie -- Neuropsychologie obecná a vývojová: Petr Kulišťák -- Neuropsychologická diagnostika: Petr Kulišťák -- Neuropsychologická rehabilitace: Petr Kulišťák -- Neuropsychologie jazyka a řeči: Petr Kulišťák -- Psychologie práce a organizace -- Psychologie práce a organizace: Eva Letovancová, Eva Lišková -- Pracovní psycholog: Eva Letovancová, Eva Lišková -- Volba povolání a výběr lidí: Eva Letovancová -- Assessment centrum diagnosticko-výcvikový program v personalistice: -- Martin Vaculík -- Vedení lidí management, leadership: Eva Letovancová -- Pracovní výkon a jeho hodnocení: Eva Letovancová -- Outplacement a replacement programy podpory při propouštění -- a přemísťování zaměstnanců: Alena Sehnalová -- Některé resortní a oborové aplikace psychologie práce a organizace -- Dopravní psychologie: Martin Kořán -- Forenzní psychologie: Štěpán Vymetal -- Psychologie
v bezpečnostních sborech: Štěpán Vymetal -- Vojenská/vojsková psychologie: Jiří Klose -- Ekonomická psychologie -- Ekonomická psychologie: Karel Riegel -- Psychologie reklamy: Jitka Vysekalová -- Psychologie trhu: Jitka Vysekalová -- Některé další obory aplikované psychologie -- Pedagogická psychologie: Stanislav Stech -- Školní psychologie: Stanislav Stech -- Psychologie sportu: Václav Hošek -- Politická psychologie: Martina Klicperová-Baker -- Psychologie masové komunikace: Zdeněk Jančařík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC