Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Casablanca, 2009
414 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-903756-6-6 (Casablanca ; váz.)
ISBN 978-80-7308-246-8 (FF UK ; váz.)
Historie, otázky, problémy : studie Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK ; 1/2008
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografické odkazy
Český text, německá a anglická resumé
Vydavatel: Filozofická fakulta UK
000177076
Daniela Tinková Jaroslav Lorman -- Předmluva Daniela Tinková -- Mezi psem a vlkem. Osvícenské příšeří v české historiografii -- I. OSVÍCENSKÝ STÁT A SOCIÁLNÍ DISCIPLINACE -- Jiří Hrbek -- Mezi Bohem a přirozeným právem (Příspěvek k legitimizaci osvícenského panovníka v politické teorii 18. století) Pavel Himl -- Agentury osvícenského blaha. „Francouzské" souvislosti reforem policie v habsburské monarchii v druhé polovině 18. století Jan Randák Jan Socha -- „ važ si času, chyť se práce, zahálky se střež co zrádce". Lidové prostředí jako objekt osvícenské disciplinace -- II. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE -- Zdeňka Stoklásková -- Osvícenství a vznik veřejného zdravotnictví Martina Halířová -- Osvícenský stát a péče o nalezence Vladan Hanulík -- Návštěvnost lázní v českých zemích mezi lety 1750-1850 -- III. VZDĚLÁNÍ, VZDĚLANOST A VZDĚLANECKÁ SOCIABILITA -- Miroslav Novotný --//
Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí Eduard Maur -- Myšlenkový svět českých osvícenských historiků Dušan Uhlíř -- Myšlenkové dědictví zednářů v moravské a slezské vědě na počátku 19. století -- Markéta Křížová -- Od pohanství k barbarství: Sekularizace „zámořského divocha" v osvícenském diskursu -- IV. JAZYKOVÁ KOMUNIKACE -- Claire Mádlová -- Představy o jazycích a jejich užívání -- (příklad jednoho osvícenského aristokrata) Milan Hlavačka -- „Odkud se bere všechna ta nenávist?" Byrokratizovaná -- komunikace v osvícenské době a její rozporné vyznění Milena Lenderová -- Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti -- českých zemí v období „mezi časy" -- V. VÍRA, ZBOŽNOST, CÍRKEV -- Jaroslav Lorman -- Rozum osvícený vírou Poznámky k problematickému vztahu rozumu a zjevení na příkladech textů Augustina Zippeho a dalších soudobých morálních teologů --//
Ondřej Basti -- Josef II osvícený katolík nebo nepřítel církve? Martin Gaži -- Osvícenský praktik, nebo prelát tmář? Zlatokorunský opat -- Bohumír Bylanský v intelektuálním panoramatu druhé -- poloviny 18. století Rudolf Svoboda -- Typologie biskupů doby josefinismu pod žezlem -- habsbursko-lotrinské dynastie Zuzana Čevelová -- Katolicismus kolem roku 1800 římskokatolický kněz -- jako příslušník jedné sociální vrstvy, podoby pastorace -- a její dopad -- VI. KULTURNÍ A LITERÁRNÍ ŽIVOT -- Alena Jakubcová -- Václav Thám, Heinrich Ferdinand Möller -- a pražská korunovace knížete Vladislava II -- K problematice korunovačních her v repertoáru -- Vlastenského divadla (1791-1792) Marc Niubo -- Italská opera v Thunovském divadle a její osvícenské motivy -- Marie Ryantová -- Osvícenská a preromantická mentalita ve světle památníků -- druhé poloviny 18. a počátku 19. století Denisa Nečasová --//
„Obrana práv žen" recepce díla Mary Wollstonecraftové -- v českých zemích Václav Petrbok -- „Geben Sie uns eine Geschichte der böhmischen Sprache, ihren Fortgang und Kultur, und vergessen Sie nicht zu klassifiziren." Několik tezí k počátkům literární historiografie v českých zemích Michael Wögerbauer -- Romány „o ničem". Pražská spisovatelka Maria Anna Sagarová (1729-1805) a její ženská poetika románu (1771,1774)
(OCoLC)320406442
cnb001825244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC