Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
301 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-1600-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [283]-301
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000177085
1. OSOBNOST V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH KONTEXTECH -- 1.1 Psychika osobnosti jako otevřený interakční systém -- 1.1.1 Interakční přístup k poznávání osobnosti -- 1.1.2 Vztah struktury a dynamiky, situačních a dispozičních proměnných při utváření a projevech osobnosti -- 1.2 Náročné životní podmínky, kontexty a situace (koncepce psychických zátěží) -- 1.2.1 Koncepční přístupy -- 1.2.2 Pojetí psychických zátěží -- 1.2.3 Struktura a dynamika nespecifických -- a specifických změn v psychice při zátěži -- 1.2.4 Dilema: stagnace, rozvíjení, stabilizace, či desintegrace osobnosti? -- 1.3 Východiska k postižení systémů antiregulace osobnosti v reálných životních kontextech -- 1.3.1 Aktuální metodologické problémy pronikání do psychiky osobnosti -- 1.3.2 Psychodiagnostická baterie DIAROS, PASKO, PSYCHOLAB -- 2. BAZÁLNÍ STRUKTURA PSYCHICKÉ AUTOREGULACE OSOBNOSTI, JEJÍ VARIACE A PROJEVY ---
2.1 Vymezování „stavebních prvků" bazální psychické autoregulace osobnosti -- 2.2 Struktura bazální psychické autoregulace osobnosti -- 2.3 Analýza vztahů mezi bazální strukturou autoregulace a dynamikou aktuálních projevů osobnosti -- 2.3.1 K souvislostem systému bazální autoregulace osobnosti (SPÁRO) se strukturou a dynamikou psychických stavů (SUPSO) -- 2.3.2 K souvislostem systému bazální autoregulace osobnosti (SPÁRO) s manifestovaným sebepojetím osobnosti PASKO) -- 3. základní nálezy v relacích „osobnost-životni nároky" a jejich interpretace -- 3.1 Soubory se specifickými systémy interakcí s realitou -- 3.1.1 Problémová osobnost, nebo osobnost s handicapem? -- 3.1.2 Charakteristika osobnostních zvláštností interakčně problémových jedinců a populací -- 3.1.3 K systémům psychické autoregulace u handicapovaných osob -- 3.2 K pronikání do osobnostních determinant úspěšností ---
a selhávání v reálných pracovních a situačních kontextech -- 3.2.1 Kriteria výběru a interpretace získaných nálezů k vytvoření uceleného poznatkového systému -- 3.2.2 Postižení autoregulačního systému osobnosti jako součást komplexní psychologické diagnostiky -- 3.2.3 Přístup k poznatkům o struktuře bazální psychické autoregulace osobnosti při individuální psychodiagnostice a poradenství -- 3.2.4 Vymezení nároků na strukturu bazální psychické autoregulace osobnosti prostřednictvím srovnávacích, diferenciačních kriterií -- 3.3 Sociálně ekonomické, osobnostní a situační pozadí základních postojů k životní realitě -- 3.3.1 Koncepce dotazníku spokojenosti a frustrace -- 3.3.2 Srovnávací analýza indexů nespokojenosti s životní realitou v letech 1975-1985 a 1995-2005 -- 3.3.3 Profesní a situační pozadí postojů člověka k životní realitě ---
3.3.4 K souvislostem mezi postoji k životní realitě a strukturou psychických stavů osobnosti -- 3.3.5 Shrnující poznámka -- 3.4 Bazální autoregulační systémy osobnosti ve vztahu -- ke specifickým řešením interakcí s realitou u nezaměstnaných 3.4.1 K optimalizaci subjektivních předpokladů a objektivních nároků na výkon profese -- 3.4.2 K potenciálně problémovým strukturám bazální psychické autoregulace osobnosti ve vztahu -- k vybraným kategoriím nezaměstnaných -- 3.4.3 Zvláštnosti manifestovaného sebenáhledu u nezaměstnaných, vyhledávajících pomoc v nalezení svého pracovního uplatnění -- 4. EPILOG: POTENCIÁLNĚ NOVÉ NÁROKY NA OSOBNOST V OBDOBÍ SPOLEČENSKÝCH PŘEMĚN -- 4.1 Osobnostní pozadí vyrovnávání se s novou životní realitou -- 4.2 Nové nároky na strukturu psychycké autoregulace a integrovanosti osobnosti -- 4.3 Nové možnosti a limitizace pronikání do psychiky osobnosti -- LITERATURA ---
PUBLIKACE, VÝZKUMNÉ ZPRÁVY A JINÉ STUDIE ORIENTOVANÉ NA POZNATKY S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ „DIAROS"
(OCoLC)428365341
cnb001857687

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC