Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Leges, 2009
190 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-87212-23-3 (brož.)
Student
Obsahuje bibliografii na s. 187-190 a biliografie
000179997
Kuriózní patenty z doby osvícenské -- Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc -- Rozvoj daňového práva na Slovensku -- Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc -- Finančnoprávny pohľad na súčasné proti krizové záchranné balíčky -- Doc. JUDr. Dr. h. c. Ladislav Balko, Ph.D -- Státní podniky a jejich zisk -- JUDr. Jan Bárta, CSc -- Devizové předpisy -- JUDr. Eva Blechová -- Rozpočtové právo jako součást finančního práva -- JUDr. Radim Boháč, Ph.D -- Colné právo ako podsystém finančného práva -- Doc. JUDr. Maria Bujňáková, CSc -- Povinnost mlčenlivosti příslušníka regulované profese a odpovědnost za její porušení -- Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc, JUDr. Olga Sovova, Ph.D -- K možnostem rozšíření akcionářova práva na informace stanovami -- Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc -- Peníze a životní prostředí -- Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc -- The General Basis of Fair Taxation ---
(On an example of the Russian legislation, doctrines and judiciary practice) Alexander Demin -- Okružní jízdy a smlouva o přepravě osob podle občanského zákoníku -- JUDr. Dita Frintová, Ph.D., JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D -- Daňový řád -- JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D -- Cesta k nadnárodním právním systémům otevřena? -- Prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc -- Stručný přehled vývoje účetnictví -- Ing. Eva Chmátalová, CSc -- Odposlech a záznam telekomunikačního provozu -- Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc -- Americká finanční krize -- Mgr. Lenka Jurošková -- Zamyšlení nad finančním právem na počátku 3. tisíciletí -- Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc, JUDr. Zdeněk Karfík, CSc -- Je přenos daňové povinnosti opravdu zakázán? -- Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc -- Náboženská matice ve vládním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (historickoprávní souvislosti) ---
Doc. JUDr. Vladimír Kindl, CSc -- Daňový charakter některých poplatků -- JUDr. Michael Kohajda, Ph.D -- Právní ochrana zákonných peněz -- JUDr. Petr Kotáb -- Politické, sociálno-ekonomické a právně vztahy v tzv. postsocialistickej Európe v období prebiehajúcej globálnej světověj hospodárskej krízy (kritický náčrt vývoja, stavu a perspektivy na příklade Slovenska) -- Plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc -- K vývoji a koncepci právní úpravy finanční kontroly ve veřejné správě -- JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D -- Dalo se zabránit znárodnění britských investic v Československu v roce 1945? -- Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc -- Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb -- Mgr. Bc. Libor Kyncl -- Objekt právní úpravy bankovního tajemství a povinnosti mlčenlivosti -- JUDr. Petr Liška, LL.M -- Veritatem sequi et tueri iustitiam -- Prof. Dr. hab. Jerzy Malecki -- Daně a cestovní ruch -- Doc. JUDr. Hana Marková, CSc ---
Clo a celnictví v České republice po vstupu do Evropské unie -- JUDr. Pavel Matoušek -- První československý měnový zákon a poukázky Zemské banky Království českého -- JUDr. Jaroslav Moravec -- Finanční právo v evropském kontextu -- JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D -- Nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami -- JUDr. Petr Novotný -- Právní úprava, podstata a povaha institutu „veřejná prospěšnost" v zahraničí a úvahy de lege ferenda v České republice -- JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D -- Financování ÚSC z prostředků Evropské unie -- JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D -- Prijatie písomného colného vyhlásenia a jeho overovanie -- Doc. JUDr. Alena Pauličková, Ph.D -- Bankovní záruka v současné a v navrhované úpravě -- Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc -- Ústavněprávní aspekty místních daní -- JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D -- Zdanění příjmů z investic německých investorů -- Dr. Bernd Ródl ---
Věda finančního práva po roce 1989 v Polsku -- Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruškowski -- Finanční předpisy v mezinárodním právu soukromém -- Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc -- Soukromé a veřejné právo -- Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D -- Činnost územních finančních orgánů -- JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D -- Pojmové zvláštnosti v Digestech -- Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc -- K instituci finančního arbitra -- Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc -- Z historie finanční stráže v Čechách a na Moravě -- Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc -- O akreditaci vysokoškolských studijních programů -- JUDr. Ing. Josef Stasa, CSc -- Některé problémy spojené s oběhem peněz v České republice -- JUDr. Leopold Surga -- Pořízení na případ smrti podle Obnovených zřízení zemských z roku 1627 (juristický rozbor) -- JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, Ph.D -- Celní právo a celní správa v systému finančního práva 20. a 21. století ---
JUDr. Dana Šrámková, Ph.D -- Kodifikace doložky nejvyšších výhod ve světle sporů z mezinárodních investic -- Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc -- Perspektivy bankovního dohledu po ratifikaci Lisabonské smlouvy -- Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc, JUDr. Martina Kubistova -- Doložka nejvyšších výhod ve světle kodifikačního úsilí Komise pro mezinárodní právo a současného trendu judikatury mezinárodní arbitráže a praxe států -- JUDr. Vojtěch Trapl -- Reforma důchodového systému a jeho financování v České republice -- Prof. JUDr. Petr Tróster, CSc -- Vývoj institucionálního rámce dohledu nad finančním trhem v České republice -- Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc -- Nejvyšší kontrolní úřad ve světle kritiky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC