Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
341 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-200-1751-2 (váz.)
Novověk ; sv. 6
Obsahuje bibliografii na s. 323-330, bibliografické odkazy a rejstřík
000180016
Část první: Teoretická a metodologická východiska zkoumání hodnotových struktur ve společnosti České republiky (LP) /15 -- 1. Základní východiska použitého přístupu ke zkoumání hodnot /17 -- 2. Vybrané koncepty hodnot /22 -- 3. Základní procesy vzniku hodnot /38 -- 4. Základní funkce hodnot /44 -- 5. S čím z uvedených podmínek pro výzkum hodnot dále pracujeme /58 -- Část druhá: Sociologické výzkumy hodnot /63 -- 1. Sociologické výzkumy hodnot a jejich východiska (LP) /65 -- 2. Kvantitativní sociologické empirické výzkumy založené „ad hoc" (MV, RT, LP) /67 -- 2.1 Východiska sociologických výzkumů „ad hocu -- 2.2 Výzkumy hodnot na území ČR /70 -- 2.3 Závěry o výzkumech „ad hocu /72 -- 3. Koncepty empirických šetření: nejvýznamnější přístupy -- k výzkumům hodnot v současné sociologii (LP, MM, MV) /73 -- 3.1 Koncept Michaela Rokeache /74 -- 3.2 Koncept Ronalda Ingleharta /74 -- 3.3 Koncept Geerta Hofstedeho /82 -- 3.4 Koncept S. H. Schwartze /88 -- 4. Návrh nového postupu empirického sociologického výzkumu hodnot (LP) /98 -- 4.1 Zdroje a obecná východiska vytváření svébytného postupu empirického zkoumání hodnot /4.2 Specifikace východisek vytvářeného nového konceptu výzkumu hodnot /105 -- 4.3 Stručné vymezení nového konceptu empirického sociologického výzkumu hodnotových struktur /109 -- 4.4 Základ pro syntetizující model /113 -- 5. Závěrečná poznámka (LP) /119 -- Část
třetí: Zkoumání hodnot prostřednictvím kvalitativních postupů /121 -- 1. Možnosti a postupy kvalitativního výzkumu hodnot (MŠ, EA, OA, LP) /124 -- 1.1 Etnologie, antropologie (případné kvalitativní sociologie)(MŠ, EA) /126 -- 1.2 Výzkumy médií (OA) /133 -- 2. Výsledky vybraných kvalitativních výzkumů /137 -- 2.1 Výsledky kvalitativních výzkumů etnologie, antropologie (EA, MŠ, EK) /138 -- 2.2 Výsledky kvalitativních výzkumů hodnoty v médiích (OA, LP) /152 -- Část čtvrtá: Výsledky empirických sociologických kvantitativních výzkumů hodnot v České republice /161 -- 1. Přístupy k analýzám a zdroje (LP, MŠ, MV, RT) /163 -- 1.1 Možnosti a meze analýz výzkumů hodnot /163 -- 1.2 Výzkumy, s nimiž jsme při sekundární a srovnávací analýze pracovali /167 -- 2. Výsledky „ad hoc" výzkumů (MV, LP, RT) /173 -- 2.1 Srovnání výzkumů „ad hocu různého druhu, s co největším dosahem do minulosti /173 -- 2.2 Srovnání výsledků výzkumů hodnotových struktur -- Centra pro výzkum veřejného mínění za roky 1990-2008 /194 -- 3. Materialistické a postmaterialistické hodnoty v ČR -- základní výsledky užití postupu R. Ingleharta ve společnosti ČR (MM, LP) /201 -- 3.1 Podíly materialisticky a postmaterialisticky zaměřených hodnot ve společnosti ČR /202 -- 3.2 Porovnání společnosti ČR s jinými státy /213 -- 4. Analýza výsledků výzkumu hodnot podle konceptu S. H. Schwartze (MV) /216 -- 4.1 Základní
explorace dat /217 -- 4.2 Hodnoty v evropských zemích /219 -- 4.3 Vztah hodnot k dalším proměnným -- 5. Výsledky výzkumů podle nově vytvářeného konceptu výzkumu hodnotových struktur (LP, MŠ) /232 -- 5.1 Hodnotové preference -- 5.2 Hodnotové orientace v ČR /241 -- 5.3 Hodnotové rámce v ČR /249 -- 5.4 Normy chování /257 -- 6. Poznámka místo shrnutí (LP) /271 -- Část pátá: Shrnutí poznatky a otázky (LP) /273 -- 1. Podoba hodnotových struktur ve společnosti ČR /276 -- 1.1 Hodnoty podle přístupu R. Ingleharta a S. H. Schwartze /276 -- 1.2 Hodnoty podle výzkumů bez ucelených konceptuálních východisek /281 -- 1.3 Hodnoty podle přístupu opřeného o nový koncept výzkumu hodnot /287 -- 1.4 Srovnání výzkumu hodnot podle různých postupů: průniky, diference, otázky /308 -- 2. Metodická porovnání a rozhodující otázky pro budoucí výzkum /312 -- Věcný rejstřík /319 Literatura /323 -- Příloha 1: Specifikace mezinárodních výzkumů, s jejichž výsledky jsme pracovali /331 -- Příloha 2: Analýza hodnotových typů ve společnosti České republiky -- na základě výsledků faktorové analýzy výzkumu „Bůh po komunismu" z roku 1997 /337

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC