Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
315 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7419-010-0 (brož.)
Studijní texty ; sv. 45
Dotisk 2011
Obsahuje bibliografii na s. 275-300 a rejstříky
000180018
Část první -- NÁRODY A NACIONALISMUS JAKO BADATELSKÝ PROBLÉM | 13 -- Kapitola první. Spory o výklad a definici | 16 -- 1.1 Názory na národ v 19. století | 17 -- 1.2 Pojetí národa ve druhé polovině 20. století | 21 -- 1.3 Nacionalismus: pohroma či nedopatření? | 30 -- 1.4 Pokusy o historický výklad národa | 40 -- Kapitola druhá. Typologická charakteristika | 48 -- 2.1 Základní typy formování evropského národa | 48 -- 2.2 Periodizace cesty k modernímu národu | 52 -- 2.3 Multietnické říše jako politický rámec národních hnutí | 55 -- Část druhá -- ZDROJE A SLOŽKY NÁRODOTVORNÝCH PROCESŮ | 6l -- Kapitola první. Odkaz minulosti | 64 -- 1.1 Minulost přímo oslovující člověka | 64 -- 1.2 „Národní" minulost jako součást předmoderní historické tradice | 73 -- Kapitola druhá. Etnické kořeny | 80 -- 2.1 Etnická mnohotvárnost předmoderní Evropy | 80 -- 2.2 Jazyková homogenizace v raně novověkém státě | 82 -- 2-3 Jazyky a etnické skupiny v období formování národa | 88 -- Kapitola třetí. Modernizace | 95 -- 3.1 Modernizace státu | 96 -- 3.2 Politická a sociální rovnoprávnost | 100 -- 3.3 Ekonomický rozvoj a sociální komunikace | 109 -- 3.4 Škola a národní výchova | 119 -- 3.5 Typologie národních hnutí podle jejich vztahu k procesu modernizace | 123 -- Část třetí -- AKTIVITY VE JMÉNU NÁRODA | 131 -- Kapitola první. Aktéři dramatu: kdo mluvil jménem národa? -- 1.1 Státní národ | 136 --
1.2 Národní hnutí | 138 -- 1.3 Sociální původ národní inteligence | 141 -- Kapitola druhá. Národně relevantní zájmové rozpory | 145 -- 6 | 2.1 Zápas o místo na slunci: boj o politickou moc | 145 -- 2.2 Rozpor mezi státy a národy | 153 -- 2.3 Nerovnoměrnost vývoje | 157 -- 2.4 Rozpory vyplývající z modernizace | 161 -- Kapitola třetí. Národní mýtus a hledání společného osudu | -- 3.1 Dějiny jako argument | 172 -- 3.2 Konstrukce národních dějin | 178 -- 3.3 Národní minulost v mýtech a tradicích | 189 -- Kapitola čtvrtá. Zápas o národní jazyk a kulturu | 200 -- 4.1 Kultura jako nástroj národní mobilizace | 203 -- 4.2 Jazykové požadavky národních hnutí | 208 -- 4.3 Rozmar vzdělanců nebo sociální potřeba? | 221 -- 4.4 Jazyk předmětem politického zápasu | 227 -- Kapitola pátá. Národ jako kulturní konstrukce? | 232 -- 5.1 Úloha emocí | 233 -- 5.2 Živočišné pudy a instinkty | 236 -- 5.3 Symboly | 238 -- 5.4 Stereotypy | 240 -- 5.5 Národní pomníky a ikonografické symboly | 242 -- 5.6 Národní slavnosti | 248 -- 5.7 Národní prostor a jeho hranice | 258 -- Závěry a hypotézy | 266 Použitá literatura | 275 -- Literatura k dějinám jednotlivých národů | 297 -- Věcný rejstřík | 301 -- Rejstřík zeměpisných jmen | 310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC