Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.9) Půjčeno:190x 
BK
6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2.
Praha : Grada, 2010
208 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3133-9 (brož.)
Psyché
Dotisk 214
Obsahuje bibliografii na s. 195-200 a rejstříky
000180020
1. PŘEDMĚT A PŘÍSTUP PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI -- 1.1 Definice osobnosti -- 1.2 Sousední obory psychologie osobnosti -- 1.2.1 Sousedící oblasti uvnitř psychologie -- 1.2.2 Sousedící vědní obory mimo psychologii -- 1.2.3 Aplikační oblasti psychologie osobnosti -- 1.3 Historický pohled na psychologii osobnosti -- 1.3.1 Historické zdroje psychologie osobnosti -- 1.3.2 Vývoj psychologie osobnosti, její historický smysl a poslání -- 2. METODY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI -- 2.1 Výzkumné a diagnostické techniky -- 2.1.1 Systematické pozorování -- 2.1.2 Posuzovací skály -- 2.1.3 Analýza spontánních výtvorů -- 2.1.4 Psychologický interview -- 2.7.5 Psychologický dotazník -- 2.1.6 Výkonové testy -- 2.1.7 Testy osobního stylu -- 2.1.8 Projektivní testy -- 2.1.9 Psychofyziologické metody -- 2.2 Pojem vlastnosti a problém koherence v popisu osobnosti -- 2.2.1 Vlastnosti a rysy -- 2.2.2 K problému koherence vlastností -- 2.3 Výzkumné strategie v psychologii osobnosti -- 2.3.1 Vývojové projekty -- 2.3.2 Taxonomie individuálních rozdílů v psychologii osobnosti -- 2.3.3 N = 1: Jediný člověk jako předmět výzkumu -- 3. BIOLOGICKÝ ZÁKLAD OSOBNOSTI. TEMPERAMENT A KONSTITUCE -- 3.1 Biologie jako klíč k psychologii osobnosti -- 3.2 Temperament -- 3.2.1 Antická "Štávová" teorie temperamentu -- 3.2.2 Kretschmerova morfologicky založená teorie temperamentu -- 3.2.3 Eysenckova teorie: extraverze—introverze, neuroticismus, psychoticismus -- 3.2.4
Současné výzkumy temperamentu -- 4. SCHOPNOSTI -- 4.1 Základní pojmy -- 4.2 Techniky diagnostiky schopností -- 4.2.1 Studium schopností v přirozených situacích -- 4.2.2 Testy schopností -- 4.3 Klasifikace schopností: Faktorová analýza -- 4.3.1 Inteligence -- 4.3.2 Vývoj v chápání a měření inteligence -- 4.4 Inteligence a speciální schopnosti -- 4.4.1 Verbální schopnosti -- 4.4.2 Prostorová představivost -- 4.4.3 Numerická schopnost -- 4.4.4 Percepční pohotovost -- 4.4.5 Paměťové schopnosti -- 4.4.6 Psychomotorické schopnosti -- 4.4.7 Umělecké schopnosti -- 4.4.8 Gardnerova teorie sedmera inteligencí -- 4.4.9 Současné výzkumy schopností -- 4.5 Vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností -- 4.6 Schopnosti a postavení člověka ve společnosti -- 4.6.1 Primární a sekundární projevy schopností -- 4.6.2 Jak důležité jsou schopnosti? -- 5. MOTIVACE -- 5.1 Vybrané problémy teorie motivace -- 5.1.1 Definice -- 5.1.2 Dva introspektivně fyzikální homeostatické modely -- 5.1.3 Odvozování motivů a funkční autonomie -- 5.1.4 Konflikt motivů -- 5.1.5 Typická rozcestí motivační dynamiky -- 5.1.6 Motivační stavy a motivační vlastnosti -- 5.2 Přehled motivačních vlastností -- 5.2.1 Primární potřeby -- 5.2.2 Zájmy -- 5.2.3 Postoje a hodnotové orientace -- 6. EMPIRICKY ODVOZENÉ RYSY OSOBNOSTI -- 6.1 Poruchy osobnosti -- 6.2 Cattellův šestnáctifaktorový systém -- 6.3 Velká Pětka -- 7. TEORETICKY ODVOZENÉ
RYSY OSOBNOSTI -- 7.1 Jungova typologie -- 7.2 Kuhlova teorie interakcí osobnostních systémů -- 7.3 Cloningerovy dimenze charakteru -- 7.4 Převážně spekulativní tvorba humanistických psychologů -- 7.5 Z výsledků kognitivistických teorií -- 8. FUNKČNÍ ARCHITEKTURA OSOBNOSTI -- 8.1 Introspektivní východisko psychoanalytické teorie osobnosti -- 8.2 Anatomie „psychického aparátu" podle Freuda: Id Ego Superego -- 8.3 Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu -- 8.4 Alternativní hlavní motivy -- 8.5 Jungovo doplnění Freuda: Kolektivní nevědomí, archetypy, komplexy -- 8.6 Ego-psychologie -- 8.7 Berného modifikace psychoanalytického modelu -- 8.8 Kognitivistické principy -- 8.9 Humanistické teorie osobnosti. Spiritualita ve struktuře osobnosti -- 8.9.1 Smysl života -- 8.9.2 Spiritualita -- 8.10 Transpersonální dimenze osobnosti -- 9. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI -- 9.1 Vývoj a osobnost -- 9.1.1 Biologické zrání (a involuce) jako faktor formování osobnosti -- 9.1.2 Učení jako mechanismus vývoje -- 9.1.3 Kritická a senzitivní období -- 9.1.4 Zákonité vývojové krize -- 9.1.5 Vlastní aktivita jedince, který se vyvíjí -- 9.2 Psychosexuální vývoj podle Freuda -- 9.3 Eriksonova teorie „osmi věků člověka" -- 9.3.1 Stadium receptivity téma základní důvěry -- 9.3.2 Stadium autonomie -- 9.3.3 Stadium iniciativy -- 9.3.4 Stadium přičinlivé píle -- 9.3.5 Stadium identity -- 9.3.6 Stadium intimity -- 9.3.7 Stadium
generativity -- 9.3.8 Stadium integrity -- 9.4 Objektní vztahy v raném dětství a jejich význam v dospělosti -- 9.5 Jung o vývoji osobnosti -- 10. JÁ A SVĚT -- 10.1 Proč tolik „Já" v psychologii osobnosti? -- 10.2 Co je „Já"? -- 10.2.1 Zcela zvláštní zájmeno -- 10.2.2 Já jako subjekt -- 10.3 Rogersovo Self -- 10.4 Sebevědomí a jeho struktura -- 10.5 Self v sociálně-kognitivní teorii

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC