Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Leges, 2009
223 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-87212-21-9 (brož.)
Teoretik
Obsahuje bibliografické odkazy
Částečně slovenský text a anglická resumé
000180032
NOVÉ INSTITUTY V TRESTNÍM PRÁVU -- Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané -- před 1. 1. 2010 -- JUDr. Karel Beran, Ph.D -- K pojmu trestného činu v novém trestním zákoníku -- Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc -- Zavinění a omyl v novém trestním kodexu -- Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D -- Nová úprava forem trestné činnosti -- JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D -- Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového -- trestního zákoníku -- JUDr. Bronislava Coufalová -- Právní úprava nových alternativních trestů -- JUDr. Filip Ščerba, Ph.D -- Trest domácího vězení -- JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D -- Vražda a zabití v novém trestním zákoníku -- JUDr. Jaromír Hořák -- Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním -- zákoníku -- JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D ---
Ochranné léčení v novém trestním zákoníku: ke třem vybraným otázkám Mgr. Maroš Matiaško -- Vybrané majetkové trestné činy v novém trestním zákoníku ve srovnání -- s aktuální úpravou se zaměřením na nedbalostní trestné činy -- JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D -- Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima -- ratio -- Doc. JUDr. Alexander Nett, CSc -- Drogové delikty -- JUDr. Jana Mahdalíčková -- ČESKO-SLOVENSKÁ REFLEXE -- Komparácia vybraných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb. s Trestným -- zákonom č. 300/2005 Z. z -- Doc. JUDr. Darina Mašlányová, CSc. JUDr. Andrej Zachar -- K aktuálnym problémom slovenského trestného súdnictva -- Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc -- Porovnávacia analýza systémov súdnictva nad mládežou -- JUDr. Miroslava Vráblová -- K niektorým novým prvkom v trestnom súdnictve v anglosaskom -- a európskom priestore -- JUDr. Ing. Adrián Jalč, Ph.D ---
Harmonizácia niektorých procesných práv obvineného v trestnom konaní -- v rámci Európskej únie -- Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc -- ŠIRŠÍ TRESTNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI -- Aplikácia zásady ne bis in idem v Európskej únii -- doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D -- Trest odnětí svobody a jeho vliv na recidívu -- JUDr. Andrea Vejbérová -- K problematice zahlazení odsouzení -- JUDr. Marie Vanduchová, CSc -- A advokát predsa nesmie byť agentom! rozsudok Najvyššieho súdu SR -- a jeho potencionálny vplyv na stav a vývoj súdnictva v SR -- JUDr. Eduard Burda, Ph.D. Mgr. Petronela Luprichová -- Metodika identifikácie osôb pomocou videozáznamov pomocou metod -- analýzy pohybu pre kriminalistické účely -- Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc. Ing. Jaroslav Majerník, CSc. Ing. Alena Galajdová Ing. Zlatica Dolná

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC