Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
1. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2009-2010
2 sv. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-109-3 (sv. 1 ; váz.)
ISBN 978-80-7400-178-9 (sv. 2 ; váz.)
Velké komentáře
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
I. § 1-139. 2009. xvi, 1287 s. -- II. § 140-421. 2010. xiv, s. 1289-3285
000180035
Trestní zákoník I komentář (§ 1 až 139) -- Část první. Obecná část -- Hlava I. Působnost trestních zákonů (§ 1 až 11) -- Díl 1. Žádný trestný čin bez zákona (§ 1) -- Díl 2. Časová působnost (§ 2 až 3) -- Díl 3. Místní působnost (§ 4 až 11) -- Hlava II. Trestní odpovědnost (§ 12 až 27) -- Díl 1. Základy trestní odpovědnosti (§ 12 až 14) -- Díl 2. Zavinění (§ 15 až 19) -- Díl 3. Příprava a pokus trestného činu (§ 20 až 21) -- Díl 4. Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22 až 27) -- Hlava III. Okolnosti vylučující protiprávnost (§ 28 až 32) -- Hlava IV. Zánik trestní odpovědnosti (§ 33 až 35) -- Díl 1. Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33) -- Díl 2. Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34 až 35) -- Hlava V. Trestní sankce (§ 36 až 104) ---
Díl 1. Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36 až 38) -- Díl 2. Tresty (§ 39 až 95) -- Oddíl 1. Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39 až 45) -- Oddíl 2. Upuštění od potrestání (§ 46 až 48) -- Oddíl 3. Dohled (§ 49 až 51) -- Oddíl 4. Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52 až 54) -- Oddíl 5. Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55 až 80) -- Oddíl 6. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81 až 87) -- Oddíl 7. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu -- vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 88 až 91) -- Oddíl 8. Započítání vazby a trestu (§ 92 až 93) -- Oddíl 9. Zánik výkonu trestu (§ 94 až 95) -- Díl 3. Ochranná opatření (§ 96 až 104) -- Oddíl 1. Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96 až 97) ---
Oddíl 2. Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98 až 104) -- Hlava VI. Zahlazení odsouzení (§ 105 až 106) -- Hlava VII. Zvláštní ustanovení o některých pachatelích (§ 107 až 109) -- Hlava VIII. Výkladová ustanovení (§ 110 až 139) .... ....

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC