Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
162 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-3009-7 (brož.)
Sociologie
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000180068
1. Od elitního přes masové k univerzálnímu terciárnímu -- vzdělávání: konceptuální rámec -- Petr Pobian -- 1.1 Elitní, masové a univerzální terciární vzdělávání -- 1.2 Od elitního k univerzálnímu: kam došla Česká republika? -- 1.3 Od elitního k univerzálnímu? Přehled tematických -- kapitol -- Použitá literatura -- 2. Od elitního k univerzálnímu terciárnímu vzdělávání: tematické pohledy -- 2.1 Studenti v procesech univerzalizace terciárního -- vzdělávání -- Libor Prudký -- 2.1.1 Vývoj nárůstu počtu studentů terciárního vzdělávání pokus o strukturální pohled -- 2.1.2 Některé souvislosti posunů v průběhu studia -- 2.1.3 Změny v rovnostech šancí ke studiu terciárního vzdělávání v České republice? -- 2.1.4 Diference v kvalitě vzdělávání uvnitř terciárního vzdělávání v České republice? -- 2.1.5 Poznámka o diferencích v participaci studentů ---
na vzdělávání a fungování vysokých škol -- 2.1.6 Místo shrnutí a závěrů -- Použitá literatura -- 2.2 Vyučující na cestě od elitního přes masové k univerzálnímu -- terciárnímu vzdělávání -- Petr Pabian -- 2.2.1 Kvantita a kvalita: pokles, nebo diverzifikace kvality? -- 2.2.2 Relevance: komu patří terciární vzdělávání -- a výzkum? -- 2.2.3 Akademická komunita: konec společenství? -- 2.2.4 Závěr -- Použitá literatura -- 2.3 Výzkum v terciárním vzdělávání -- Karel Šima -- 2.3.1 Úvod proces masifikace a proměny výzkumné kapacity vysokého školství -- 2.3.2 Výzkum ve vysokoškolské politice vysoké školy v politice výzkumu -- 2.3.3 Posilování výzkumné kapacity vysokého školství od konce devadesátých let -- 2.3.3 Výzkumná kapacita -- 2.3.4 Závěry -- Použitá literatura -- 3. Masifikace a obsahy terciárního vzdělávání -- Libor Prudký -- 3.1 Jaké jsou cíle masifikace terciárního vzdělávání? ---
3.2 Vybrané vlivy na obsahy terciárního vzdělávání -- 3.2.1 Vzdělanostní společnost a její rozpory jako první z rámců obsahu terciárního vzdělávání -- 3.2.2 Koncepty vzdělávání a jejich možnosti jako obsahových východisek pro zacílení variant terciárního vzdělávání -- 3.2.3 Vzdělávání jako součást utváření osobnosti -- a společenství -- 3.3 Vybrané koncepty obsahových směřování současné společnosti -- 3.3.1 Koncept kvality a udržitelnosti života jako naplnění teorie racionální volby -- 3.3.2 Koncept otevřené společnosti jako rámec rozvoje kvality a udržitelnosti života -- 3.4 Svoboda jako kritérium pro odpovědi na otázku -- po obsahu a cíli současných společností i jako součást obsahů vzdělávání -- 3.5 Diferenciace obsahů terciárního vzdělávání a učení se -- svobodě jako jejich atribut -- Použitá literatura -- 4. Závěr: shrnutí a výhledy ---
4.1 Shrnutí: české vysoké školství mezi elitním -- a univerzálním -- 4.1.1 Vnímání přístupu k terciárnímu vzdělání -- 4.1.2 Funkce vysokého školství -- 4.1.3 Kurikulum a formy výuky -- 4.1.4 Studentská kariéra -- 4.1.5 Institucionální diverzita -- 4.1.6 Rozhodovací mechanismy na celostátní úrovni -- 4.1.7 Standardy kvality -- 4.1.8 Kritéria pro vstup -- 4.1.9 Akademická správa -- 4.1.10 Vládnutí v rámci institucí -- 4.1.11 Pokus o celkový pohled: nerovnoměrnosti vývoje a výsledná napětí -- 4.2 Výhledy: rozšiřování horizontů -- 4.2.1 Studenti a jejich působení v rámci rozvoje -- vysokoškolského vzdělávání -- Libor Prudký -- 4.2.2 Vyučující a budoucnost českého terciárního -- vzdělávání -- Petr Pabian -- 4.2.3 Výzkum ve třech fázích masifikace VŠ -- Karel Šima -- 4.2.4 Rozvoj terciárního vzdělávání u nás bez zvážení -- obsahů a cílů -- Libor Prudký -- Použitá literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC