Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(6.5) Půjčeno:52x 
BK
Slovník
1. vyd.
Praha : Leda, 2009
1267 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7335-215-8 (soubor ; váz.) ISBN !9788073352158 (chyb.)
ISBN 978-80-7335-219-6 (4. díl ; váz.) ISBN !9788073352196 (chyb.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. [1266]-1267
000180076
Předmluva // 7 // Zásady zpracování a užívání slovníku (F. Čermák) 9 // 1 Výbér řrazémů a idiomů 9 // 1.1 Typy zpracovaných propozičních frazémů a idiomů... 9 // 1.2 Typy hesel ... 10 // 1.3 Řazení hesel... 11 // 2 Heslová stať a její součásti 12 // 2.1 Přehled hesla... 12 // 2.2 Podoba záhlaví... 12 // 2.3 Stylová charakteristika... 13 // 2.4 Gramatická charakteristika... 14 // 2.5 Charakteristika intonace (spolupráce R. Blatná) ... 15 // 2.6 Třansformace... 20 // 2.7 Kontext, valence, funkce a význam... 20 // 2.8 Exemplifikace ... 23 // 2.9 Synonyma a ekvivalenty ... 23 // 2.10 Další údaje o úzu, etymologii, formách, motivaci a jiných souvislostech... 24 // 2.11 Cizojazyčné ekvivalenty... 25 // 3 Sémantický rejstřík (onomaziologický slovník) 26 // Seznam zkratek a značek 29 // Bibliografie častéji užívaných pramenů 33 // SLOVNÍK VÝRAZŮ VĚTNÝCH 35 // SÉMANTICKÝ REJSTŘÍK (onomaziologický slovník) 1061 // České frazémy a idiomy propoziční (F. Čermák) // 1239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC