Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Smíšené literární formy
Vyd. 1.
Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998
238 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-238-2676-X (váz.)
latina, němčina
Obsahuje bibliografii na s. 237-238, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. souběžný latinský text
000180083
Obsah // Průvodní slovo (A. Opasek)...VII // Poděkování vydavatelů... Vili // Obsah ...IX // Zkratky...XIII // I. Předmluvy // A. Vznik mnišství (M. Puzichová)... XIX // B. Spiritualita Řehole Benediktovy (P. Luislampová)...XXXIII // C. Latinský text Řehole (B. Ellegast, J. Gartner)... LI // D. Řehole Benediktova v češtině...ĽV // Literatura... LXV // II. Řehole Benediktova latinsky a česky // Prolog... 3 // Komunita pod Řeholí a opatem // 1. Druhy mnichů ... 13 // 2. Opat ... 15 // 3. Přibírání bratří na poradu... 23 // Duchovní umění // 4. Nástroje dobrých skutků ... 27 // 5. Poslušnost... 33 // 6. Mlčenlivost... 37 // 7. Pokora... 39 // x // Společnä modlitba // 8. Bohoslužby v noci... 53 // 9. Počet žalmů v nočních hodinkách ... 53 // 10. Noční bohoslužba v letním období... 55 // 11. Vigilie o nedělích... 57 // 12. Ranní chvály o nedělích a svátcích... 59 // 13. Ranní chvály ve všední dny... 61 // 14. Vigilie o svátcích svätých... 63 // 15. Období, kdy se říká Aleluja... 63 // 16. Bohoslužby během dne... 63 // 17. Počet žalmů v těchto hodinkách... 65 // 18. Pořadí těchto žalmů... 67 // 19. Chování při zpěvu žalmů ... 71 // 20. Uctivost při modlitbě... 73 // Organizace kláštera // 21. Děkani kláštera ... 73 // 22. Noční odpočinek mnichů... 75 // Poklesky a tresty // 23. Vyloučení pro přestupky... 75 // 24. Stupeň vyloučení... 77 // 25. Těžší provinění... 77 // 26.
Nedovolená setkání s vyloučenými... 79 // 27. Opatova péče o vyloučené... 79 // 28. Nepolepšitelní... 81 // 29. Opětné přijetí bratří... 83 // 30. Trestání chlapců... 83 // 31. Celerář kláštera... 85 // 32. Nářadí a ostatní věci kláštera... 87 // 33. Soukromý majetek mnichů... 89 // 34. Rozdělování podle potřeb... 91 // Služby bratřím a zaopatření bratří // 35. Týdenní služba v kuchyni... 91 // 36. Nemocní bratři ... 95 // 37. Starci a chlapci... 97 // 38. Týdenní služba lektora... 97 // 39. Množství pokrmu... 99 // 40. Množství nápoje ... 101 // XI // 41. Doba jídla... 103 // Organizace dne // 42. Mlčení po kompletáři... 105 // Chyby a zadostiučinění // 43. Nedochvilní ? bohoslužbám a ke stolu... 107 // 44. Zadostiučinění vyloučených... 109 // 45. Chyby v oratoři... 111 // 46. Jiná provinění... 113 // 47. Znamení ? bohoslužbám... 113 // 48. Každodenní tělesná práce... 115 // 49. Čtyřicetidenní půst... 119 // 50. Služby Boží mimo klášter... 121 // 51. Bratři na krátkých cestách ... 121 // 52. Klášterní oratoř... 123 // Vnější vztahy kláštera // 53. Přijímání hostí... 123 // 54. Přijímání dopisů a darů... 127 // 55. Oděv a obuv bratří... 129 // 56. Opatův stůl... 131 // 57. Řemeslníci v klášteře ... 133 // Řád přijímání bratří // 58. Způsob přijímání bratří... 133 // 59. Přijímání synů šlechticů a chudých ... 139 // 60. Přijímání
kněží... 141 // 61. Přijímání cizích mnichů... 143 // Řád služeb // 62. Kněží kláštera... 145 // 63. Pořadí v komunitě... 147 // 64. Ustanovení opata ... 149 // 65. Převor kláštera... 153 // 66. Fortnýři kláštera ... 157 // Komunita projevující lásku // 67. Bratři poslaní na cestu... 159 // 68. Příliš náročné úkoly... 161 // 69. Zákaz hájit jeden druhého ... 161 // 70. Zákaz svévolného trestání druhých... 163 // 71. Vzájemná poslušnost... 163 // XII // 72. Dobrá horlivost mnichů... 165 // Epilog // 73. Tato Řehole jako začátek cesty ? plné spravedlnosti... 167 // III. Rejstříky a přehledy // A. Rejstřík biblických míst... 173 // B. Synopse Řehole Benediktovy a Řehole Mistrovy... 179 // C. Rejstřík paralel RB v patristické literatuře... 191 // D. Zkratky jmen církevních Otců a jejich děl...203 // E. Glosář. Výklad latinských termínů a jmen...211 // R Rejstřík ? českému překladu ...227 // IV. Příloha // Benediktinský život u nás...233 // Výběr literatury o českých benediktinských klášteřích...237
(OCoLC)42247512

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC