Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Středokluky : Zdeněk Susa, 2008
309 s., viii s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86057-51-4 (brož.)
čeština
Chronologické přehledy
Obsahuje bibliografie
Část. souběžný německý text
000180111
Václav Havel text z Terezínské pamětní knihy -- Václav Klaus z projevu v Terezíně -- Místo úvodu Himmlerova meditace -- I. Cesta k holocaustu -- Hitlerova učňovská léta -- Německo na cestě k nacismu -- Vzestup nacistů umožnila světová krize -- Jak se stal Hitler německým občanem -- Převzetí moci nacionálními socialisty -- Rasové zákony se uvádějí do praxe -- Hitlerův nejlepší přítel nebyl árijcem -- Hitlerovi synové nebo nová legenda -- Dopisy zasílané Hitlerovi -- Pronásledování Židů po anšlusu Rakouska -- Říšská křišťálová noc a její důsledky -- Dokumenty k I. kapitole -- Program Německé nacionálně socialistické dělnické strany NSDAP (česky a německy) -- Norimberské zákony z roku 1935 (česky a německy) -- Sudetoněmecká strana SdP Grundplanung O A 1938 -- Karlovarský program Karlsbader Programm der SdP ---
Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938. Chronologie 1920-1939 -- II. Druhá republika a židovská otázka -- Protižidovská politika Druhé republiky -- Antisemitismus na postupu -- Protižidovská linie Beranovy vlády -- Vládní komise pro řešení židovských záležitostí -- Otázka židovského majetku -- Protižidovská mediální kampaň -- Židovská média za Druhé republiky -- Konec Druhé republiky -- Dokumenty k II. kapitole -- Z programového prohlášení vlády přednesené ministerským předsedou Rudolfem Beranem -- Prohlášení Čechů židů k české veřejnosti -- Seznam protižidovských článků v tisku druhé republiky -- Vlády v období Druhé republiky -- Prohlášení německé a československé vlády z 15. března 1939 (česky a německy) -- Chronologie Druhé republiky 1938-1939 -- III. Protižidovská politika po ztížení Protektorátu Čechy a Morava ---
Protižidovská opatření na území Protektorátu -- Záchrana židovských dětí -- Izolace Židů ve společnosti a odnímání jejich svobod -- Situace v židovských obcích a organizacích -- Antisemitismus v kulturní oblasti -- Aktivističtí novináři -- Zneužívání židovské obce k deportacím jejích příslušníků -- Zásady rasové a národnostní politiky -- Válečné škody na židovském majetku -- Heydrichova protižidovská opatření v Protektoráte -- Deportace Židů z protektorátního území -- Čeští Židé v lodžském ghettu -- Vraždění dětí -- Genocida romské pospolitosti v Protektoráte -- Konference ve Wannsee -- Dokumenty k III. kapitole -- Výnos Vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (česky a německy) Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku z 21. června 1939, -- Třetí prováděcí nařízení k židovskému majetku z 29. ledna 1940 ---
Čtvrté prováděcí nařízení k židovskému majetku ze 7. února 1940 -- Vládní nařízení o odpočivných platech Židů ze 7. listopadu 1940 -- Policejní nařízení o označování Židů z 1. září 1941 -- Vládní nařízení o zaměstnávání Židů ze 17. července 1942 -- Kárná opatření ze dne 12. září 1942 -- Vládní nařízení o rodopisném úřadu pro Čechy a Moravu ze dne 1. června 1943 -- Dopis kanceláře státního prezidenta ministru vnitra z 6. října 1941 -- Ze zápisu K. H. Franka o příštích plánech v Protektorátu ze dne 17. října 1941 -- Protektorátní vlády od 16. 3. 1939 5. 5. 1945 -- Československé vlády v emigraci 21. 7. 1940 2. 4. 1945 -- Protektorátní vláda a Židé M. Kárný o jednom dluhu české historiografie -- Seznam českých Spravedlivých mezi národy -- Chronologie 1939-1942 -- IV. Konečné řešení židovské otázky -- Heydrichovy pokyny na zacházení se Židy ---
Zacházení s Židy na Německem okupovaném území -- První transporty Židů z Protektorátu -- Pokus o přesídlení Židů do SSSR před 22. červnem 1941 -- Osud československých Židů v Sovětském svazu -- Projekt zřízení ghetta na Madagaskaru -- Přípravy na genocidu -- 22. červen 1941 -- Babi jar -- SS Einsatzgruppen v akci -- Karusel smrti pokračuje -- Jízdní řád smrti -- Tragický osud transportu českých Židů do Minská -- Případ Loewenstein -- Hromadná vražda terezínského transportu v Estonsku -- Svědectví přeživších -- Konec zločinců -- Dokumenty k IV. kapitole -- Z rozkazu Himmlera pro jednotky SS operující v Bělorusku z 28. července 1941 -- Dopis Himmlera župnímu vedoucímu Greiserovi z 18. září 1941 -- Rozkaz polního maršála Mansteina veliteli armádní skupiny Jih v SSSR 20. listopadu 1941 -- Protokol z konference ve Wannsee 10. ledna 1941 (česky a německy) ---
Projev Heydricha na pražském Hradě 4. února 1942 (česky a německy) -- Hitlerova proklamace členům NSDAP 24. února 1942 -- Ze vzpomínek Adolfa Eichmanna o Chelmnu dne 26. dubna 1942 -- Výnos říšského protektora o vyhlášení výjimečného stavu ze dne 27. května 1942 -- Manifest státního prezidenta Háchy v Táboře -- Prohlášení Hitlera představitelům Protektorátu z 9. června 1942 -- Zpráva ČTK o zničení Lidic z 11. června 1942 -- Dálnopis k osudu lidických dětí z Lodže z 13. června 1942 -- Projev Emanuela Moravce v Brně 12. června 1942 -- Oficiální zpráva o zničení osady Ležáky ze dne 26. června 1942 -- Projev Kurta Daluegeho 15. června 1942 -- Ze zprávy pro Vůdce za období po atentátu na Heydricha z 1. září 1942 -- Oběti nacistického teroru -- Důvěrné sdělení vedoucího kanceláře NSDAP Bormanna z 9. října 1942 -- Chronologie 1942-1943 -- V. Konečné řešení české otázky ---
Návrhy na vysídlování českého obyvatelstva -- Cesta k likvidaci českého národa byla otevřena -- Zahájení kolonizace českého území -- Vyhlazovací mechanizmus byl uveden do chodu -- Německá politika po atentátu na Heydricha -- Konec tisíciletého soužití -- Vznik československého státu -- Konec první republiky a okupace -- Cesta k odsunu Němců -- Místo epilogu -- Dokumenty k V. kapitole -- Vydání dekretů prezidenta republiky o správě československého území z 3. srpna 1944 -- Protokol Postupimské konference (česky a německy) -- Dekret prezidenta republiky o úpravě státního občanství pro Němce a Maďary z 2. srpna 1945 -- Stanovisko k sudetské otázce 7. května 1961 zaujato Landsmanšaftem -- Závěrečné teze a katalog požadavků sudetských Němců -- Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvojifčesky a německy) ---
Projev pražské spisovatelky Lenky Reinerové před Bundestagem (česky a německy) -- Projev prezidenta republiky Václava Klause k odhalení pomníku Edvardovi Benešovi -- 24. května 2008 v Kožlanech -- Chronologie let 1944-1946

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC