Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:30x 
BK
2. vyd.
Praha : Petr Rezek, 2010
365 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-86027-31-7 (brož.)
antická starověká řečtina
Obsahuje poznámky
Přeloženo z řečtiny?
Obsahuje bibliografické odkazy
000180120
OBSAH // Úvod // 9 // KNIHA PRVNÍ // Principy přírody // 1. Obecná metoda vědy o přírodě. // Její první předmět: principy 21 // 2. Kritika uěení Aristotelových předchůdců o počtu principů 22 // 3. Pokračování v kritice předchůdců, zejména eleatů 25 // 4. Kritika učení Anaximandrova, // Empedokleova a Anaxagorova 28 // 5. Protivy jako principy. // Výklad a kritika mínění předchůdců 31 // 6. Počet principů 33 // 7. Teorie vzniku. Protivy a látka-subjekt 35 // 8. Řešení aporií vyskytujících se u dřívějších myslitelů 39 // 9. Látka. Kritika názoru Platónova. // Teorie Aristotelova 40 // KNIHA DRUHA // Principy přírodních věd // 1. Definice přírody a rozlišení přírodních věcí 43 // 2. Předmět fyziky a hledisko, z něhož fyzika 46 // zkoumá přírodní věci // 3. Příčiny, jejich druhy a způsoby 48 // 4. Náhoda a samočinnost 51 // 5. Teorie Aristotelova 53 // 6. Samočinnost a náhoda. // Rozdíl mezi nimi a jejich místo mezi příčinami 55 // 7. Přírodovědecké poznání čtyř příčin 57 // 8. Kauzální a teleologické zkoumání přírody. // Kritika mechanistické teorie 59 // 9. Nutnost v přírodě 62 // KNIHA TŘETÍ // Úvaha o pohybu // 1. Definice pohybu 65 // 2. Nedostačující definice dřívějších myslitelů. // Přesné stanovení definice pohybu 68 // 3. Pohyb jest uskutečňování pohybujícím činitelem v pohybovaném 69 // 4. Neomezeno. Mínění dřívějších myslitelů. Obtíže vyskytující se při otázce o jsoucnosti neomezena 71 // 5. Není neomezeno ve skutečnosti 74 // 6. Jsoucnost a pojem neomezena 79 // 7. Vysvětlení některých zvláštností neomezena 82 // 8. Vyvrácení mínění o existenci neomezena 84 // KNIHA ČTVRTÁ Zkoumání o místě // 1. Plán a důležitost zkoumání 85 // 2. Pokračování v dialektickém výkladu. // Místo není ani tvar, ani látka 88 //
3. Další pokračování v dialektickém výkladu 90 // 4. Zkoumání o podstatě a definici místa 92 // 5. Místní pohyb. Řešení obtíží 95 // 6. Otázka o prázdnu. Dialektická úvaha 97 // 7. Dialektická zkouška. Kritika přívrženců prázdna 99 // 8. Neexistuje žádné prázdno uvnitř světa mezi tělesy, prázdno odloučené 101 // 9. Prázdno není ani uvnitř těles 106 // 10. Kritická studie o otázce času 108 // 11. Ukončení kritické studie. Definice času 111 // 12. Důsledek definice. Existence v čase 114 // 13. Výraz „nyní“ - přítomný okamžik - a jeho existence 118 // 14. Řešení aporií. Každý pohyb a každá změna je v čase 120 // KNIHA PATA // Pohyb z hlediska druhů, jednoty a mnohosti // 1. Druhy pohybu 125 // 2. Pokračování v pojednání o druzích pohybu 128 // 3. Vysvětlení některých výrazů, potřebných k určení jednotného pohybu 132 // 4. Jednotnost pohybu 134 // 5. Které pohyby a které stavy klidu jsou kontrární 138 // 6. Pokračování ve výkladu o kontrárních pohybech a o klidu jako protivě pohybu 140 // KNIHA ŠESTÁ Kvantitativní části pohybu // 1. Spojitost a dělitelnost pohybu 145 // 2. Čas jest spojitý. Vyvrácení námitek Zénónových 148 // 3. V nedělitelném přítomném okamžiku se nic nepohybuje 151 // 4. Nic z toho, co je samo dělitelné, se nepohybuje 153 // 5. Vznik a zánik se děje v nedělitelné okamžitosti. // Každému pohybování předchází uvedení v pohyb 156 // 6. Pokračování výkladu, že každému pohybování předchází uvedení do pohybu 159 // 7. V neomezeném čase nemůže býti pohyb omezený a v omezeném čase pohyb neomezený 161 // 8. Vysvětlení pojmů „býti v klidu“ a „zastavili se“ 164 // 9. Vyvrácení Zénónových klamných úsudků o pohybu 166 //
9. Vyvrácení Zénónových klamných úsudků o pohybu 166 // 10. Vyvrácení názoru, že nedílné se může fyzikálně pohybovat, a názoru, že je neomezený pohyb a věci jsou ve věčném toku 168 // KNIHA SEDMÁ O příčině pohybu // 1. Všechno, co se pohybuje, je pohybováno něčím 173 // 2. Poměr mezi pohybovaným a prvním pohybujícím. // O změně kvalitativní a kvantitativní 176 // 3. Pokračování ve výkladu o kvalitativní změně a o poměru k tvaru a duševním stavům 179 // 4. Výklad o tom, že pohyb jest srovnatelný 183 // 5. Výklad o tom, jak pohyb je srovnatelný 187 // KNIHA OSMÁ // Empirický pohyb vyžaduje prvního věčného pohybu a věčného nepohnutého hybatele // 1. Pohyb byl vždy a bude. Nesprávný názor // Empedokleův a Anaxagorův 189 // 2. Řešení některých námitek 194 // 3. Důkaz existence prvního nepohnutého hybatele 195 // 4. Důkaz, že všechno, co se pohybuje, jest pohybováno něčím 199 // 5. Přesnější určení toho, že všechno pohybované vyžaduje prvního nepohnutého hybatele 203 // 6. Důkaz existence toho, co první pohybuje a jest nepohnuté 210 // 7. Místní pohyb je první. Každý pohyb a změna se děje mezi určitými protiklady 214 // 8. Spojitý a věčný jest pouze jeden druh místního pohybu, totiž pohyb v kruhu 218 // 9. Pohyb v kruhu musí být ze všech pohybů první 225 // 10. Vlastnost prvního hybatele 227 // Poznámky (Antonín Kříž) 233 // Zkratky 363 // Ediční poznámka 365
(OCoLC)551412930
cnb002031197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC