Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.1) Půjčeno:105x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
238 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2697-7 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 235-237
000180122
1. Terminologie dřívější a současná -- 2. Etiologie příčiny vzniku ADHD -- 3. Diagnostická kritéria ADHD -- 3.1 Diagnostický postup -- 3.2 Diferenciální diagnostika -- 4. Popis základních projevů ADHD -- 4.1 Základní projevy ADHD v jednotlivých vývojových -- stadiích dítěte -- 4.2 Porucha pozornosti -- 4.3 Hyperaktivita -- 4.4 Impulzivita -- 4.5 Percepčně motorické poruchy -- 4.5.1 Poruchy motoriky a senzomotorické koordinace -- 4.5.2 Poruchy percepčních a kognitivních funkcí -- 4.6 Poruchy paměti -- 4.7 Poruchy myšlení a řeči -- 4.8 Emoční poruchy a poruchy chování -- 4.9 Shrnutí základních projevů ADHD u dětí školního věku -- 4.10 Vliv ADHD na prožívání a chování dětí -- 5. Možnosti ovlivňování projevů ADHD pomocí výchovného vedení -- 5.1 Obecné zásady výchovného vedení -- 5.2 Nesprávné výchovné postupy -- 5.3 Možnosti ovlivňování poruchy pozornosti -- 5.4 Možnosti ovlivňování hyperaktivity -- 5.5 Možnosti ovlivňování impulzivity -- 5.6 Možnosti ovlivňování poruch motoriky a motorické koordinace -- 5.7 Možnosti ovlivňování poruch paměti, zejména paměti krátkodobé -- 5.8 Možnosti ovlivňování percepčních poruch -- 5.9 Možnosti ovlivňování poruch myšlení a řeči včetně komunikace -- 5.9.1 Komunikace dětí s ADHD -- 5.9.2 Komunikace pedagogů s rodiči dětí s ADHD -- 5.10 Možnosti ovlivňování emočních poruch a poruch chování -- 5.10.1 Řešení výchovných
problémů -- 5.10.2 Jak řešit výchovné problémy shrnutí -- 6. Ovlivnění projevů ADHD pomocí relaxačních technik -- 6.1 Působení relaxačních technik -- 6.2 Specifika použití relaxačních technik u dětí s ADHD -- 6.3 Obecné zásady pro nácvik relaxačních technik -- 6.4 Kdy a kde cvičíme relaxační techniky -- 6.5 Vlastní relaxační techniky -- 6.5.1 Různé typy poloh pro relaxační cvičení -- 6.5.2 Relaxační cvičení -- 6.5.3 Dechová cvičení -- 6.5.4 Jógová cvičení -- 6.5.5 Hudební relaxace -- 7. Ovlivňování projevů ADHD pomocí farmakoterapie -- a kognitivně behaviorální terapie -- 7.1 Farmakoterapie -- 7.2 Kognitivně behaviorální terapie -- 8. Postavení dítěte s ADHD ve škole -- 8.1 Právní předpisy MŠMT ČR upravující přístup k žákům -- se specifickými poruchami učení a chování -- 9. Období dospívání hyperaktivních dětí -- 9.1 Volba dalšího vzdělávání a povolání u hyperaktivních dětí -- kariérové poradenství -- 10. Období dospělosti -- 11. Klady a zápory hyperaktivity -- 12. Závěr -- Příloha 1 Bezradník -- Příloha 2 Ukázka pravidel -- Příloha 3 Orientační dotazník pro učitele k ADHD -- Příloha 4 Dotazník pro učitele ke kariérovému poradenství
(OCoLC)607525877
cnb002027385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC