Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
223 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7367-654-4 (brož.)
angličtina
Výkladový slovníček
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000180123
První část -- TEORETICKÝ ZÁKLAD A NÁSTROJE -- KE ZJIŠŤOVÁNÍ MOTIVAČNÍ PŘIPRAVENOSTI -- 1 Popis intervencí zaměřených na podporu pohybové aktivnosti -- Doporučení pohybové aktivnosti -- Definice pohybové aktivnosti, tělesného cvičení a tělesné zdatnosti -- Intervence na podporu pohybové aktivnosti -- Teoretické modely -- Motivační připravenost ke změně chování -- 2 Model stadií motivační připravenosti ke změně -- Motivační připravenost a stadia změny -- Přizpůsobení strategií intervence stadiím změny -- Procesy behaviorální změny -- Závěr -- 3 Integrace dalších psychologických teorií a modelů -- Teorie učení -- Teorie rozhodování -- Teorie volby chování -- Sociálně kognitivní teorie -- Ekologický model -- Model prevence recidivy -- Závěr -- 4 Vztah teorií a mediátorů změny -- Mediátory změny pohybové aktivnosti -- Faktory podporující pohybovou aktivnost -- Otevřete „černou skřínku" -- Závěr -- 5 Využití modelu stadií v úspěšných intervencích -- na podporu pohybové aktivnosti -- Program pro komunitu: Imagine Action -- Studie realizovaná na pracovišti: Jump Start to Health -- Studie realizovaná v prostředí komunity: Jump Start -- Studie v prostředí komunity: Project Active -- Studie v prostředí komunity: Project STRIDE -- Studie v prostředí komunity: Step Into Motion -- Závěr -- Druhá část -- APLIKACE -- 6 Hodnocení vzorců pohybové aktivnosti a tělesné zdatnosti
-- Zjišťování vzorců pohybové aktivnosti -- Jak určit úroveň namáhavosti -- Sledování a záznam pohybové aktivnosti -- Zjišťování tělesné zdatnosti -- Zjišťování pohybové aktivnosti a tělesné zdatnosti ve skupině Závěr -- 7 Využití modelu stadií v individuálním poradenství -- Tělesná připravenost -- Anamnéza pohybové aktivnosti -- Psychická připravenost -- Sebedůvěra -- Jak stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle -- Měření úspěšnosti -- Závěr -- 8 Využití modelu stadií v programech skupinového poradenství -- Vedení skupiny založené na stadiích -- Informace o kurikulu založeném na stadiích -- Hodnocení efektivnosti práce vedoucího -- Závěr -- 9 Využití modelu stadií motivační připravenosti -- v programech na pracovištích -- Jak získat podporu pro váš program -- Zjištění motivační připravenosti -- Výběr zájemců -- Jak se dostat ke své cílové skupině -- Vytváření materiálů pro jednotlivá stadia -- Orientace na středně namáhavé pohybové aktivity -- Plánování akcí -- Vnější motivační podněty pro účast -- Závěr -- 10 Využití modelu stadií v komunitních programech -- Vyhodnocení úrovně připravenosti ke změně v komunitě -- Jak získat jedince v komunitě -- Vytvoření zpráv přizpůsobených stadiím -- Využití médií pro oslovení cílové skupiny -- Spolupráce s vůdčími představiteli komunit při oslovování cílové skupiny Závěr -- Příloha
A: Dotazníky -- Příloha B: Zdroje -- Příloha C: Výkladový terminologický slovníček -- O autorech a překladatelích -- Soupis bibliografických citací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC